Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen – 6 oktober

Het jaarlijkse terugkerende Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen is al 15 jaar een groot succes en biedt de laatste stand van zaken op het gebied van deze aandoening. Het is tevens de plek waar behandelaars en andere zorgprofessionals, betrokken bij patiënten met bipolaire stoornissen, samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de 16e editie worden innovatieve ontwikkelingen in de behandeling van de bipolaire stoornis gepresenteerd, zowel uit eerste hand van de onderzoekers zelf, alsook in een overzicht van internationale ontwikkelingen. Daarnaast wordt de bipolaire stoornis in een bredere context geplaatst, met thema’s als werken met een psychische aandoening, het organiseren van specialistische expertise in wijkgerichte zorg en het multidisciplinair opleiden in specialistische centra. Onder leiding van Ralph Kupka wordt de zaal uitgedaagd om mee te denken en wat stof te doen opwaaien.

Op dit moment worden de sprekers uitgenodigd, maar zeer binnenkort wordt meer duidelijk over de precieze invulling van het programma.

Aanmelden kan al via de site van Benecke.

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2020

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 6 oktober aanstaande zal voor de zevende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 september aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.
In 2019 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan mevrouw Myra-Lot Perrenet met haar gedicht ‘de Boekhandel’ waarmee zij tevens de dicht- en schrijfwedstrijd van plusminus won. Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS. Dit jaar zal de prijs tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in Amersfoort voor de zevende keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2019 of 2020.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op dinsdag 6 oktober in Amersfoort zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 1 september 2020 naar het volgende e-mailadres: info@kenbis.nl.

 

Deelnemers gezocht voor BEATCOVID studie

We leven in ongewone tijden die het dagelijks leven en dagelijkse ritmes behoorlijk kunnen hebben beïnvloed. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een stemmingsstoornis. In hoeverre en op wat voor manier dat is gebeurd wil het UCP van het UMCG graag onderzoeken in samenwerking met een aantal buitenlandse universiteiten. Dat doen zij door zoveel mogelijk mensen met een stemmingsstoornis te vragen een online vragenlijst in te vullen.

Lees hier meer informatie over het onderzoek. In het document vindt u een actieve link naar het onderzoek. Mensen die willen deelnemen kunnen die link aanklikken.

 

 

Lithium tijdens de Ramadan

Bron: Delta Mania, website met nieuws en wetenswaardigheden over de bipolaire stoornis onder redactie van dr. Rocco Hoekstra, psychiater

Niet veel is onderzocht over de invloed van het vasten tijdens de Ramadan op het beloop van de bipolaire stoornis en specifiek op het gebruik van lithium.

Onderzoekers uit India vonden dat de lithiumspiegel niet veel verschilden tussen mensen die vasten en mensen die dat niet doen. In de praktijk zien wij er ook weinig problemen van.

Wel is de nachtrust van groot belang. Gevonden is dat mensen die vasten iets vaker terugvielen in een manie of depressie. Zij gingen laat in de avond slapen en dronken ook meer koffie. Dat is niet bevorderlijk voor de nachtrust en dat leek een belangrijke factor.

Mensen met een bipolaire stoornis die vanwege de Ramadan vasten, zouden dus extra moeten opletten dat zij wel aan voldoende slaap komen. Dat lijkt mij zeker belangrijk nu de Ramadan in de zomertijd valt.