Sprekers en workshopleiders

Sprekers ochtendprogramma (engels)

Ralph Kupka, MD, PhD, is Professor of Bipolar Disorders at the Amsterdam UMC, VU Medical Center, and works as a psychiatrist at specialized outpatient clinics of GGZinGeest and Altrecht. His main research interest is in the long term course and treatment of bipolar disorders. He is co-founder and chair of KenBiS (Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen), the Dutch Foundation for Bipolar Disorders.

Michael Bauer, MD, PhD, is Professor of Psychiatry and Chair of the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Germany, where he is also Physician-in-Chief at the Psychiatric Hospital and Outpatient Clinics. For his research in the field of mood disorders, he received several international and national awards. He is President of the International Group for the Study of Lithium-Treated Patients (IGSLi), and chairs the World Federation of Societies of Biological Psychiatry’s Task Force on Treatment Guidelines for Unipolar Depressive Disorders. Dr. Bauer is Editor-in-Chief of the International Journal of Bipolar Disorders, and of Pharmacopsychiatry, and has (co-)authored more than 400 articles published in peer-reviewed journals or books in the field of mood disorders.

Allan Young, MD, PhD, is Professor of Psychiatry and Chair of Mood Disorders at King’s College London, Unitek Kingdom, where he is also Director of the Centre for Affective Disorders within the Department of Psychological Medicine in the Institute of Psychiatry.  Professor Young’s research interests focus on the cause and treatments for severe psychiatric illnesses, particularly mood disorders. He is a member of numerous professional and scientific societies. He is currently President of the International Society for Affective Disorders and President Elect of the British Association of Psychopharmacology.

Anne Duffy, MD, PhD, is Professor of Psychiatry at Queens University Faculty of Health Sciences, Kingston, Ontario, Canada. Her clinical and research focus lies on understanding risk pathways and onset of psychopathology, in particular mood-disorders, in high-risk youth and university students. Her clinical research work is based out of the University of Ottawa Health Services (UOHS) and Queen’s Student Health Services. Dr. Duffy has been invited as a Visiting Research Fellow at Oxford University to develop an international collaborative network of student mental health research. She is currently the Vice President of Research for the International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Tomas Hajek, MD, PhD, received his M.D. and Ph.D. in neuroscience from Charles University, Prague, Czech Republic.  He is a Full Professor of Psychiatry at the Dalhousie University in Halifax, Canada, and works at the University Mood Disorders Clinic. His main research interest lies in investigating effects of various clinical variables, including genetic predisposition, illness burden, comorbid metabolic disorders and exposure to medications on brain structure in patients with bipolar disorders. In addition, Dr. Hajek collaborates with the International Group for Study of Lithium Treated Patients (IGSLi) on a multicentre project investigating neuroprotective effects of lithium.

Marylou Selo was born in Bolivia, grew up in Holland and studied in Geneva, Switzerland and at Georgetown University in Washington, D.C., where she obtained her Diploma as Conference Interpreter and Translator for Dutch, German, English, French, and Spanish. Since 1963 her main home has been New York City.  Since Marylou was diagnosed with bipolar illness in 1976 she has been a patient advocate in the United States and Europe. She is a co-founder of the Mood Disorder Support Group of New York, Inc. and of DBSA (then the NDMDA) headquartered in Chicago. She served as a Board Member of both organizations. Following the suicide of her father in 1993 Marylou also became active in suicide prevention and destigmatization of mental illness. In 1994 she founded the Werner Alfred Selo Foundation in Switzerland, and with a group of fellow-patients she founded Equilibrium, a self-help organization in Switzerland. She was president of the Global Alliance of Mentally Ill Advocacy Networks (GAMIAN).  In 2014 she received the first Aretäus Award for outstanding advocacy work from the German Society of Bipolar Disorders DGBS., and in 2016 the prestigious ISBD Mogens Schou Award for Advocacy and Public Awareness.

