Nieuws

Promotie Eva Ouwehand 30 januari 2020

Geplaatst op: 3 januari 2020 | Deel dit bericht op twitter

Op 30 januari 2020 vindt de openbare verdediging van het proefschrift ‘Mania and meaning. A mixed methods study into religious experiences in people with bipolar disorder: Occurrence and significance’ door Eva Ouwehand plaats om 11.00 uur in de aula van het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitnodiging voor deze promotieceremonie vindt u hier.

Aansluitend vindt er in Groningen in de Doopsgezinde kerk een symposium plaats getiteld ‘Between heaven and hell. Religious and spiritual experiences in the context of mental health care’ (van 12.30 – 17.00 uur). Meer informatie over het symposium vindt u hier..

KenBiS jubileumboek

Geplaatst op: 30 december 2019 | Deel dit bericht op twitter

Ter gelegenheid van het jubileum dat het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) vierde in 2019 is er een jubileumboek uitgebracht met onder andere een uitgebreid verslag van het congres dat plaatsvond op 20 september 2019 en een bundeling van alle posters die speciaal zijn gemaakt voor het jubileumcongres door de verschillende KenBiSwerkgroepen. Het interview van Malou van Hintum met Ralph Kupka, voorzitter van KenBiS, geeft een kijkje in de spreekkamer en in de ontwikkelingen die de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis heeft doorgemaakt.

KenBiS nieuwsbrief december

Geplaatst op: 19 december 2019 | Deel dit bericht op twitter

Vandaag is de 15e nieuwsbrief van KenBiS verschenen. In deze nieuwsbrief besteden we onder andere aandacht aan het jubileumcongres dat KenBiS organiseerde op 20 september. Ook is er aandacht voor World Bipolar Day 2020 en is er nieuws vanuit verschillende instellingen. We nodigen u uit deze nieuwsbrief te lezen.

Het KenBiS wenst u fijne feestdagen!

Nieuw verschenen ‘Mijn moeder kookt soep van tafelpoten’ – Aefke ten Hagen

Geplaatst op: 16 december 2019 | Deel dit bericht op twitter

Aefke ten Hagen (1975) presenteerde op 22 november, de dag van het KOPP-kind, haar eerste kinderboek. ´Mijn moeder kookt soep van tafelpoten´ is een verhaal over de elfjarige Fiep. Haar moeder heeft een bipolaire stoornis en dat vindt Fiep knap lastig.

Aefke schrijft dit boek min of meer vanuit eigen ervaring. Ze is zelf een bipolaire moeder en wil haar kinderen hier in alle openheid mee opvoeden. Met het boek wil Aefke het onderwerp bespreekbaar maken voor kinderen en ouders die hiermee worstelen.

MIJN MOEDER KOOKT SOEP VAN TAFELPOTEN
De elfjarige Fiep heeft het er maar moeilijk mee. Terwijl er in haar eigen leven allerlei spannends gebeurt – ze wordt voor het eerst verliefd, op Mats, en ontdekt haar passie voor gitaarspelen – maakt ze zich ook zorgen over wat er thuis aan de hand is. Fieps moeder heeft een bipolaire stoornis en brengt haar de ene dag huppelend naar school in een elfenjurk en is op andere momenten juist erg verdrietig. Dit maakt het leven voor Fiep heel ingewikkeld. Ze vindt het moeilijk om aan haar beste vriendin uit te leggen wat er speelt en Mats durft ze niet mee naar huis te nemen. Wat als haar moeder weer raar gaat doen? Dan komt Fiep erachter dat een bipolaire stoornis erfelijk kan zijn. Ook dat nog! Waarom kan haar leven niet gewoon normaal zijn?

AEFKE TEN HAGEN
Aefke ten Hagen debuteerde in 2010 met de roman ‘In naam van mijn vader’, over een vader en dochter met een bipolaire stoornis. In datzelfde jaar kwam onder pseudoniem het boek ‘Koosje’ uit, over haar eigen ervaringen met een bipolaire stoornis, en later verscheen ‘Tijdens kantooruren’, een boek over een pathologisch leugenaar op de werkvloer. Ze schreef ook diverse korte verhalen die in de prijzen vielen en verfilmd zijn (NCRV). Op dit moment werkt Aefke als communicatieadviseur bij een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Meer informatie over ‘Mijn moeder kookt soep van tafelpoten’ is te vinden op de website van Aefke ten Hagen.

