Oratie prof. Ralph Kupka

Op donderdag 14 april houdt prof. Ralph Kupka zijn inaugurele rede als hoogleraar bipolaire stoornissen aan het VU Medisch Centrum. De oratie heeft als titel: “Manisch-depressief, hebben of zijn?”, en vindt plaats om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Thema: De bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) heeft zowel tijdens de ziekte-episoden als daarbuiten grote invloed op het emotionele leven en functioneren van de patient en diens naasten. De behandeling richt zich dan ook enerzijds op de ziekte en anderzijds op de persoonlijke context en het psychosociaal functioneren buiten de episoden. Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de academische werkplaats bipolaire stoornissen sluit hierop aan, en richt zich daarnaast op de achtergronden en determinanten van de aandoening.

Klinisch-wetenschappelijke bijeenkomsten nu ook geaccrediteerd voor verpleegkundigen

Het donateurschap van KenBis geeft aan professionals toegang tot de klinisch-wetenschappelijke bijeenkomsten van het KenBiS, die vier maal per jaar plaatsvinden en behalve voor psychiaters nu ook voor verpleegkundigen geaccrediteerd zijn door de respectievelijke wetenschappelijke verenigingen. Het programma staat op de website.

Belangrijk: toekenning van accreditatiepunten is voorbehouden aan betalende donateurs, die hun aanwezigheid tijdens elke bijeenkomst registreren en na de bijeenkomst een evaluatieformulier invullen. Na een eerste bezoek kan men zich desgewenst via de website laten registreren als donateur. Indien dit binnen een week na de bijeenkomst gebeurt, kunnen nog accreditatiepunten worden toegekend. Het donateurschap staat op naam van de donateur, dus niet van de instelling waar de donateur werkzaam is.

De administratie van het KenBiS wordt vanaf medio 2010 verzorgd vanuit Altrecht GGZ, van waaruit donateurs een accept-giro toegestuurd krijgen

Aanmelding als donateur

U kunt zich alleen via deze pagina als donateur aanmelden.

Data masterclass 2011

In het najaar van 2011 wordt opnieuw een Masterclass verpleegkundige zorg bij patiënten met een bipolaire stoornis georganiseerd. De data hiervoor zijn: 7 en 8 september, 11 en 12 oktober en 7 november 2011. Voor informatie over deze masterclass kunt u contact opnemen met Ank de Haan, 030 -2308617 of mailen naar masterclass@altrecht.nl. Ook kunt u de folder van de masterclass downloaden.

Download het inschrijfformulier (PDF)