Evaluatie klinisch wetenschappelijke vergadering 25-09

Op vrijdag 25 september was u aanwezig bij de digitale klinisch wetenschappelijke vergadering van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Naar afloop van elke KWV vragen wij de deelnemers de inhoud van het programma te evalueren.

Het bureau van KenBis zal op basis van de presentie de toekenning van de accreditatiepunten regelen. Toekenning van punten is voorbehouden aan betalende donateurs. Medewerkers van Antes ontvangen tevens accreditatiepunten, daar Antes voor de september-bijeenkomst gastinstelling was voor KenBis.

Dank voor het invullen van dit evaluatieformulier.