Publicatie effectiviteit interventies bipolaire stoornis

Recent is in de Health Technology Assessment (HTA) van het National Institute for Health Research (NIHR) een rapport gepubliceerd over de clinische effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventies ter voorkoming van terugval bij mensen met een bipolaire stoornis. De publicatie is in zijn geheel te downloaden van de site van HTC:
A systematic review and economic model of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of interventions for preventing relapse in people with bipolar disorder.

Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie

Het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde van februari bericht in de casuïstische mededelingen over twee patiënten bij wie een metabole encefalopathie werd vastgesteld, die werd toegeschreven aan het gebruik van valproïnezuur (Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie van valproïnezuur Meinardi, M.C., Berg, G.B. van den, Groenhuijzen, A., Driessen, J.T.N., Maas, H.A.A.M. en Wolfhagen, F.H.J. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:278-82) .
Continue reading “Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie”

Productie lithiumpreparaat Litarex stopgezet

Onlangs heeft de fabrikant de productie van het lithiumpreparaat Litarex ® (lithiumcitraat in tabletten met vertraagde afgifte) wereldwijd stopgezet. Dit besluit blijkt onherroepelijk te zijn. Momenteel worden de nog aanwezige voorraden opgebruikt. Dit betekent dat voor patiënten met een bipolaire stoornis die Litarex ® gebruiken binnenkort zullen moeten overstappen op een ander lithiumpreparaat.

Op dit moment zijn in Nederland diverse preparaten van lithiumcarbonaat in omloop, met als voornaamste Camcolit ® en Priadel ® tabletten van 400 mg. Daarnaast is lithiumcarbonaat als generisch (merkloos) preparaat in diverse sterkten te verkrijgen, in tabletvorm en als capsules. Geen van deze preparaten is een echt “slow-release” (vertraagde afgifte) preparaat. In maart zal op een bijeenkomst van de LithiumPlus Werkgroep overlegd worden wat de beste alternatieven zijn voor patiënten die thans Litarex ® gebruiken. Daaronder valt ook het gebruik inde zwangerschap.