Symposium over chronisch-inflammatoire aandoeningen

Vrijdag 17 juni organiseert de FEDERA een symposium over chronisch-inflammatoire aandoeningen met een wetenschappelijk gedeelte en een “publieks”gedeelte (medisch en zorgprogramma). Nieuwe inzichten over het ontstekingskarakter van psychiatrische aandoeningen, verzucht, diabetes en schildklierziekten, en slagaderverkalking zullen de revue passeren. 


Meer informatie is te lezen in het programma en bijgevoegde FederaBulletin.

Tevredenheidsonderzoek onder patiënten en betrokkenen

Op initiatief van de VMDB heeft TNS NIPO een teveredenheidsonderzoek gedaan onder mensen met een manisch-depressieve stoornis en hun betrokkenen. Een aantal conclusies zijn dat tevredenheid en vertrouwen in de behandeling over het algemeen hoog zijn, dat snelheid van diagnosestelling en tijdige start van de behandeling belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven, dat de behandeling zich zou moeten richten op de omgang met symptomen en praktische problemen, levenskwaliteit en bevorderen van een gevoel van eigenwaarde, dat de hulpverlener zowel de patiënt als de betrokkene meer moet betrekken bij het maken van keuzes, dat zelfmanagement als heel belangrijk wordt gezien, en dat beperkingen in het dagelijks leven breed zijn maar het leven desondanks als zinvol wordt ervaren. De resultaten van de enquete zijn hier in te zien.