Nieuws

3rd annual World Bipolar Day Research Symposium – 28 maart

Geplaatst op: 5 februari 2024 | Deel dit bericht op twitter

Het Centre for Youth Bipolar Disorder (CYBD) organiseert op 28 maart aanstaande haar 3e jaarlijkse World Bipolar Day Research Symposium.

 

Dit hybride symposium brengt Canadese en internationale onderzoekers, clinici, studenten en GGZ professionals bij elkaar. Het programma is gevuld met presentaties en gesprek over lopende onderzoeken op het gebied van de bipolaire stemmingsstoornis, met bijzondere aandacht voor jeugdigen met een bipolaire stoornis en de link tussen het hart en de bipolaire stoornise. Een grote verscheidenheid aan onderwerpen komen aan de orde, waaronder behandeling, neuro-imaging, biomarkers en clinical characteristics.

Het programma is als volgt (Canadese tijd):

08:30am – 09:00am   Registration
09:00am – 09:15am    Welcome and Opening Comments by Dr. Benjamin Goldstein & Dr. Aristotle Voineskos
09:15am – 10:00am    Keynote Speaker, Dr. Eric Youngstrom
10:00am – 10:50am    Keynote Speaker, Dr. Anna Van Meter
10:50am – 11:05am     Break
11:05am – 11:50am     Keynote Speaker, Dr. Mary Phillips
11:50am – 01:20pm    Lunch
12:45pm – 01:45pm    Poster Presentations (In-person only)
01:45pm – 02:50pm   Rapid Presentations: Neuroimaging, genetic risk, and biomarkers of bipolar disorder
02:50pm – 03:10pm   Break
03:10pm – 04:15pm   Rapid Presentations: Next generation of researchers
04:15pm – 04:30pm   Ending Remarks and Thank You

Wil je deelnemen? Stuur dan een mail aan Youth.Bipolar@camh.ca, voor dinsdag 26 maart aanstaande.
Vermeld bij je aanmelding je naam, mailadres, functie en organisatie waar je werkzaam bent en dat je online deel wilt nemen.

ISBD 2024 – Wil je namens KenBiS Young Science deelnemen aan de ISBD Conference in Reykjavik ?

Geplaatst op: 31 januari 2024 | Deel dit bericht op twitter

ISBD 2024 – Wil je namens KenBiS Young Science deelnemen aan de ISBD Conference in Reykjavik ?
En wil jij kans maken op vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten?

KenBiS wil deelname aan de ISBD 2024 in Reykjavik door jonge onderzoekers stimuleren! KenBiS vergoedt daarom voor twee jonge onderzoekers een deel van de reis-/ en congreskosten om deel te kunnen nemen aan  de ISBD Conference 2024.

– Ben jij een jonge onderzoeker zonder AMS budget en wil je deelnemen aan de ISBD Conference 2024?
– Ben jij actief lid van het KenBiS Young Science netwerk?
– Dien jij succesvol een symposium, workshop of poster in voor dit interessante congres?
– En wil je na het congres tijdens een van de klinisch wetenschappelijke vergaderingen van KenBiS een terugblik verzorgen?

De deadlines zijn te vinden op https://www.isbd.org/2024annualconference
Wil je kans maken op de vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten (€ 1.000,-) door KenBiS?

Meld je dan voor 4 maart aanstaande aan via info@kenbis.nl.

 

Vacature raad van advies KenBiS

Geplaatst op: 26 januari 2024 | Deel dit bericht op twitter

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

Het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar

leden voor de raad van advies

die hun kennis en ervaring willen inzetten ten behoeve van de doelstellingen van KenBiS.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een professionele organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Sinds 2019 is er een raad van advies ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van advies zoekt het bestuur bij voorkeur nieuwe leden met affiniteit met de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis, werkzaam in de eerstelijnszorg en/of ervaring op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend nodigt het bestuur andere geïnteresseerde kandidaten die hun kennis en ervaring ten aanzien van (de behandeling van) de bipolaire stemmingsstoornis willen inzetten ten behoeve van KenBiS van harte uit om te reageren. De huidige samenstelling van de raad van advies is te vinden op de website van KenBiS.

