Nieuws

World Bipolar Day – 28 maart 2019 – De bipolaire stoornis in de literatuur

Geplaatst op: 10 januari 2019 | Deel dit bericht op twitter

Ook in 2019 organiseren de deelnemende instellingen aan KenBiS in samenwerking met Plusminus activiteiten rondom World Bipolar Day. Dit jaar is het thema ‘de bipolaire stoornis in de literatuur’. Tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd worden door het hele land zullen schrijvers vertellen over en voorlezen uit eigen werk.

In de komende periode zal via de website van KenBiS en Plusminus een overzicht worden gegeven van de bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Lees meer.

Update afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie ErasmusMC Sophia

Geplaatst op: 5 december 2018 | Deel dit bericht op twitter

Nieuw onderzoek: start MARIO en KBO 20-jaar follow-up

In 2019 gaan op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie 2 nieuwe studies van start naar de intergenerationele transmissie van stemmingsstoornissen.  Begin 2019 start de werving voor het MARIO-project (Mood And Resilience in Offspring), dit grootschalige 8-jarig project richt zich op kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. Het doel van het project is om depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis 1) beter te begrijpen, 2) eerder te signaleren en 3) het ontstaan van depressie te voorkomen door middel van preventie. Het MARIO-project is een samenwerking tussen psychiaters, patiënten, verzekeringen, gemeenten en onderzoekers van ErasmusMC-Sophia, VUmc, UMC Utrecht, LUMC en het UMC Groningen.

Ook is er goed nieuws over de Nederlandse KBO-studie, een longitudinale studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Aankomend najaar gaan we van start met de 20-jaar follow-up! Met de 20-jaar follow-up gaan we ons naast de ontwikkeling van de bipolaire stoornis ook richten op het functioneren van deze groep. De kinderen zijn inmiddels tussen de 32 en 41 jaar oud.

Polikliniek bipolaire stoornissen en vroegdiagnostiek bij jongeren

Tenslotte, willen wij u laten weten dat de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia met de komst van Manon Hillegers is gestart met een polikliniek gericht op bipolaire stoornissen bij jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar en vroegdiagnostiek bij jongeren met een familiaire belasting voor bipolaire stoornissen, schizofrenie en ernstige depressie. U kunt verwijzen voor diagnostiek, behandeling en second opinions.

Voor vragen over verwijzingen of over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Esther Mesman, esther.mesman@erasmusmc.nl, telefoon: 010-7040209.

Proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’

Geplaatst op: 20 november 2018 | Deel dit bericht op twitter

Op 13 december om 13.45 uur verdedigt Eva Maassen, psychiater in opleiding bij Altrecht, haar proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het is een samenwerkingsproject van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit, Altrecht Bipolair en GGZ inGeest. In dit proefschrift onderzocht Maassen hoe Evidence Based Medicine en patiëntgerichte zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden op het gebied van bipolaire stoornissen.

Proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’

Willem Nolen Prijs 2018 toegekend aan de KenBiS werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’

Geplaatst op: 31 oktober 2018 | Deel dit bericht op twitter

Willem Nolen Prijs 2018 toegekend aan de KenBiS werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’

Tijdens het Najaarsymposium Bipolaire Stoornissen 2018 is de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2018 toegekend aan de werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’ van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), bestaande uit de initiatiefnemers Nick Bronsting en Nienke van Houwelingen, de psychiaters Ronald Vonk, Eline Regeer en Manon Hillegers en Marieke van Eijkelen namens de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

De werkgroep heeft de website www.erfelijkheidbipolair.nl ontwikkeld die met teksten en korte video’s zeer adequate voorlichting biedt over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen, bedoeld voor zowel patiënten en andere geïnteresseerden als behandelaren. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze website was de sponsorfietstocht ‘Als Juffrouw Vlinder kon fietsen’ van Nick en Nienke in 2016 naar Santiago de Compostella. Hiermee hebben zij geld ingezameld voor onderzoek naar de erfelijkheid van bipolaire stoornissen (zie ook hun facebookpagina).
De jury was onder de indruk van de prestatie van Nick en Nienke en over de manier waarop zij hun boodschap dat er behoefte is aan goede informatie over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen, hebben uitgedragen. En daarnaast over hoe dat in een samenwerking tussen betrokkenen en deskundigen heeft geleid tot een prachtige, wetenschappelijk onderbouwde website.

