Train de trainercursus PE

Ed van Gent was in de jaren tachtig van de vorige eeuw wereldwijd de eerste die psycho-educatiecursussen voor mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen opgezet heeft. Anderen volgden hem en inmiddels hoort de cursus in Nederland bij de standaardbehandeling.

Het is goed aangetoond, dat het volgen van de cursus de kans op een recidief kleiner maakt. Sinds de beginjaren zijn internationaal verschillende modellen van psycho-educatie onderzocht, wat voor het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) aanleiding was om een nieuw prototype te ontwikkelen. Alle onderzochte cursussen behelzen thema’s als: het bio-psychosociale model, een beschrijving van de verschillende episodes en het herkenning van vroege symptomen en gebruik van medicatie. Sommige cursussen leggen bijzondere nadruk op zelfmanagement en psychologische behandelvormen als verbetering van de communicatie, probleem oplossen en stressreductie.

Deze psychologische elementen ontbraken tot nu in de gebruikelijke Nederlandse formats en zijn in de huidige cursus opgenomen. Dit maakte wel nodig dat het aantal bijeenkomsten moest worden verhoogd naar twaalf. Net als voorheen is de nieuwe cursus voor patiënten samen met hun betrokkenen. De cursus wordt gegeven door twee behandelaars. Soms wordt een ervaringsdeskundige als tweede cursusleider ingezet. Al enige ervaring in het behandelen van mensen met een bipolaire stoornis en het werken met groepen is nodig. Een handboek voor de cursusleider geeft didactische aanwijzingen en beschrijft voor elke sessie de leerdoelen, inhoud en werkvormen. Ook is er een werkboek voor de cursisten.

In de train the trainer cursus raakt u bekend met de theoretische achtergronden, wegwijs in het cursusmateriaal, oefent u de psycho-educatiecursus te geven en leert u omgaan met valkuilen en moeilijke situaties.

Op dit moment staat er geen train de trainercusus gepland. Heb je belangstelling om deel te nemen? Mail dan naar info@kenbis.nl.

De kosten voor deelname aan de train de trainercursus zijn € 150,- voor deelnemers werkzaam bij een deelnemende KenBiS-instelling. Deelnemers elders werkzaam betalen € 225,-.

Ervaringsdeskundigen die belangstelling hebben om deel te nemen kunnen contact opnemen met Natalie Spaans, bureaumanager plusminus, via bureaumanager@plusminus.nl.