Onderzoek naar rTMS bij bipolaire depressie (T-BIDE)


Dit jaar gaat een grote, gerandomiseerde klinische trial van start naar de werkzaamheid van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) bij mensen met een bipolaire depressie (T-BIDE).

Deze innovatieve studie, die een initiatief is van Amsterdam UMC/GGZinGeest (dr. Eric van Exel / prof. dr. Odile van den Heuvel), Radboudumc (dr. Philip van Eijndhoven) en Pro Persona Expertisecentrum Depressie (drs. Marc Lochmann van Bennekom), wordt gefinancierd uit een ZonMW doelmatigheidssubsidie van 800.000 euro en wordt uitgevoerd in samenwerking met Altrecht, PsyQ, UMC Groningen, de vereniging voor patiënten en naastbetrokkenen ‘Plusminus’ en het Trimbos Instituut.

rTMS is bij unipolaire depressie een werkzame interventie gebleken. Er zijn ook aanwijzingen voor werkzaamheid bij de bipolaire depressie, maar dit is nog onvoldoende onderzocht. In deze studie worden in de komende 3 jaar 230 patiënten met een bipolaire depressie, die onvoldoende hebben gereageerd op 2 medicamenteuze behandelstappen, per lot toegewezen aan 5 weken behandeling met actieve rTMS of placebo (sham) rTMS. Er wordt gekeken naar de effecten op depressieve klachten, mogelijke bijwerkingen en kosteneffectiviteit van deze behandeling. Mensen die in eerste instantie met sham rTMS worden behandeld, krijgen nadien de mogelijkheid alsnog met actieve rTMS behandeld te worden.

Als rTMS werkzaam en kosteneffectief blijkt kan deze behandeling geïmplementeerd worden in de richtlijn en zorgstandaard voor de behandeling van mensen met een bipolaire depressie. De interventie kan dan een nieuwe optie bieden voor patiënten die onvoldoende reageren op behandeling met medicatie of hier te veel bijwerkingen bij ervaren.

Er wordt een website ingericht (www.t-bide.nl) waar de komende tijd meer informatie over het onderzoek te vinden is.

Covid-19 vaccinaties bij gebruik lithium

Bij KenBiS komen regelmatig vragen binnen over Covid-19 vaccinaties bij het gebruik van lithium.

Vaccins zijn geen medicijnen, en er is geen interactie te verwachten tussen een vaccin (inclusief de covid-19 vaccins) en medicijnen (inclusief lithium en andere psychofarmaca). Vaccins hebben ook geen invloed op de nierfunctie en daarmee ook niet op de uitscheiding van lithium.

Los van de bipolaire stoornis en de daarbij toegepaste medicatie is het bij vaccineren van belang om oplettend te zijn bij gebruik van immunosuppressiva aangezien die de werking van het vaccin negatief kunnen beïnvloeden. Bij gebruik van antistolling kan op de plaats van de IM injectie een bloeding in de spier optreden; griepvaccins worden in die gevallen wel eens subcutaan gegeven.

Overigens mag men van een vaccinerende instantie verwachten dat zij naar relevante gezondheidsrisico’s informeren.