Initiatieven World Bipolar Day

In Nederland is dit jaar gekozen voor het thema ‘Bipolaire Stoornis en Creativiteit’. Hiermee willen wij benadrukken dat het hebben van een psychiatrische aandoening, of de behandeling daarvan, het creatieve talent en het scheppend vermogen van mensen niet in de weg staan. Bovendien wordt de kwetsbaarheid voor bipolaire stemmingsstoornissen wel geassocieerd met een meer dan gemiddelde creativiteit. Op verschillende plaatsen in het land, met name op de locaties van instellingen die aan KenBiS deelnemen, wordt dit op eigen wijze vormgegeven.

UMCG – UCP – Groningen
In het kader van World Bipolar Day organiseert de polikliniek bipolaire stoornissen van het UCP op 30 maart om 19.00 uur een bijeenkomst onder het motto ‘De kunst en bipolaire stoornis’. Het programma bestaat uit een inleiding over de relatie tussen de bipolaire stoornis en artisticiteit / creativiteit. Daarna zijn er drie korte presentaties van drie kunstenaars en hun werk.
Aankondiging

Mediant – Enschede
Het centrum voor bipolaire stoornissen van Mediant nodigt u uit voor de opening van de expositie in het kader van World Bipolar Day. De opening is op 30 maart 2016 van 16.30 uur tot 18.30 uur. De expositie is van 30 maart tot 30 april 2016 te zien op locatie Raiffeisenstraat in Enschede.
Aankondiging

GGZ inGeest – Amsterdam en Hoofddorp
Op de poliklinieken in Amsterdam en Hoofddorp zijn een aantal beeldend kunstenaars in behandeling. Hen is gevraagd een selectie van hun werk te exposeren op een tentoonstelling in de ontvangstruimten van beide poliklinieken in de 2 weken rond World Bipolar Day. De tentoonstelling beoogt te onderstrepen dat een psychiatrische aandoening en de behandeling daarvan het creatieve talent en het scheppend vermogen niet in de weg staan, of misschien zelfs een positieve prikkel geven.

VMDB – Zeeland
In Zeeland wordt op woensdag 30 maart (World Bipolar Day) een bijeenkomst georganiseerd vanuit de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen in samenwerking met Stichting Hersteltalent, Anoiksis en GGZ Emergis. Het thema is: Bipolaire Stoornis, Psychose en Herstel.
Aankondiging

Reinier van Arkel – ’s Hertogenbosch
In het kader van World Bipolar Day organiseert Reinier van Arkel een thema-avond met als onderwerp ‘creativiteit en bipolaire stoornis’. Op woensdag 30 maart aanstaande wordt van 19.00-21.00 uur een gevarieerd programma geboden rond dit onderwerp op locatie Bethaniestraat 2 in ’s Hertogenbosch.
website

GGZE- Eindhoven
Op 30 maart opent in het Van Abbe Museum een expositie van werken gemaakt door patiënten met een bipolaire stoornis. Het belooft een prachtige expositie te worden en de persoonlijke verhalen achter de werken beschrijven een heel palet van de bipolariteit. De expositie is te zien van 30 maart tot 3 april.
Aankondiging

UMCU / Altrecht – Utrecht
Het Hersencentrum UMC Utrecht organiseert samen met Altrecht Bipolair op 30 maart van 19-21.00 uur in het auditorium van het UMCU een bijeenkomst rondom het thema bipolaire stoornis en creativiteit. Het programma bestaat naast een korte inleiding uit een lezing van Esther Vossen van de stichting het Vijfde Seizoen, winnaar van de Elisabeth van Thuringenprijs in 2015, een lezing van Dimphy Fikke, beeldend therapeut UMCU en vervolgens presenteren enkele kunstenaars hun eigen werk.

PsyQ – Rotterdam
Ook bij Psy Q in Rotterdam wordt aandacht besteed aan World Bipolar Day. Op donderdag 31 maart is er vanaf 16.30 uur een presentatie getiteld ‘Bipolaire Stoornis en Creativiteit’ met aansluitend een workshop/presentatie door patiënten van hun eigen creativiteit.

 

 

 

 

Training Collaborative care voor patiënten met een bipolaire stoornis

Met ingang van najaar 2016 is het mogelijk via het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen een eendaagse training Collaborative care te volgen. Collaborative care is onderzocht in een experimenteel onderzoek en effectief gebleken (we noemen het in Nederland Zorg in Samenwerking, ofwel  ZiS).

