ISBD virtual conference 19 en 20 juni

Dit jaar biedt de ISBD de unieke gelegenheid om deel te nemen aan het jaarlijkse congres, dat vanwege de corona-pandemie online plaatsvindt op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni, met de mogelijkheid om alle presentaties al vanaf donderdag 18 juni te bekijken.

Het oorspronkelijke programma is daarbij zoveel mogelijk aangehouden en de sprekers hebben daar ook aan meegewerkt. Zoals altijd lopen er verschillende lijnen parallel (klinisch, research, expert by experience), en zijn er pre-conference courses, alles voor een gereduceerd tarief, met een verdere reductie bij aanmelding voor 1 juni. Door de online vorm, en het geruime tijd beschikbaar blijven van de presentaties, is het dus mogelijk om in principe alles te volgen, ook wat oorspronkelijk parallel gepresenteerd zou worden. Daarmee kunnen dus ook veel accreditatiepunten worden verdiend.

Meer details zijn te vinden op de ISBD Chicago 2020 website en in onderstaande boodschap van Gin Mahli, ISBD president:

Why register for the conference before the June 1st early registration deadline?

  1. 35 hours of programming in 40 sessions to be released on June 18th with significantly reduced registration fees
  2. Pre-recorded content has enabled the provision of a broad range of CME offerings (37.5 credit hours) and eliminated the need to choose between one of 5 concurrent sessions.
  3. The content will be available for 30 days after the conference has concluded, assuring delegates will be able to attend everything that is of interest to them. Importantly, both the ability to view the content sequentially and over a longer period of time will make it possible to claim all the additional CME credits that are now available.
  4. The live events in the conference will run over two full days (June 19th and 20th)  spanning a number of time zones and consist of two sessions every day so that everyone is able to participate ‘live’ no matter where they are in the world.
  5. Live events will consist of both interactive poster sessions, where presenters can offer links to virtual conference rooms for discussion, and Q&A sessions that will be organized in line with the content of the meeting.

    Best wishes, Prof. Gin. S. Malhi, president of ISBD

 

Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen – 6 oktober

Het jaarlijkse terugkerende Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen is al 15 jaar een groot succes en biedt de laatste stand van zaken op het gebied van deze aandoening. Het is tevens de plek waar behandelaars en andere zorgprofessionals, betrokken bij patiënten met bipolaire stoornissen, samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de 16e editie worden innovatieve ontwikkelingen in de behandeling van de bipolaire stoornis gepresenteerd, zowel uit eerste hand van de onderzoekers zelf, alsook in een overzicht van internationale ontwikkelingen. Daarnaast wordt de bipolaire stoornis in een bredere context geplaatst, met thema’s als werken met een psychische aandoening, het organiseren van specialistische expertise in wijkgerichte zorg en het multidisciplinair opleiden in specialistische centra. Onder leiding van Ralph Kupka wordt de zaal uitgedaagd om mee te denken en wat stof te doen opwaaien.

Op dit moment worden de sprekers uitgenodigd, maar zeer binnenkort wordt meer duidelijk over de precieze invulling van het programma.

Aanmelden kan al via de site van Benecke.

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2020

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 6 oktober aanstaande zal voor de zevende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 september aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.
In 2019 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan mevrouw Myra-Lot Perrenet met haar gedicht ‘de Boekhandel’ waarmee zij tevens de dicht- en schrijfwedstrijd van plusminus won. Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS. Dit jaar zal de prijs tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in Amersfoort voor de zevende keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2019 of 2020.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op dinsdag 6 oktober in Amersfoort zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 1 september 2020 naar het volgende e-mailadres: info@kenbis.nl.

 

Deelnemers gezocht voor BEATCOVID studie

We leven in ongewone tijden die het dagelijks leven en dagelijkse ritmes behoorlijk kunnen hebben beïnvloed. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een stemmingsstoornis. In hoeverre en op wat voor manier dat is gebeurd wil het UCP van het UMCG graag onderzoeken in samenwerking met een aantal buitenlandse universiteiten. Dat doen zij door zoveel mogelijk mensen met een stemmingsstoornis te vragen een online vragenlijst in te vullen.

Lees hier meer informatie over het onderzoek. In het document vindt u een actieve link naar het onderzoek. Mensen die willen deelnemen kunnen die link aanklikken.