Andere genomineerden
De andere twee genomineerden voor de prijs waren Bodine de Walle, sociaal agoog en ervaringswerker bij GGz inGeest, voor de ontwikkeling van de cursus ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten’ en de KenBiS werkgroep chronotherapie voor het ontwikkelen van het protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen.

De Willem Nolen Prijs
De Willem Nolen Prijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten met een bipolaire stoornis en/of hun naasten.

Winnaars Willem Nolen Prijs 2018 bekend!

Geplaatst op: 11 oktober 2018 | Deel dit bericht op twitter

Op dinsdag 9 oktober vond tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen de uitreiking van de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen plaats.

De Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen 2018 is toegekend aan de werkgroep Erfelijkheid Bipolair. Deze werkgroep, bestaande uit Nick Bronsting, Nienke van Houwelingen, Ronald Vonk, Marieke van Eijkelen, Eline Regeer en Manon Hillegers, heeft de website www.erfelijkheidbipolair.nl ontwikkeld. De website is in 2018 gelanceerd en biedt adequate voorlichting over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen.
Aanleiding voor de ontwikkeling van deze waardevolle website was de fietstocht die Nick en Nienke hebben ondernomen in 2016. Geheel op eigen initiatief hebben zij gefietst naar Santiago de Compostella, met als doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar de erfelijkheid van bipolaire stoornissen. Meer informatie over de fietstocht is te vinden op hun facebookpagina.

Genomineerden
Bodine de Walle, sociaal agoog en ervaringswerker bij GGz inGeest, was genomineerd voor de ontwikkeling van de cursus ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten’. De werkgroep chronotherapie van KenBiS was genomineerd voor het ontwikkelen van het protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen.

De Willem Nolen Prijs
De Willem Nolen Prijs, die dit jaar voor de vijfde keer werd uitgereikt, wordt toegekend aan een persoon of instelling, die baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten (en hun naasten) die lijden aan een bipolaire stoornis.
Meer informatie over de prijs en de winnaars van voorgaande jaren is hier te lezen.

Genomineerden Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2018

Geplaatst op: 4 oktober 2018 | Deel dit bericht op twitter

De genomineerden voor de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2018 zijn bekend! De jury heeft uit de zes inzendingen drie genomineerden gekozen:

  • Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen (en met hen de psychiaters Ronald Vonk, Eline Regeer en Manon Hillegers namens het KenBiS) voor de website www.erfelijkheidbipolair.nl waarvoor ze met hun sponsorfietstocht ‘Als juffrouw vlinder kon fietsen’ naar Santiago de Compostela geld hebben ingezameld.
  • De werkgroep chronotherapie van het KenBiS voor de ontwikkeling van het ‘protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen’
  • Bodine de Walle voor de ontwikkeling van de cursus ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten’

De winnaar zal bekend gemaakt worden tijdens het 15e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen, dat op dinsdag 9 oktober wordt gehouden in de Marienhof te Amersfoort.

Train the trainer cursus psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen

Geplaatst op: 11 september 2018 | Deel dit bericht op twitter

Op woensdag 24 oktober 2018 organiseren de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en het KenBiS de eerste train the trainer cursus voor de nieuwe psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen.

Op dezelfde dag zullen op dezelfde locatie zowel de ervaringsdeskundigen als de professionals getraind worden waarbij er gelegenheid is tot uitwisseling tijdens de lunch en bij de gezamenlijke afsluiting.

Aanmelden voor de train de trainer cursus van 24 oktober is niet meer mogelijk.

Rocco Hoekstra winnaar Fred Bos prijs!

Geplaatst op: 17 juli 2018 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens de landelijke dag van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) op 16 juni heeft dr. Rocco Hoekstra, psychiater bij Antes, de Fred Bos prijs gewonnen!

Rocco werkt al jaren als psychiater en is al een aantal jaren geleden gestart met de website www.allesoverlithium.nl. Daarnaast schrijft hij een blog met allerlei wetenswaardigheden over bipolariteit. Ook is hij regelmatig gastspreker op de VMDB regiomiddagen van Zuid-Holland.

Het KenBiS feliciteert Rocco Hoekstra van harte met het winnen van de Fred Bos prijs!

De VMDB heeft vanwege het 30-jarig bestaan een prijs in het leven geroepen, vernoemd naar de oprichter van deze patiëntenvereniging. Hij wordt toegekend aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ‘bipolaire gemeenschap’.