Doe de zelftest bipolaire stoornis

Een deel van de mensen met depressie(s) heeft niet alleen depressieve episoden met somberheid, inactiviteit en minderwaardigheidsideeën, maar ook manische episoden met een uitgelaten stemming of prikkelbaarheid, toegenomen activiteit en zelfoverschatting. Wanneer er manische episoden optreden is er sprake van een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis. De behandeling hiervan is anders dan bij uitsluitend depressies.

Hoe zit het bij u?

Hieronder volgt een korte zelftest die in een paar minuten een vermoeden van een bipolaire stoornis kan bevestigen of ontkrachten.

Vragenlijst voor patiënten met depressies in de voorgeschiedenis.

Beantwoord elke vraag door één vakje per rij aan te klikken.

A. Is er in uw leven ooit een periode geweest waarin u niet uzelf was, en ...

Doe de test opnieuw

Voor meer informatie over MDQ-NL voor huisarts en psycholoog wordt verwezen naar de website www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl naar de meetinstrumenten en de toelichting op de MDQ-NL, beide te downloaden op de pagina met meetinstrumenten.

Deze test is volledig anoniem. Er wordt niet naar persoonsgegevens gevraagd en er worden ook geen IP adressen geregistreerd of opgeslagen.