KenBiS posters on tour!

Geplaatst op: 15 november 2019 | Deel dit bericht op twitter

Voor het jubilemcongres van KenBiS werden door verschillende werkgroepen posters gemaakt met daarop een weergave van ontwikkelde KenBiS-producten in de afgelopen jaren. De posters zijn na het jubileumcongres op tour gegaan langs de deelnemende KenBiS-instellingen. Reinier van Arkel in ‘s-Hertogenbosch had de primeur! De negen posters waren op verschillende locaties te zien, onderstaande foto’s geven hiervan een mooie impressie.

Inmiddels zijn de posters bij Pro Persona te zien. Tevens zijn de posters gepubliceerd op de website van KenBiS.

Twee vacatures KenBiS bestuur

Geplaatst op: 4 november 2019 | Deel dit bericht op twitter

In verband met het naderend vertrek van twee bestuursleden is het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar een naastbetrokkene en een psycholoog die zitting willen nemen in het bestuur van KenBiS.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie is te vinden op onze website www.kenbis.nl. In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Het bestuur van KenBiS is samengesteld uit professionals, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene; enthousiaste mensen, die hun kennis en ervaring graag met elkaar delen.

In verband met de huidige samenstelling van het bestuur is het bestuur van KenBiS op zoek naar een naastbetrokkene die zijn/haar ervaringskennis zou willen inzetten met ingang van 1 januari 2020. De andere vacature binnen het bestuur van KenBiS ontstaat per 1 juli 2020. Voor deze vacature is het bestuur op zoek naar een psycholoog die het bestuur van KenBiS wil komen versterken.

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog plm 8 telefonische vergaderingen per jaar plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter bestuur KenBiS, tel: 06-22205080/ r.kupka@ggzingeest.nl of mw. drs. Anja Stevens, secretaris bestuur KenBiS, tel: 06-12969202/ a.stevens@transfore.nl.

Tot uiterlijk 3 januari 2020 aanstaande kunt u uw schriftelijke reactie per mail sturen naar info@kenbis.nl.

 

Willem Nolen Prijs 2019 toegekend aan Myra-Lot Perrenet voor haar gedicht ‘De boekhandel’

Geplaatst op: 7 oktober 2019 | Deel dit bericht op twitter

Op 20 september werd tijdens het jubileumcongres van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen ‘Tien jaar KenBiS: de kracht van een stabiel kennisnetwerk’ de Willem Nolen Prijs 2019 uitgereikt.

Dit jaar werd de prijs door Willem Nolen overhandigd aan de winnares van de poëzie- en verhalenwedstrijd van patiëntenvereniging plusminus: Myra-Lot Perrenet. Zij schreef het gedicht ‘De boekhandel’:

De boekhandel

Utrechtse boekhandel op zondag.
Een jongen dicht over avocado’s
en de vrije wil. Een schrijfster zegt dat we vrouwen
niet op hun woord moeten geloven. Die jongen draagt een trui
die ik thuis heb. Geloof mij: ik ken hem niet.

In de pauze mors ik cola op een dichteres.
Ze ziet de poëzie er niet van in.

Mijn snelweg aan gedachten
is weer open. Zoveel boeken
die ik nog lezen moet. Zoveel woorden, zoveel
praten, zo moeilijk rust. Je bent ziek zei een psychiater

Een wachtlijstdepressie volgde.
Gisteren is euforie ondanks
medicatie in mijn hoofd
gekropen. Als ik geluk voelen kan,
wil ik niet loslaten.

Mijn stemming galoppeert. Hoe lang kan ik
de realiteit in een houdgreep houden?
Ik kijk rond in de boekwinkel en in mijn hoofd.
Of er plek voor mij is.

Ik moet een kat aaien. Dat brengt rust.
De boekhandel heeft geen kat. Ik ook niet.
Ik moet een kat kopen. En meer ademhalen.

Steeds vaker denk ik aan Vincent van Gogh.
En controleer ik elke dag of ik nog beide oren heb.

Myra-Lot droeg na overhandiging van de prijs haar gedicht voor aan de aanwezigen tijdens het jubileumcongres. Ze ontving een staande ovatie voor haar prachtige gedicht.

Tijdens de landelijke dag van plusminus op 14 september in Amersfoort werd Myra-Lot Perrenet als winnaar van de poëzie- en verhalenwedstrijd uitgeroepen. Een week later mocht zij de Willem Nolen Prijs 2019 in ontvangst nemen in Amstelveen.

