Nieuws

Promotie Stefan Knapen – Relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie onderzocht

Geplaatst op: 5 april 2019 | Deel dit bericht op twitter

Op 17 april zal Stefan Knapen zijn proefschrift ‘Rhythm & Blues; Chronobiology in the pathophysiology and treatment of mood disorders’ verdedigen.
De verdediging vindt plaats om 16.15 uur in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie onderzocht

Stemmingsstoornissen komen veel voor en hebben in de westerse wereld een groot aandeel in de zorgvraag binnen de geestelijke gezondheidszorg. In zijn proefschrift keek Knapen naar de relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie.

Zijn proefschrift bestaat uit drie delen. In het eerste deel onderzocht hij de kwetsbaarheid voor stemmingsstoornissen.
In het tweede deel keek hij naar de directe relatie tussen het rust-activiteitsritme en de bipolaire stoornis.
In het derde deel heeft hij laten zien dat patiënten met een winterdepressie succesvol behandeld kunnen worden met lichttherapie in de ochtend.

Knapen heeft door het bestuderen van de relatie tussen chronobiologie en stemmingsstoornissen meer inzicht verkregen in de kwetsbaarheid voor en de behandeling van stemmingsstoornissen.

Meer informatie is te vinden op de website van RUG.

Stefan Knapen (1990) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarna was hij werkzaam als arts-assistent Neurologie in het Reinier de Graaf Gasthuis. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij prof. dr. Robert Schoevers en dr. Rixt Riemersma-van der Lek aan de RUG. De titel van zijn proefschrift luidt: Rhythm and blues. Chronobiology in the pathophysiology and treatment of mood disorders.

KenBiS jubileumcongres 20 september 2019!

Geplaatst op: 11 maart 2019 | Deel dit bericht op twitter

Op vrijdag 20 september 2019 viert het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen met een jubileumcongres in Amsterdam het tienjarig jubileum van de stichting.

Het belooft een boeiend congres te worden met nationale én internationale sprekers! Hierbij wordt samengewerkt met de International Group for the Study of Lithium-treated patients (IGSLi).

Meer informatie over de invulling van dit congres volgt op termijn. Houd deze datum vrij in uw agenda!

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019

Geplaatst op: 11 maart 2019 | Deel dit bericht op twitter

De behandeling van en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis is specialistenwerk. Verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen worden hier steeds meer bij betrokken, een tendens die KenBiS van harte toejuicht. Het KenBiS heeft daarom het initiatief genomen tot een masterclass bipolaire stoornissen. Sinds 2007 vindt de masterclass jaarlijks plaats. Ook in 2019 organiseert KenBiS de masterclass bipolaire stoornissen.

Meer informatie over de masterclass.

Psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis

Geplaatst op: 11 maart 2019 | Deel dit bericht op twitter

Aankondiging psycho-educatie voor jongeren met een bipolaire stoornis georganiseerd door PsyQ Rotterdam en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en van het Sophia Kinderziekenhuis

Vanuit de praktijk merken we dat jongeren met een bipolaire spectrum stoornis een sterke behoefte hebben aan lotgenotencontact met leeftijdsgenoten en informatie over de stoornis passend bij de uitdagingen die de transitiefase van adolescentie naar volwassenheid met zich meebrengt.

Om deze reden is in samenwerking met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis en de polikliniek bipolaire stoornissen PsyQ Rotterdam het initiatief ontstaan om een psycho-educatiecursus voor jongeren op te zetten. De cursus is een programma van 10 weken inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Voor wie? Jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar met een bipolaire I of II stoornis
Wanneer? Start 2 mei aanstaande. De cursus vindt iedere donderdag plaats van 16.00-18.00 uur (m.u.v. feestdagen)
Locatie: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam

Aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld per mail (aanmeldingpolikjpp@erasmusmc.nl) of zorgdomein bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. U kunt aanmelden met een korte verwijsbrief t.a.v. dr. Esther Mesman. Beschrijft u hierin reden voor verwijzing, (beschrijvende)diagnose en naam hoofdbehandelaar.

Voor meer informatie of vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7040209 of per mail via esther.mesman@erasmusmc.nl.

Bij succes zal deze cursus herhaaldelijk worden aangeboden.

 

 

World Bipolar Day – 28 maart 2019 – De bipolaire stoornis in de literatuur

Geplaatst op: 10 januari 2019 | Deel dit bericht op twitter

Ook in 2019 organiseren de deelnemende instellingen aan KenBiS in samenwerking met Plusminus activiteiten rondom World Bipolar Day. Dit jaar is het thema ‘de bipolaire stoornis in de literatuur’. Tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd worden door het hele land zullen schrijvers vertellen over en voorlezen uit eigen werk.

In de komende periode zal via de website van KenBiS en Plusminus een overzicht worden gegeven van de bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Lees meer.

VMDB wordt Plusminus

Geplaatst op: 1 januari 2019 | Deel dit bericht op twitter

De Vereniging voor Manisch Depressieven en betrokkenen (VMDB) verandert op 1 januari 2019 haar naam en gaat verder als plusminus – leven met bipolariteit. Er zijn een aantal redenen aan te voeren voor deze naamswijziging. Allereerst wordt de naam manisch depressief steeds meer vervangen door de term bipolair. Zo spreken wij van de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Manisch-depressief is een benaming die afschrikt, zeker bij mensen die deze ziekte niet of nauwelijks kennen. Een tweede belangrijke reden zit in de nieuwe ondertitel ‘leven met bipolariteit’. Daar waar in het verleden vooral de nadruk lag op kwaliteit van zorg ligt er nu ook nadruk op kwaliteit van leven. Herstel is steeds meer gericht op het leren leven met de beperkingen, zodanig dat iedereen een kwalitatief goed leven kan hebben. Tenslotte geven wij via de ondertitel aan dat wij er niet alleen zijn voor de mensen die de bipolaire stoornis hebben, maar juist nog steeds ook voor hun naasten.

