Dimence

SCBS Bipolaire Stoornissen Dimence

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is een onderdeel van Dimence en is gevestigd in Deventer, Zwolle en Almelo.

Aanbod
Het centrum is één van de specialistische centra van Dimence en heeft het predikaat TOPGGz. Het centrum kent twee primaire activiteiten: topklinische en topreferente zorg leveren en verbeteren voor mensen met een (complexe) bipolaire stoornis en mensen met (een geschiedenis van) psychiatrische problematiek en een kinderwens of een zwangerschap. Zorg leveren bestaat binnen het centrum uit diagnostiek en behandeling en zorg verbeteren bestaat uit onderzoek en innovatie en deskundigheidsbevordering.

Missie
Het SCBS Bipolaire Stoornissen  levert en verbetert topklinische en topreferente zorg aan zijn doelgroepen.

Visie
Nadat een psychiatrische stoornis tijdig en juist gediagnosticeerd is, maken mensen gebruik van geïntegreerde evidence based zorg, die is afgestemd op hun unieke behoeften en continu verbeterd wordt. Bij het leveren van zorg werkt het SCBS niet alleen op verwijzing maar benadert de doelgroepen ook actief. De (logistieke) bedrijfsprocessen zijn hierop afgestemd en bedrijfsstructuur volgt de functie. Het centrum verbetert de zorg voor zijn doelgroepen voortdurend, onder andere door middel van wetenschappelijk onderzoek, innovaties, richtlijnontwikkeling, permanente educatie en loopbaanbegeleiding van zorgverleners en kritische intervisie op multidisciplinair en monodisciplinair niveau. Door middel van deskundigheidsbevordering stellen wij ook anderen in staat de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren.

Kernwaarden
Onderstaande kernwaarden vormen een ethisch kompas en een raamwerk voor het nemen van beslissingen.

Kernwaarden Dimence
– Gastvrij
– Veilig
– Resultaatgericht

Kernwaarden SCBS Bipolaire Stoornissen
– Het belang van mensen uit onze doelgroepen is leidend
– Onderzoek en innovatie is gericht op het verbeteren van de zorg aan mensen uit onze doelgroepen
– Herstel is het uitgangspunt van behandeling en begeleiding van mensen uit onze doelgroepen
– Samenwerking met ketenpartners is vanzelfsprekend
– Het netwerk bipolaire stoornissen is de basis van het SCBS Bipolaire Stoornissen

Contact

SCBS locatie Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
Tel. 0546 684 179
E-mail: scbs@dimence.nl

SCBS locatie Almelo
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo
Tel 0546 684 179
E-mail: scbs@dimence.nl

Contactpersonen

Mw. A.W.M.M. (Anja) Stevens, psychiater/hoofd centrum (a.stevens@dimence.nl)
Dhr B. (Bart) Geerling, verpleegkundig specialist/teamleider (b.geerling@dimence.nl)

Website
centrumbipolairestoornissen.dimence.nl