Training Collaborative care voor patiënten met een bipolaire stoornis

Met ingang van najaar 2016 is het mogelijk via het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen een eendaagse training Collaborative care te volgen. Collaborative care is onderzocht in een experimenteel onderzoek en effectief gebleken (we noemen het in Nederland Zorg in Samenwerking, ofwel  ZiS).

In dat onderzoek bleek dat de patiënten die een jaar lang ZiS kregen significant minder ernstig depressief waren na een jaar, en ook waren ze in dat jaar minder lang depressief geweest, dan patiënten die gebruikelijke zorg ontvingen. Ook vonden we effect op een aantal gebieden van functioneren en kwaliteit van leven. Al met al dus hoopgevende resultaten, vooral als je bedenkt dat gebruikelijke zorg in Nederland geacht wordt van een goede kwaliteit te zijn. We kunnen dus echt een verschil maken!

De training is bedoeld voor alle disciplines, omdat het een multidisciplinaire interventie betreft. Met nadruk nodigen we verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit, omdat die in ZiS de spil in de behandeling zijn. In de training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt zodat je Zorg in Samenwerking goed kunt gaan toepassen. Problem Solving Treatment zal een belangrijk deel van de training in beslag nemen. Na de training ontvang je nog supervisie door de PST-trainer bij de uitvoering van PST bij twee patiënten. Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en psychiaters.

Voorbereiding
Het programma en cursusmateriaal ontvang je een maand voor de cursusdag. Je bestudeert thuis het cursusmateriaal. Dat kost je ongeveer 4 uur.

Locatie
Opleidingscentrum GGZ VS, Catharijnesingel 56 3511 GE UTRECHT

Datum
Een maandag  in november van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie over datum, kosten en over mogelijkheid tot aanmelden volgt snel.
Houd hiervoor de website van het KenBis en van Inholland Acadamy in de gaten!

Contact: nienke.vandervoort2@inholland.nl

Zorgstandaard bipolaire stoornissen

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl) is een samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het Netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders. Het Netwerk initieert de ontwikkeling van een groot aantal zorgstandaarden, zowel stoornisspecifiek als generiek.

De Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen is aangevraagd door KenBiS en NVvP. Het doel van dit project is om, voortbouwend op de recent ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Daarnaast beoogt het project de toepassing te bevorderen van aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen. Het doel is ook om coherentie en afstemming binnen de zorg voor en behandeling bij bipolaire stoornissen te versterken. De ontwikkeling van de Zorgstandaard wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in samenwerking met het Trimbos Instituut. De werkgroep bestaat uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, en ervaringsdeskundigen vanuit de patiënten- en betrokkenen vereniging VMDB.

Bij het opstellen van de Zorgstandaard kan de werkgroep teruggrijpen op de Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen die in maart 2015 werd gepubliceerd, en die veel kennis en aanbevelingen bevat over de gepaste behandeling, zorg en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis. Het verschil tussen richtlijn en zorgstandaard is echter dat de laatste is geschreven vanuit het perspectief van de patiënt. Daartoe wordt er parallel aan de werkgroep een achterbanraadpleging georganiseerd. Daarnaast zullen ook professional worden geraadpleegd in de vorm van een conjunct analyse. Richtlijn en Zorgstandaard zullen elkaar dus aanvullen. Vroege c.q. tijdige herkenning was niet een specifiek focus van de Multidisciplinaire Richtlijn. Daarom wordt bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard over dit onderwerp wetenschappelijke evidentie gezocht en worden mede op basis van klinische inzichten aanbevelingen geformuleerd over risicogroepen en tijdige herkenning.

De concept Zorgstandaard moet medio 2016 klaar zijn voor de commentaarfase, opdat zij begin 2017 gepubliceerd kan worden.

In de Klinisch-Wetenschappelijke Vergadering van KenBiS op 18 maart aanstaande zal Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep, uitgebreid aandacht besteden aan de stand van zaken rondom de Zorgstandaard.

 

 

 

 

 

 

World Bipolar Day 30 maart 2016

Elk jaar op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, is het World Bipolar Day. Vincent van Gogh werd postuum gediagnosticeerd als mogelijk een bipolaire stoornis te hebben gehad. De boodschap van World Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis en stigma tegen te gaan. Door internationale samenwerking is het doel om wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te creëren. Zie ook de pagina van de ISBD over WBD: http://isbd.org/advocacy-and-patient-resources/world-bipolar-day

In Nederland is dit jaar gekozen voor het thema ‘Bipolaire Stoornis en Creativiteit’. Hiermee willen wij benadrukken dat het hebben van een psychiatrische aandoening, of de behandeling daarvan, het creatieve talent en het scheppend vermogen van mensen niet in de weg staan. Bovendien wordt de kwetsbaarheid voor bipolaire stemmingsstoornissen wel geassocieerd met een meer dan gemiddelde creativiteit. Op verschillende plaatsen in het land, met name op de locaties van instellingen die aan KenBiS deelnemen, wordt dit op eigen wijze vormgegeven.

 

 

 

ISBD/ISAD congres Amsterdam 13-16 juli 2016

Dit jaar organiseert de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) haar jaarlijkse congres in Amsterdam, en dit jaar voor het eerst samen met de International Society for Affective Disorders (ISAD). Daarmee wordt dit wereldwijd het belangrijkste en grootste stemmingsstoornissencongres van 2016.

Wat kunt u verwachten?

  • 9 keynote lezingen, onder meer van de befaamde Zwitserse emeritus hoogleraar psychiatrie en epidemioloog Jules Angst (“Was it wise to separate bipolar form unipolar depressive disorder ?”) en van twee Nederlandse collega’s: Brenda Penninx (“sad facts about the course of depression: a synopsis of key NESDA findings”) en Manon Hillegers (“What can we learn form bipolar offspring studies?”);
  • 29 parallel symposia georganiseerd in tracks: ‘clinical’, ‘treatment’, ‘basic science’ en ‘interface’;
  • Een aparte ‘expert by experience track’ omvattende 5 parallel symposia die mede bedoeld zijn voor patiënten en verwanten, en waarbij steeds een ervaringsdeskundige één van de sprekers is;
  • 7 ‘early morning brainstorming sessions’ over een actueel onderwerp;
  • Op de openingsdag diverse ‘pre-conference courses’, en twee satelliet symposia over chronobiologie en over voeding en psychiatrie;
  • Op de tweede dag een cursus hoe tot een succesvolle publicatie te komen;
  • Op de laatste dag naast het wetenschappelijk programma een apart ‘advocacy program’, een publiekssymposium bestemd voor patiënten, hun verwanten en andere geïnteresseerden;
  • Twee uitgebreide postersessies, met daarin een uitgebreid overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen van het afgelopen jaar;
  • En héél bijzonder: in dezelfde week opent het Van Gogh Museum een speciale tentoonstelling “De waanzin nabij: Van Gogh en zijn ziekte”. Mede in dat verband zullen op de openingsdag van het congres ook twee lezingen aan Van Gogh en deze tentoonstelling worden gewijd.

Inschrijven is mogelijk via de website.