Evaluatie Masterclass 2020

  • Algemeen
  • Anja Stevens - Differentiaal diagnostiek en classificatie. Epidemiologie, comorbiditeit met angststoornissen en middelen misbruik. Verschillende levensfasen..
  • Anja Stevens en José van der Kooij - Zwangerschap en de rol van de verpleegkundige
  • Ralph Kupka -Zorgstandaard, richtlijn bipolaire stoornissen en meetinstrumenten