Nieuws

Willem Nolen Prijs 2019 toegekend aan Myra-Lot Perrenet voor haar gedicht ‘De boekhandel’

Geplaatst op: 7 oktober 2019 | Deel dit bericht op twitter

Op 20 september werd tijdens het jubileumcongres van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen ‘Tien jaar KenBiS: de kracht van een stabiel kennisnetwerk’ de Willem Nolen Prijs 2019 uitgereikt.

Dit jaar werd de prijs door Willem Nolen overhandigd aan de winnares van de poëzie- en verhalenwedstrijd van patiëntenvereniging plusminus: Myra-Lot Perrenet. Zij schreef het gedicht ‘De boekhandel’:

De boekhandel

Utrechtse boekhandel op zondag.
Een jongen dicht over avocado’s
en de vrije wil. Een schrijfster zegt dat we vrouwen
niet op hun woord moeten geloven. Die jongen draagt een trui
die ik thuis heb. Geloof mij: ik ken hem niet.

In de pauze mors ik cola op een dichteres.
Ze ziet de poëzie er niet van in.

Mijn snelweg aan gedachten
is weer open. Zoveel boeken
die ik nog lezen moet. Zoveel woorden, zoveel
praten, zo moeilijk rust. Je bent ziek zei een psychiater

Een wachtlijstdepressie volgde.
Gisteren is euforie ondanks
medicatie in mijn hoofd
gekropen. Als ik geluk voelen kan,
wil ik niet loslaten.

Mijn stemming galoppeert. Hoe lang kan ik
de realiteit in een houdgreep houden?
Ik kijk rond in de boekwinkel en in mijn hoofd.
Of er plek voor mij is.

Ik moet een kat aaien. Dat brengt rust.
De boekhandel heeft geen kat. Ik ook niet.
Ik moet een kat kopen. En meer ademhalen.

Steeds vaker denk ik aan Vincent van Gogh.
En controleer ik elke dag of ik nog beide oren heb.

Myra-Lot droeg na overhandiging van de prijs haar gedicht voor aan de aanwezigen tijdens het jubileumcongres. Ze ontving een staande ovatie voor haar prachtige gedicht.

Tijdens de landelijke dag van plusminus op 14 september in Amersfoort werd Myra-Lot Perrenet als winnaar van de poëzie- en verhalenwedstrijd uitgeroepen. Een week later mocht zij de Willem Nolen Prijs 2019 in ontvangst nemen in Amstelveen.

Poëzie- en verhalenwedstrijd –  plusminus
De aanleiding voor het uitschrijven van de wedstrijd door plusminus is het thema van World Bipolar Day in 2019: ‘de bipolaire stoornis in de literatuur’. Door het hele land werden bijeenkomsten georganiseerd door plusminus en de bij KenBiS aangesloten instellingen. Mensen werden opgeroepen om gedichten en teksten in te sturen en deze voor te dragen tijdens deze bijeenkomsten.

De jury van de poëzie- en verhalenwedstrijd van plusminus bestond uit Ton Stassen, Carol Lamers en Nyncke Geertsma. De winnaar van de poëzie- en verhalenwedstrijd werd tevens winnaar van de Willem Nolen Prijs 2019.

Het gedicht van Myra-Lot Perrenet is samen met een groot aantal andere gedichten en verhalen gebundeld in het boek ‘tussen plus en minus’. Dit boek is een gezamenlijke uitgave van plusminus en KenBiS.

De Willem Nolen Prijs – KenBiS
De Willem Nolen Prijs wordt sinds 2013 jaarlijks door KenBiS toegekend aan een persoon of instelling die in het afgelopen jaar baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten met een bipolaire stoornis en/of hun naasten. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door kunstenares Jennifer Hoes.

 

Petitie Plusminus

Geplaatst op: 19 juli 2019 | Deel dit bericht op twitter

Graag brengt het bestuur van KenBiS onderstaande petitie, gestart door Plusminus, onder uw aandacht:

De prijs van Priadel (lithium) is per 1 juli verdriedubbeld. De mensen die dit middel gebruiken voor hun stemmingsstoornis moeten, op jaarbasis afhankelijk van de gebruikte dosis, tussen 80 en 150 euro moeten bijbetalen. Patiëntenvereniging plusminus – leven met bipolariteit, heeft samen met een aantal andere organisaties een brief naar de tweede kamer gestuurd. Na de vakantie vindt er een debat plaats over de prijsverhoging. Als patiëntenorganisatie voor mensen met een bipolaire stoornis is Plusminus in actie gekomen en hebben zij ook een petitie opgesteld, met als doel de overheid te overtuigen in gesprek te gaan met de fabrikant en tot die tijd de eigen bijdrage stop te zetten.

De petitie is hier te vinden: prijsvanpriadel.petities.nl.

Prijsverhoging Priadel

Geplaatst op: 10 juli 2019 | Deel dit bericht op twitter

Onlangs is de prijs van Priadel (lithiumcarbonaat 400 mg per tablet met gereguleerde afgifte) door de fabrikant verhoogd. Daardoor zijn alle leverbare lithiumcarbonaat 400 mg tabletten (lithiumcarbonaat, Camcolit, Priadel) even duur geworden en vallen zij buiten de huidige limiet voor volledige vergoeding. Er moet door de patiënt per 100 tabletten ongeveer 12 euro worden bijbetaald, wat op jaarbasis afhankelijk van de gebruikte dosis tussen 80 en 150 euro zal zijn. Dit is lager dan de limiet voor bijbetaling die 250 euro per jaar bedraagt. KenBiS, Plusminus, de Depressievereniging, MIND en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben deze kwestie uitgebreid aan de orde gesteld, en in de media is er prominent aandacht aan gegeven. Ook is er een brief naar de tweede kamer gestuurd.

