Over het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen

KenBiS, het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden. KenBiS bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging Plusminus. De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

KenBiS draait om kennis. Deze kennis is in eerste instantie bedoeld voor behandelaars van patiënten met een bipolaire stoornis. Ook patiënten en naastbetrokkenen kunnen de kennis gebruiken, en zich daarnaast richten tot de patiëntenvereniging Plusminus.

Over bipolaire stoornissen

Mensen met een bipolaire stemmingsstoornis ervaren in hun leven periodes van stabiliteit afgewisseld met ernstige ziekte. Daarbij gaat het om pieken (manieën) en dalen (depressies) in de stemming. Iemand met een bipolaire (of manisch-depressieve) stoornis kan een beter leven leiden wanneer hij of zij de juiste zorg krijgt. Bipolaire stoornissen komen bij ongeveer 2 tot 4% van de bevolking voor. De periodes van manieën en depressies hebben grote gevolgen voor het emotioneel en sociaal functioneren van de patiënt en zijn of haar naasten. De aandoening komt in veel vormen voor. Daardoor kan het moeilijk zijn een tijdige diagnose te stellen en een adequate behandeling te geven.

Achtergronden

KenBiS kent deelnemers (instellingen) en donateurs (personen) en is een zelfstandige stichting. KenBiS is een vervolg (sinds maart 2009) op de toenmalige Lithium Plus Werkgroep. De stichting is sinds 2010 een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Sinds 2013 is KenBiS erkend als chapter van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD). De Engelse naam voor KenBiS is Dutch Foundation for Bipolar Disorders.

logo-isbd

Bestuur

Raad van advies

R.W. (Ralph) Kupka, em. hoogleraar bipolaire stoornissen Amsterdam UMC en psychiater GGZ inGeest en Altrecht (voorzitter)
E. (Edwin) Brugman, oud-directeur vereniging voor Arts en Auto
P. (Paul) Felix, medisch adviseur bij zorgverzekeraar
M. (Manon) Kleijweg, ouderenpsychiater Molemann
B. (Bernard) Sabbe, hoogleraar psychiatrie Antwerpen
S. (Simone) Schade, verpleegkundig specialist GGZ,  GGZ Breburg

Bureaumedewerkers

Tanja Dijk, manager bureau
Lieke Busger op Vollenbroek, management assistente
Rita Vos, management assistente
Matthijs Abeelen, webmaster

ANBI
Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geregistreerd onder nummer RSIN 815687370.

Meer informatie

Jaarplan 2024
Meerjarenplan 2020-2025 KenBiS

KenBiS informatiefolder
Meerjarenplan 2015-2020 KenBiS
Statuten KenBiS
Beloningsbeleid KenBiS
Mogelijke strijdige belangen KenBiS bestuur

Jaarverslagen
KenBiS jaarverslag 2023
KenBiS jaarverslag 2022
KenBiS jaarverslag 2021
KenBiS jaarverslag 2020
KenBiS jaarverslag 2019
KenBiS jaarverslag 2018
KenBiS jaarverslag 2017
KenBiS jaarverslag 2016
KenBiS jaarverslag 2015
KenBiS jaarverslag 2014

Jaarrekeningen
KenBiS jaarrekening 2023
KenBiS jaarrekening 2022
KenBiS jaarrekening 2021
KenBiS jaarrekening 2020
KenBiS jaarrekening 2019
KenBiS jaarrekening 2018
KenBiS jaarrekening 2017
KenBiS jaarrekening 2016
KenBiS jaarrekening 2015