Tegelijk met deze naamsverandering lanceert de vereniging een nieuwe website op 7 januari 2019, te weten www.plusminus.nl. Deze website sluit aan bij de wens om voor een groter publiek van patiënten en hun omgeving een passend aanbod van informatie te bieden. Deze website is ook op mobiele apparaten te bekijken.

Plusminus is als vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving in 1987 opgericht. Inmiddels telt zij 2.500 leden. De vereniging heeft drie speerpunten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Behalve de website biedt de vereniging haar leden het kwartaalblad PLUSminus , de mogelijkheid voor lotgenotengroepen en contact via de Lotgenotenlijn (0900 – 5 123 456, € 0,10 per minuut, dagelijks van 11:00 tot 21:00 uur). Daarnaast organiseert plusminus elk kwartaal een thematische bijeenkomst, beter bekend als onze Landelijke Dagen.

Contactpersoon namens plusminus:

Elke Gravenberch, bestuurslid PR + Communicatie
communicatie@plusminus.nl

Update afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie ErasmusMC Sophia

Geplaatst op: 5 december 2018 | Deel dit bericht op twitter

Nieuw onderzoek: start MARIO en KBO 20-jaar follow-up

In 2019 gaan op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie 2 nieuwe studies van start naar de intergenerationele transmissie van stemmingsstoornissen.  Begin 2019 start de werving voor het MARIO-project (Mood And Resilience in Offspring), dit grootschalige 8-jarig project richt zich op kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. Het doel van het project is om depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis 1) beter te begrijpen, 2) eerder te signaleren en 3) het ontstaan van depressie te voorkomen door middel van preventie. Het MARIO-project is een samenwerking tussen psychiaters, patiënten, verzekeringen, gemeenten en onderzoekers van ErasmusMC-Sophia, VUmc, UMC Utrecht, LUMC en het UMC Groningen.

Ook is er goed nieuws over de Nederlandse KBO-studie, een longitudinale studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Aankomend najaar gaan we van start met de 20-jaar follow-up! Met de 20-jaar follow-up gaan we ons naast de ontwikkeling van de bipolaire stoornis ook richten op het functioneren van deze groep. De kinderen zijn inmiddels tussen de 32 en 41 jaar oud.

Polikliniek bipolaire stoornissen en vroegdiagnostiek bij jongeren

Tenslotte, willen wij u laten weten dat de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia met de komst van Manon Hillegers is gestart met een polikliniek gericht op bipolaire stoornissen bij jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar en vroegdiagnostiek bij jongeren met een familiaire belasting voor bipolaire stoornissen, schizofrenie en ernstige depressie. U kunt verwijzen voor diagnostiek, behandeling en second opinions.

Voor vragen over verwijzingen of over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Esther Mesman, esther.mesman@erasmusmc.nl, telefoon: 010-7040209.

Proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’

Geplaatst op: 20 november 2018 | Deel dit bericht op twitter

Op 13 december om 13.45 uur verdedigt Eva Maassen, psychiater in opleiding bij Altrecht, haar proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het is een samenwerkingsproject van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit, Altrecht Bipolair en GGZ inGeest. In dit proefschrift onderzocht Maassen hoe Evidence Based Medicine en patiëntgerichte zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden op het gebied van bipolaire stoornissen.

Proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’

Willem Nolen Prijs 2018 toegekend aan de KenBiS werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’

Geplaatst op: 31 oktober 2018 | Deel dit bericht op twitter

Willem Nolen Prijs 2018 toegekend aan de KenBiS werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’

Tijdens het Najaarsymposium Bipolaire Stoornissen 2018 is de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2018 toegekend aan de werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’ van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), bestaande uit de initiatiefnemers Nick Bronsting en Nienke van Houwelingen, de psychiaters Ronald Vonk, Eline Regeer en Manon Hillegers en Marieke van Eijkelen namens de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

De werkgroep heeft de website www.erfelijkheidbipolair.nl ontwikkeld die met teksten en korte video’s zeer adequate voorlichting biedt over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen, bedoeld voor zowel patiënten en andere geïnteresseerden als behandelaren. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze website was de sponsorfietstocht ‘Als Juffrouw Vlinder kon fietsen’ van Nick en Nienke in 2016 naar Santiago de Compostella. Hiermee hebben zij geld ingezameld voor onderzoek naar de erfelijkheid van bipolaire stoornissen (zie ook hun facebookpagina).
De jury was onder de indruk van de prestatie van Nick en Nienke en over de manier waarop zij hun boodschap dat er behoefte is aan goede informatie over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen, hebben uitgedragen. En daarnaast over hoe dat in een samenwerking tussen betrokkenen en deskundigen heeft geleid tot een prachtige, wetenschappelijk onderbouwde website.

Andere genomineerden
De andere twee genomineerden voor de prijs waren Bodine de Walle, sociaal agoog en ervaringswerker bij GGz inGeest, voor de ontwikkeling van de cursus ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten’ en de KenBiS werkgroep chronotherapie voor het ontwikkelen van het protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen.

De Willem Nolen Prijs
De Willem Nolen Prijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten met een bipolaire stoornis en/of hun naasten.