In dat onderzoek bleek dat de patiënten die een jaar lang ZiS kregen significant minder ernstig depressief waren na een jaar, en ook waren ze in dat jaar minder lang depressief geweest, dan patiënten die gebruikelijke zorg ontvingen. Ook vonden we effect op een aantal gebieden van functioneren en kwaliteit van leven. Al met al dus hoopgevende resultaten, vooral als je bedenkt dat gebruikelijke zorg in Nederland geacht wordt van een goede kwaliteit te zijn. We kunnen dus echt een verschil maken!

De training is bedoeld voor alle disciplines, omdat het een multidisciplinaire interventie betreft. Met nadruk nodigen we verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit, omdat die in ZiS de spil in de behandeling zijn. In de training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt zodat je Zorg in Samenwerking goed kunt gaan toepassen. Problem Solving Treatment zal een belangrijk deel van de training in beslag nemen. Na de training ontvang je nog supervisie door de PST-trainer bij de uitvoering van PST bij twee patiënten. Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en psychiaters.

Voorbereiding
Het programma en cursusmateriaal ontvang je een maand voor de cursusdag. Je bestudeert thuis het cursusmateriaal. Dat kost je ongeveer 4 uur.

Locatie
Opleidingscentrum GGZ VS, Catharijnesingel 56 3511 GE UTRECHT

Datum
Een maandag  in november van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie over datum, kosten en over mogelijkheid tot aanmelden volgt snel.
Houd hiervoor de website van het KenBis en van Inholland Acadamy in de gaten!

Contact: nienke.vandervoort2@inholland.nl

Zorgstandaard bipolaire stoornissen

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl) is een samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het Netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders. Het Netwerk initieert de ontwikkeling van een groot aantal zorgstandaarden, zowel stoornisspecifiek als generiek.

De Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen is aangevraagd door KenBiS en NVvP. Het doel van dit project is om, voortbouwend op de recent ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Daarnaast beoogt het project de toepassing te bevorderen van aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen. Het doel is ook om coherentie en afstemming binnen de zorg voor en behandeling bij bipolaire stoornissen te versterken. De ontwikkeling van de Zorgstandaard wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in samenwerking met het Trimbos Instituut. De werkgroep bestaat uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, en ervaringsdeskundigen vanuit de patiënten- en betrokkenen vereniging VMDB.

Bij het opstellen van de Zorgstandaard kan de werkgroep teruggrijpen op de Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen die in maart 2015 werd gepubliceerd, en die veel kennis en aanbevelingen bevat over de gepaste behandeling, zorg en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis. Het verschil tussen richtlijn en zorgstandaard is echter dat de laatste is geschreven vanuit het perspectief van de patiënt. Daartoe wordt er parallel aan de werkgroep een achterbanraadpleging georganiseerd. Daarnaast zullen ook professional worden geraadpleegd in de vorm van een conjunct analyse. Richtlijn en Zorgstandaard zullen elkaar dus aanvullen. Vroege c.q. tijdige herkenning was niet een specifiek focus van de Multidisciplinaire Richtlijn. Daarom wordt bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard over dit onderwerp wetenschappelijke evidentie gezocht en worden mede op basis van klinische inzichten aanbevelingen geformuleerd over risicogroepen en tijdige herkenning.

De concept Zorgstandaard moet medio 2016 klaar zijn voor de commentaarfase, opdat zij begin 2017 gepubliceerd kan worden.

In de Klinisch-Wetenschappelijke Vergadering van KenBiS op 18 maart aanstaande zal Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep, uitgebreid aandacht besteden aan de stand van zaken rondom de Zorgstandaard.

 

 

 

 

 

 

World Bipolar Day 30 maart 2016

Elk jaar op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, is het World Bipolar Day. Vincent van Gogh werd postuum gediagnosticeerd als mogelijk een bipolaire stoornis te hebben gehad. De boodschap van World Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis en stigma tegen te gaan. Door internationale samenwerking is het doel om wereldwijd informatie te geven over de bipolaire stoornis om zo meer begrip voor en kennis over de stoornis te creëren. Zie ook de pagina van de ISBD over WBD: http://isbd.org/advocacy-and-patient-resources/world-bipolar-day

In Nederland is dit jaar gekozen voor het thema ‘Bipolaire Stoornis en Creativiteit’. Hiermee willen wij benadrukken dat het hebben van een psychiatrische aandoening, of de behandeling daarvan, het creatieve talent en het scheppend vermogen van mensen niet in de weg staan. Bovendien wordt de kwetsbaarheid voor bipolaire stemmingsstoornissen wel geassocieerd met een meer dan gemiddelde creativiteit. Op verschillende plaatsen in het land, met name op de locaties van instellingen die aan KenBiS deelnemen, wordt dit op eigen wijze vormgegeven.