Workshopleiders middagprogramma (nederlands)

Workshop 1: ‘Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk’
Rocco Hoekstra
is sinds 2000 werkzaam op de polikliniek voor bipolaire stoornissen van het voormalige Delta Psychiatrisch Centrum, thans Antes te Rotterdam. In 2007 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar immunologische en biochemische aspecten van stemmingsstoornissen. Zijn aandachtsgebieden zijn thans het gebruik van lithium, patiëntparticipatie en patiëntenvoorlichting. Over deze thema’s heeft hij nationaal en internationaal gepubliceerd. In 2018 is hem de Fred Bos Prijs uitgereikt door patiëntenvereniging Plusminus voor zijn bijdrage aan de zorg voor de bipolaire patiënt.

Henk Mathijssen is sinds 2017 voorzitter van patiënten- en naastenvereniging Plusminus- leven met bipolariteit. Hij heeft dertig jaar ervaring in het Human Resources werkveld. Naast zijn voorzitterschap is Henk Mathijssen één dag per week werkzaam voor de Parnassiagroep als ervaringsdeskundige voor het patiëntenperspectief. Henk Mathijssen is ook lid van de Raad van Toezicht van Regionale Cliëntenorganisatie ‘de Hoofdzaak’.

Workshop 2: ‘openheid over kwetsbaarheid èn herstel’
Fleur van der Bij (1981) is journaliste, historica en schrijfster. Ze publiceerde onder meer in het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. Op het internationale hoofdkantoor van postercollectief Loesje werkte ze als creatief activiste. Ze debuteerde in 2018 met het veelgeprezen De Nijl in mij dat werd genomineerd voor de VPRO Bob den Uyl prijs. In 2019 verscheen haar tweede boek: Verkeersslachtoffers 22/10. Op zoek naar de man die mijn zusje doodreed. Een moedig en maatschappelijk bevlogen boek dat dader en slachtofferschap ontstijgt.

Prof. dr. Jaap van Weeghel, andragoloog, gaf van 1979 tot 1988 leiding aan de dagbestedings- en rehabilitatieprogramma’s voor cliënten met ernstige problematiek bij het toenmalige psychiatrisch centrum St. Bavo in Noordwijkerhout/Rotterdam. Van 1988 tot 2006 werkte hij bij het Trimbos-instituut, waar hij onder meer hoofd van de onderzoeksafdeling Zorg en Rehabilitatie was. Hij heeft een groot aantal onderzoeksprojecten geleid en publiceerde veelvuldig, zowel in Nederlandse als in Engelstalige peer-reviewed tijdschriften, over herstel, maatschappelijke ondersteuning en sociale acceptatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Sinds mei 2006 is hij als stafmanager zorgontwikkeling en onderzoek verbonden aan het zorgbedrijf Parnassia, onderdeel van de Parnassia Groep. Op 1 september 2009 werd hij aan de Universiteit van Tilburg benoemd op de bijzondere leerstoel Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hij vervult deze functie bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos. Vanuit deze functie was hij onder meer voorzitter en penvoerder van de werkgroep die in 2014, in opdracht van het Bestuurlijk Akkoord GGz, het plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen (‘Over de Brug’) heeft opgesteld.

Workshop 3: ‘de bipolaire stoornis en relaties; een spannend paar’
Edwin heeft een 31 jaar lange relatie en 3 kinderen net het huis uit. Zijn vrouw en hij hebben allebei een stevige baan. Zijn loopbaan is geregeld onderbroken door periodes van arbeidsongeschiktheid. Edwin is ook vrijwilliger bij een regioteam van Plusminus en organiseert met een team elke drie maanden een thema-avond of wandeling en diverse huiskamergroepen.

Eline Regeer is sinds 2006 werkzaam als psychiater bij Altrecht Bipolair in Utrecht. In 2008 is zij gepromoveerd op het onderzoek naar de prevalentie, kosten, herkenning en behandeling van de bipolaire stoornis in de algemene bevolking in Nederland. Sindsdien combineert zij haar klinische werk met onderzoek met een speciale interesse in de tijdige herkenning van de aandoening en het optimaliseren van psychosociale behandelingen. Sinds september 2019 is zij plaatsvervangend opleider voor de opleiding tot psychiater bij Altrecht.

