Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen wordt Chapter van de ISBD

Met ingang van mei 2013 is het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) officieel een afdeling (chapter) van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD). De toetreding tot de ISBD betekent een belangrijke internationale erkenning voor de plaats die het KenBiS inneemt als het belangrijkste expertisecentrum op het gebied van bipolaire stoornissen in Nederland. De Engelse naam van het kenniscentrum is Dutch Foundation for Bipolar Disorders.

Het nationale netwerk waaruit het KenBiS bestaat, een gezamenlijk initiatief van diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en enkele universitaire instellingen met een speciale expertise op het gebied van de bipolaire stoornis, het Trimbos Instituut en de patiëntenvereniging Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB), kan haar expertise uitbreiden en verdiepen door de internationale samenwerkingsverbanden met de andere, bij de ISBD aangesloten, instellingen en netwerken.

Het KenBiS stelt zich ten doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire stemmingsstoornis te verbeteren, en kennis over deze aandoening te vergaren, te
ontwikkelen en te verspreiden. Dit betreft zowel de diagnostiek en behandeling van de bipolaire stoornis, als ook kennis gericht op het verbeteren van het welzijn van de patiënt en diens maatschappelijk functioneren. Het KenBiS zal deze kennis beschikbaar stellen aan behandelaars, patiënten en andere betrokkenen, en aan maatschappelijke organisaties, en de implementatie van deze kennis in de praktijk bevorderen.

Deze doelstelling wordt in belangrijke mate gedeeld met de doelstelling van de ISBD. Vele individuele betrokkenen bij het KenBiS waren reeds lid van de ISBD, die in de periode 2012-2014 wordt voorgezeten door de Nederlandse emeritus hoogleraar Willem Nolen. Het lidmaatschap van het KenBiS als afdeling van de ISBD zal het mogelijk maken om ook in internationaal verband bij te dragen aan de diagnostiek, behandeling en de kwaliteit van leven van mensen met een bipolaire stoornis.

isbd

Benno Haarman wint Dr. Samuel Gershon Award

Tijdens de 10e International Conference on Bipolar Disorders, welke plaatsvond van 12-16 juni 2013 in Miami Beach, was Benno Haarman één van de 4 winnaars van de Dr. Samuel Gershon Award. Benno Haarman is als psychiater werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen en doet als promovendus onderzoek naar de relatie tussen het immuunsysteem en bipolaire stoornissen.

De International Society for Bipolar Disorders (ISBD) ziet het als een belangrijke taak om jonge, veelbelovende onderzoekers te stimuleren en daarmee de toekomstige leiders in het veld te helpen ontwikkelen. Met de Dr. Samuel Gershon Award worden originele wetenschappelijke publicaties bekroond. Dr. Samuel Gershon is één van de “founding fathers” van de ISBD en een internationaal zeer gewaardeerde opinieleider op het gebied van stemmingsstoornissen, en bipolaire stoornissen in het bijzonder. Benno kreeg de Dr. Samuel Gershon Award voor zijn artikel: “Relationship between clinical features and inflammation related monocyte gene expression in bipolar disorder – towards a better understanding of psychoimmunological interactions”.

Benno Haarman kreeg de prijs uit handen van Dr. Samuel Gershon zelf (zie foto) en hij heeft de resultaten tijdens het congres gepresenteerd, waar het werk met enthousiasme werd ontvangen. Hij heeft een methode ontwikkeld en beschreven in het prijswinnende artikel die de mogelijkheid geeft om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen genexpressie en psychiatrische symptomatologie. Met deze methode heeft hij de relatie tussen pro-inflammotoire genexpressie en symptomen van manie en depressie nader bestudeerd in cohort van bipolaire patiënten. Samengevat leverde dat de volgende interessante bevindingen op: 1. een mogelijke relatie tussen manische symptomen en pro-inflammatoire genexpressie, 2. een afwijkende immuunactivatie is geassocieerd een jongere beginleeftijd van de ziekte, 3. een toename van immuundysregulatie gedurende het beloop van de bipolaire stoornis en 4. ondersteuning voor de hypothese dat sommige stemmingsregulerende medicijnen een immuunsuppressieve werking hebben.

haarman-gershon
Benno Haarman (links) en Samuel Gershon na overhandiging van de Samuel Gershon Award.