Vanuit de NVvP is contact geweest met het ministerie van VWS met als inzet om de vergoedingslimiet te verhogen opdat alle preparaten volledig vergoed zullen worden. Momenteel is nog niet bekend of dit zal gebeuren, en moet er dus worden bijbetaald.

De werking van alle lithiumpreparaten is hetzelfde. De Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen (2015) geeft aan dat Camcolit en Priadel voorkeurspreparaten zijn vanwege de uniforme dosis van 400 mg waardoor vergissingen worden voorkomen, de gereguleerde afgifte waardoor eenmaal daagse inname mogelijk is, en de coating waardoor de smaak beter is. Omdat de prijs, en dus de bijbetaling voor alle soorten lithium tabletten hetzelfde zijn, adviseren wij het soort lithium voor te schrijven dat door de patiënt het beste wordt verdragen. Vaak is dat een middel met vertraagde afgifte, zoals Camcolit of Priadel.

 

Artikel werkgroep vroege herkenning bipolaire stoornissen verschenen in Tijdschrift voor Psychiatrie

Geplaatst op: 27 juni 2019 | Deel dit bericht op twitter

In het Tijdschrift voor Psychiatrie (61; 2019) werd het overzichtsartikel ‘Tijdige herkenning van bipolaire stoornissen; noodzaak en praktijkadviezen’ gepubliceerd.

De bipolaire stoornis wordt gemiddeld 10 jaar na aanvang van de klachten gediagnosticeerd. Effectieve behandelinterventies worden daardoor te laat ingezet. Op basis van het stadiëringsmodel bespreekt de werkgroep ‘Vroege herkenning bipolaire stoornissen’ van KenBiS per stadium de mogelijkheden voor vroege herkenning.

Lees hier het hele artikel.

 

Promotie Stefan Knapen – Relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie onderzocht

Geplaatst op: 5 april 2019 | Deel dit bericht op twitter

Op 17 april zal Stefan Knapen zijn proefschrift ‘Rhythm & Blues; Chronobiology in the pathophysiology and treatment of mood disorders’ verdedigen.
De verdediging vindt plaats om 16.15 uur in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie onderzocht

Stemmingsstoornissen komen veel voor en hebben in de westerse wereld een groot aandeel in de zorgvraag binnen de geestelijke gezondheidszorg. In zijn proefschrift keek Knapen naar de relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie.

Zijn proefschrift bestaat uit drie delen. In het eerste deel onderzocht hij de kwetsbaarheid voor stemmingsstoornissen.
In het tweede deel keek hij naar de directe relatie tussen het rust-activiteitsritme en de bipolaire stoornis.
In het derde deel heeft hij laten zien dat patiënten met een winterdepressie succesvol behandeld kunnen worden met lichttherapie in de ochtend.

Knapen heeft door het bestuderen van de relatie tussen chronobiologie en stemmingsstoornissen meer inzicht verkregen in de kwetsbaarheid voor en de behandeling van stemmingsstoornissen.

Meer informatie is te vinden op de website van RUG.

Stefan Knapen (1990) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarna was hij werkzaam als arts-assistent Neurologie in het Reinier de Graaf Gasthuis. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij prof. dr. Robert Schoevers en dr. Rixt Riemersma-van der Lek aan de RUG. De titel van zijn proefschrift luidt: Rhythm and blues. Chronobiology in the pathophysiology and treatment of mood disorders.

KenBiS jubileumcongres 20 september 2019!

Geplaatst op: 11 maart 2019 | Deel dit bericht op twitter

Op vrijdag 20 september 2019 viert het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen met een jubileumcongres in Amsterdam het tienjarig jubileum van de stichting.

Het belooft een boeiend congres te worden met nationale én internationale sprekers! Hierbij wordt samengewerkt met de International Group for the Study of Lithium-treated patients (IGSLi).

Meer informatie over de invulling van dit congres volgt op termijn. Houd deze datum vrij in uw agenda!

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019

Geplaatst op: 11 maart 2019 | Deel dit bericht op twitter

De behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden hier steeds meer bij betrokken, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. Het KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt de masterclass jaarlijks plaats. Ook in 2019 organiseert KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen.

Meer informatie over de masterclass.

Psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis

Geplaatst op: 11 maart 2019 | Deel dit bericht op twitter

Aankondiging psycho-educatie voor jongeren met een bipolaire stoornis georganiseerd door PsyQ Rotterdam en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en van het Sophia Kinderziekenhuis

Vanuit de praktijk merken we dat jongeren met een bipolaire spectrum stoornis een sterke behoefte hebben aan lotgenotencontact met leeftijdsgenoten en informatie over de stoornis passend bij de uitdagingen die de transitiefase van adolescentie naar volwassenheid met zich meebrengt.

Om deze reden is in samenwerking met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis en de polikliniek bipolaire stoornissen PsyQ Rotterdam het initiatief ontstaan om een psycho-educatiecursus voor jongeren op te zetten. De cursus is een programma van 10 weken inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Voor wie? Jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar met een bipolaire I of II stoornis
Wanneer? Start 2 mei aanstaande. De cursus vindt iedere donderdag plaats van 16.00-18.00 uur (m.u.v. feestdagen)
Locatie: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam

Aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld per mail (aanmeldingpolikjpp@erasmusmc.nl) of zorgdomein bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. U kunt aanmelden met een korte verwijsbrief t.a.v. dr. Esther Mesman. Beschrijft u hierin reden voor verwijzing, (beschrijvende)diagnose en naam hoofdbehandelaar.

Voor meer informatie of vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7040209 of per mail via esther.mesman@erasmusmc.nl.

Bij succes zal deze cursus herhaaldelijk worden aangeboden.