Joma Prinsen werkt als GGZ Verpleegkundig Specialist bij Altrecht Bipolair. Zij houdt zich bezig met de sociaal psychiatrische behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en indien gewenst, hun betrokkenen. Daarnaast geeft zij met enige regelmaat de Psychoeducatie Cursus en, bij voldoende belangstelling een PE cursus speciaal voor jongeren, een training voor mensen met een bipolaire stoornis en middelenmisbruik, en de groep voor vrouwen met een bipolaire stoornis en een kinderwens.

Susanne Demacker is GZ- psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut VGCT. Zij werkt bij Altrecht Bipolair. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en innovatie van psychologische behandelingen bij de bipolaire stoornis, waaronder een CGT groep, EMDR en de partner- relatiegroep. Jaarlijks verzorgt zij het onderdeel ‘Psychotherapie bij de bipolaire stoornis’ tijdens de masterclass van het landelijke Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Workshop 4: ‘de bipolaire stoornis in de verschillende levensfasen’
Anja Stevens is van 2009 tot juni 2019 hoofd geweest van het specialistisch centrum bipolaire stoornissen van Dimence. Sinds juni 2019 werkt zij bij Transfore, forensische psychiatrie, en zij rapporteert voor het Pieter Baan Centrum. Zij doet promotieonderzoek naar de invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rond de bevalling op postpartum psychopathologie bij vrouwen met een bipolaire stoornis. Zij is secretaris van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en penningmeester van de stichting Mind2Care (implementeren van een screeningstool voor kwetsbare zwangeren). Daarnaast zit zij in de Taskforce Women’s Mental Health van het ISBD.

Dr. Annemiek Dols is psychiater bij GGZinGeest en consulent voor het Alzheimercentrum van VUmc. Met Moniek van Dijk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, heeft zij een gespecialiseerde polikliniek voor mensen met een bipolaire stoornis ouder dan 50 jaar. Hier is het Dutch Older Bipolar (DOBi) onderzoekscohort aangekoppeld. Zij was een van de auteurs van de Multidisciplinaire Richtlijn voor Bipolaire Stoornissen. Met de Taskforce Older Age Bipolar Disorder van de International Society of Bipolar Disorders ontving zij in 2018 een grote subsidie om wereldwijde data over ouderen met een bipolaire stoornis te onderzoeken. Haar onderzoeksinteresses zijn het sociale brein, complexe neuropsychiatrie en stemmingsstoornissen met somatische en cognitieve comorbiditeit.

Esther Mesman werkt sinds januari 2017 als GZ-psycholoog en senior onderzoeker op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia. Vanuit de gedachte ‘eerder is beter’ richt Esther zich op vroegdiagnostiek en behandeling van ernstige psychiatrische problemen zoals bipolaire stoornissen, psychose en ernstige depressie. Een ander belangrijk thema in haar werk zijn kwetsbare gezinnen met een ouder met ernstige psychische problemen. Esther is betrokken bij verschillende familiestudies naar kinderen van ouders met ernstige psychiatrische stoornissen zoals de Nederlandse studie naar Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis en de MARIO studie en is initiatiefnemer van het ErasmusMC Offspring netwerk. In december 2018 ontving zij een persoonlijke subsidie van de overheid voor de 20-jaarsmeting van de Nederlandse studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Kernwoorden in haar onderzoek zijn: vroegdiagnostiek en behandeling, veerkracht en dagelijks functioneren. Esther werkt nauw samen met de universiteit Tilburg, VuMC In Geest en collega’s uit het internationale veld. Eerder werkte Esther op de afdelingen psychiatrie in het UMC Utrecht en AMC Amsterdam waar zij werkte op (poli)klinieken gericht op psychose en ernstige stemmingsstoornissen voor volwassenen. Na haar studie neuropsychologie werkte zij als onderzoeksassistente in het UMC Utrecht op onderzoek naar cannabisgebruik en psychose. Van 2009-2015 promoveerde zij op een langlopend onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. In 2014-2015 voltooide zij haar opleiding tot GZ-psycholoog in het AMC.