Poëzie- en verhalenwedstrijd –  plusminus
De aanleiding voor het uitschrijven van de wedstrijd door plusminus is het thema van World Bipolar Day in 2019: ‘de bipolaire stoornis in de literatuur’. Door het hele land werden bijeenkomsten georganiseerd door plusminus en de bij KenBiS aangesloten instellingen. Mensen werden opgeroepen om gedichten en teksten in te sturen en deze voor te dragen tijdens deze bijeenkomsten.

De jury van de poëzie- en verhalenwedstrijd van plusminus bestond uit Ton Stassen, Carol Lamers en Nyncke Geertsma. De winnaar van de poëzie- en verhalenwedstrijd werd tevens winnaar van de Willem Nolen Prijs 2019.

Het gedicht van Myra-Lot Perrenet is samen met een groot aantal andere gedichten en verhalen gebundeld in het boek ‘tussen plus en minus’. Dit boek is een gezamenlijke uitgave van plusminus en KenBiS.

De Willem Nolen Prijs – KenBiS
De Willem Nolen Prijs wordt sinds 2013 jaarlijks door KenBiS toegekend aan een persoon of instelling die in het afgelopen jaar baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten met een bipolaire stoornis en/of hun naasten. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door kunstenares Jennifer Hoes.

 

Petitie Plusminus

Geplaatst op: 19 juli 2019 | Deel dit bericht op twitter

Graag brengt het bestuur van KenBiS onderstaande petitie, gestart door Plusminus, onder uw aandacht:

De prijs van Priadel (lithium) is per 1 juli verdriedubbeld. De mensen die dit middel gebruiken voor hun stemmingsstoornis moeten, op jaarbasis afhankelijk van de gebruikte dosis, tussen 80 en 150 euro moeten bijbetalen. Patiëntenvereniging plusminus – leven met bipolariteit, heeft samen met een aantal andere organisaties een brief naar de tweede kamer gestuurd. Na de vakantie vindt er een debat plaats over de prijsverhoging. Als patiëntenorganisatie voor mensen met een bipolaire stoornis is Plusminus in actie gekomen en hebben zij ook een petitie opgesteld, met als doel de overheid te overtuigen in gesprek te gaan met de fabrikant en tot die tijd de eigen bijdrage stop te zetten.

De petitie is hier te vinden: prijsvanpriadel.petities.nl.

Prijsverhoging Priadel

Geplaatst op: 10 juli 2019 | Deel dit bericht op twitter

Onlangs is de prijs van Priadel (lithiumcarbonaat 400 mg per tablet met gereguleerde afgifte) door de fabrikant verhoogd. Daardoor zijn alle leverbare lithiumcarbonaat 400 mg tabletten (lithiumcarbonaat, Camcolit, Priadel) even duur geworden en vallen zij buiten de huidige limiet voor volledige vergoeding. Er moet door de patiënt per 100 tabletten ongeveer 12 euro worden bijbetaald, wat op jaarbasis afhankelijk van de gebruikte dosis tussen 80 en 150 euro zal zijn. Dit is lager dan de limiet voor bijbetaling die 250 euro per jaar bedraagt. KenBiS, Plusminus, de Depressievereniging, MIND en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben deze kwestie uitgebreid aan de orde gesteld, en in de media is er prominent aandacht aan gegeven. Ook is er een brief naar de tweede kamer gestuurd.

Vanuit de NVvP is contact geweest met het ministerie van VWS met als inzet om de vergoedingslimiet te verhogen opdat alle preparaten volledig vergoed zullen worden. Momenteel is nog niet bekend of dit zal gebeuren, en moet er dus worden bijbetaald.

De werking van alle lithiumpreparaten is hetzelfde. De Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen (2015) geeft aan dat Camcolit en Priadel voorkeurspreparaten zijn vanwege de uniforme dosis van 400 mg waardoor vergissingen worden voorkomen, de gereguleerde afgifte waardoor eenmaal daagse inname mogelijk is, en de coating waardoor de smaak beter is. Omdat de prijs, en dus de bijbetaling voor alle soorten lithium tabletten hetzelfde zijn, adviseren wij het soort lithium voor te schrijven dat door de patiënt het beste wordt verdragen. Vaak is dat een middel met vertraagde afgifte, zoals Camcolit of Priadel.