Deelnemers gezocht voor onderzoek ‘Wat is de manie(r)?’

Rita de Velde Harsenhorst, verpleegkundig specialist in opleiding bij Dimence, verricht in het kader van haar opleiding een onderzoek naar de verpleegkundige zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis, die met een acute manie zijn opgenomen op een gesloten opnameafdeling. Voor dit onderzoek komt zij graag in contact met professionals, patiënten en naastbetrokkenen die deel willen nemen aan dit onderzoek.

Informatie onderzoek ‘Wat is de manie(r)?

Het onderzoek vindt plaats tussen 1 oktober 2017 en 1 februari 2018.

 

Masterclass Light 25 september 2017

Een bipolaire stoornis is een ernstige aandoening. Veelal worden mensen met een bipolaire stoornis behandeld in de specialistische ggz of de topreferente ggz. Toch worden steeds meer mensen na een stabiele periode verwezen naar de basisGGZ of zelfs helemaal terug naar de huisarts. De basiskennis met betrekking tot de bipolaire stoornis is daar vaak onvoldoende aanwezig.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft zich tot doel gesteld de kennis over de bipolaire stoornis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Door het aanbieden van deze masterclass light hoopt KenBiS de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis verwezen naar de basisGGZ of de huisarts te verbeteren.

De eendaagse cursus wordt georganiseerd voor praktijkondersteuners (POH-GGZ) en verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen werkzaam binnen FACT-teams of in de basisGGZ.

Lees hier meer informatie over de masterclass light.

 

 

VMDB nieuws

Wijzigingen in het bestuur van de VMDB

Dinsdag 28 maart is er bij de VMDB een extra ledenraadsvergadering gehouden. Tijdens de vergadering zijn er drie bestuursleden afgetreden. Het gaat om Henk Ekker, voorzitter, Netty Turkenburg, vice voorzitter, en Simon van Oostveen, coördinator vrijwilligers. Hierna zijn er nog twee bestuursleden afgetreden namelijk Gabrielle Donné-op den Kelder en Machiel Geleijnse.

Henk Mathijssen is door de ledenraad gekozen als aspirant voorzitter. Een definitieve benoeming als voorzitter kan pas in de najaarsvergadering van de ledenraad plaatsvinden. Henk is 57 jaar,  woonachtig in Beverwijk en vader van twee kinderen. Henk is al een aantal jaren actief als vrijwilliger bij de VMDB. Zo doet hij de planning van de lotgenotenlijn en zit ook een aantal uren per week aan de lijn. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Hierin wordt omschreven hoe goede zorg eruit ziet als je een bipolaire stoornis hebt.

Verhuizing VMDB

De VMDB is verhuisd van Utrecht naar Amersfoort. In Amersfoort op het Stationsplein 125 staat het Huis van de Gezondheid. Hier vinden we een behoorlijk aantal patiëntenverenigingen zowel gericht op somatische als op psychische beperkingen. Daarnaast is in het huis van de gezondheid Mind landelijk platform psychische gezondheid gevestigd. Voorheen was dit het fonds psychische gezondheid en het landelijk platform geestelijke gezondheidszorg. Het betreft hier de koepelorganisatie van de patiëntenorganisaties in de GGZ. Dichterbij deze organisatie heeft zo zijn voordelen daar waar het gaat om belangenbehartiging.

Een duidelijk voordeel van Amersfoort is dat het nieuwe pand gelegen is aan het stationsplein en derhalve heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Tot slot is het financieel aantrekkelijker om de overstap naar Amersfoort te maken.  Tot slot nog even de gegevens van onze nieuwe locatie:

VMDB
Stationsplein 125
3318 LE Amersfoort
Telefoon: 033-3032350

MARIO vragenlijst over stemming en veerkracht voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis), en waarvan minimaal één kind tussen de 12 en 30 jaar is.

Door een aantal vragen te stellen aan ouders met stemmingsstoornis en aan kinderen van ouders met een stemmingsstoornis, willen we graag meer te weten komen over 1) of ouders hun kinderen over hun stoornis vertellen, 2) of er aandacht voor de kinderen is in hun behandelingstraject, en 3) of ouders het goed zouden vinden om hun kinderen te laten screenen op mogelijke problemen en om hun kinderen deel te laten nemen aan preventieve trainingen.

Lees hier meer over het onderzoek en de MARIO vragenlijst