Workshop 5: ‘Wie ben ik? Over de filminterventie en het zelfbeeld’
Peter Goossens is werkzaam als verpleegkundig specialist en teamleider onderzoek & innovatie bij het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence in Deventer. Daarnaast geeft hij leiding aan een verplegingswetenschappelijke onderzoeklijn naar zelfmanagement bij bipolaire stoornissen en naar de verpleegkundige zorg bij patiënten die opgenomen zijn vanwege een acute manische episode. Sinds 1 oktober 2015 is hij benoemd als visiting professor aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit van Gent. Hij geeft een aantal colleges binnen het vak Advanced Nursing Practice GGZ en begeleidt studenten bij (literatuur)onderzoek en masterproef.

Manja Koenders is werkzaam als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij PsyQ in Rotterdam. Daarnaast is zij hoofddocent aan de Universiteit Leiden, verbonden aan de vakgroep psychiatrie. Zij is coördinator van de bipolaire Nederlands Cohort (BINCO) studie (multicentre studie) en doet zij onderzoek naar de ontwikkeling van een emotieregulatie training bipolair. Manja is tevens als docent werkzaam bij Rino (opleidingen voor professionals in de GGZ).

Workshop 6: ‘Praten over pillen; dilemma’s in de farmacotherapie’
Ralph Kupka (1957) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en specialiseerde zich tot psychiater in het AMC, waar hij van 1990 tot 1995 werkzaam was als universitair docent. Nadien was hij tot 2003 onderzoeker bij de vakgroep psychiatrie van het UMC Utrecht en daarnaast tot 2010 psychiater en A-opleider psychiatrie in het Willem Arntsz Huis van Altrecht GGZ in Utrecht. Hij promoveerde in 2003 aan de Universiteit Utrecht op een internationaal onderzoek naar rapid cycling bij bipolaire stoornissen. In 2010 werd hij benoemd als hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum, thans Amsterdam UMC. Daarnaast is hij als psychiater werkzaam bij de Academische Zorglijn Bipolaire Stoornissen van GGZinGeest en bij het TOPGGz Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht. Hij is medeoprichter en voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), en was voorzitter van de Multidisciplinaire Richtlijn Commissie Bipolaire Stoornissen (2012-2015) en de werkgroep Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen (2015-2017). Sinds 2018 is hij bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit in de GGZ (AKWA).

Petra d’Huy is regionaal contactpersoon voor de vereniging plusminus-leven met bipolariteit (regio Zeeland). Bij ggz Emergis is ze als ervaringsdeskundige betrokken bij de psycho-educatiecursussen. Op internet kun je haar vinden onder de naam ‘Petra etcetera’ en heeft ze een kennis-en ervaringssite over leven met een bipolaire stoornis: www.petraetcetera.com. Ook beheert ze een besloten Facebookgroep waar bijna 900 lotgenoten, betrokkenen en behandelaars hun ervaringen delen. In 2017 won ze de Willem Nolenprijs.

Chris Nijboer is zelfstandig onderzoeker, trainer en docent op het gebied van ervaringsdeskundigheid, herstel en gezondheidsbevordering en promoveerde op een onderzoek naar de belastbaarheid van mantelzorgers. Nadat ze na haar tweede psychose in de isoleercel belandde, besloot zij haar cliëntervaringen te onderzoeken, te benutten en te combineren met haar professionele ervaringen. Vanuit haar bedrijf ChrisFit deed zij onderzoek naar de professionalisering van ervaringsdeskundigheid, waaronder de evaluatie van EDASU opleidingen en de waardering van het EVC-Peer Professional. In samenwerking met Enik Recovery College ontwikkelde ze de training: ‘Het eigen verhaal schrijven en presenteren’. Deze training leidde tot de ontwikkeling van workshops en retreats. In het kader van de aanpak personen met verward gedrag werkte zij als projectleider bij de GGD Amsterdam. Ook staat zij nu en dan op het podium en deelt zij haar verhaal op eigen wijze.