Oproep voordrachten nominaties Willem Nolen Prijs 2015

In september van dit jaar zal voor de tweede keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Vanaf heden zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs. In 2014 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan de werkgroep psycho-educatie van het kenniscentrum bipolaire stoornissen (KenBiS) onder leiding van dr. Raphael Schulte. Dit jaar zal de prijs op 22 september 2015 voor de tweede keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:

  1. Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
  2. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
  3. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu uzelf of een andere persoon (of personen) voordragen voor deze prijs d.m.v. inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c. én betrekking hebbend op de periode 2014 of 2015. U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 22 september 2015 zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 1 augustus 2015 naar het volgende emailadres: bureaukenbis@kenbis.nl

Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 22 september

Op dinsdag 22 september 2015 vindt het twaalfde Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen plaats in Utrecht. Dit keer is psychose het thema. Sprekers zijn onder andere prof. dr. Jim van Os en prof. dr. Andrea Cipriania van de University of Oxford. Voorzitter is Ralph Kupka van KenBiS. Het symposium wordt georganiseerd door Benecke en is met name voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV’ers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Aanmelden voor het symposium kan via de website.

Tijdens het symposium wordt de Willem Nolen Prijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van KenBiS en is een waardering voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Over het doorgeven van nominaties volgt binnenkort meer informatie.

http://websites.benecke.nl/nsbps/wp-content/uploads/sites/19/2015/05/Slide_NSBPSV21.jpg

 

Collaborative care effectief bij behandeling bipolaire stoornis

Veel patiënten met een bipolaire stoornis houden klachten, ondanks hun behandeling. Nienke van der Voort is onderzoeker bij GGZ inGeest en onderzocht de effectiviteit van collaborative care bij een bipolaire stoornis. Van der Voort concludeert in haar proefschrift dat patiënten die op deze manier behandeld worden, korter depressief zijn en dat de klachten bovendien minder ernstig zijn. Ze promoveerde hiermee op 27 mei 2015 bij VUmc.

Bij de collaborative care aanpak binnen het onderzoek is een behandeling ingezet waarbij patiënten een psycho-educatiecursus volgen (samen met hun naasten), een stemmingsdagboek bijhouden en een signaleringsplan maken. Ook een korte, gestructureerde probleemoplossende behandeling is een onderdeel. De patiënt gaat aan de slag problemen in het dagelijks leven op te lossen. Daarmee kan de patiënt ervaren dat dit een positieve invloed kan hebben op de stemming.