De raad van advies en het bestuur komen 2 maal per jaar bijeen, eenmaal op locatie en eenmaal online. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, e.regeer@altrecht.nl of
Tanja Dijk, manager bureau, bereikbaar via info@kenbis.nl.

Tot uiterlijk 12 februari 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen aan info@kenbis.nl.

Aankondiging nascholing bipolaire stoornissen jongeren

Geplaatst op: 18 januari 2024 | Deel dit bericht op twitter

Recent zijn vanuit het Erasmus MC, de afdelingen  Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie en Volwassen psychiatrie aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. De afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie heeft naast onderzoek veel expertise in diagnostiek en behandeling bij jongeren met een (risico op) bipolaire stemmingsstoornis en hun gezinsleden.

Het expertise team Kinder- en jeugdpsychiatrie / psychologie – Verwijzer – Erasmus MC wil  bijdragen aan optimale zorg voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis via het aanbieden van second opinions, consultatie en nascholing. Daartoe is afgelopen december een Nederlandse overzichtsartikel verschenen over Bipolaire Stoornissen bij jeugd in Psyfar, tijdschrift voor nascholing voor psychiaters. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot vroegherkenning, diagnostiek en behandeling voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis beschreven.

Ook zullen er binnenkort twee nascholingen plaatsvinden in samenwerking met Psyfar over dit thema. Op maandag 5 februari 20.30-21.30 (nog plaatsen beschikbaar) is er een Meet the Expert Webinar met Prof. dr. Manon Hillegers en tijdens de Kind en Jeugd nascholing op donderdag 8 februari (inmiddels uitverkocht) geeft zij samen met dr. Wanda Tempelaar een Masterclass.

Het expertise team bipolaire stoornissen van het Erasmus MC kijkt uit naar een mooie samenwerking met het KenBiS.

Links:

Paper psyfar: https://www.psyfar.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/bipolaire-stoornis-bij-jongeren 
Meet the expert: https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/meet-the-expert-5-februari-2024 
Masterclass: (vol) https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-kind-en-jeugd-najaar-2023 

15 januari 19.00 uur – première ZAAD

Geplaatst op: 5 januari 2024 | Deel dit bericht op twitter

ZAAD – Dries Meddens
15 Januari 19:00 – 21:00 in de Filmhallen

Een autobiografische film over de erfelijkheid van psychiatrische ziekte en de maatschappelijke visie op manische depressie. Gebaseerd op het autobiografische verhaal van filmmaker Dries Meddens, onderzoekt hij in de film ZAAD de maatschappelijke visie op manische depressie.

Wanneer zijn vader overlijdt, gaat Dries in zijn verleden graven. Hoe meer hij ontdekt, hoe minder hij de groeiende angst kan vermijden dat de psychiatrische ziekte van zijn vader erfelijk is, van grootvader op vader op zoon. Zit de kiem ook in hem? En in zijn kinderen?  Via familiearchieven, gesprekken met een psychiater en zijn leven als huisvader, zoekt Dries naar een uitweg uit deze mogelijk genetische fataliteit.

Aansluitend aan de première is er een nagesprek met regisseur Dries Meddens, Floortje Scheepers (Hoogleraar innovatie in de psychiatrie UMCU), actrice Lies Visschedijk (Soof, Gooise vrouwen, etc) en psychiater en onderzoeker Annemiek Dols.

Wil je de film en het nagesprek bijwonen? Reserveer dan nu je plek!

Maandag 15 januari – 19.00 – 21.00 @ Studio De Hallen
Kosten: Gratis

MARIO screeningstudie – nieuwsbrief 2023

Geplaatst op: 22 december 2023 | Deel dit bericht op twitter

De MARIO screeningstudie is gericht op het ontwikkelen en valideren van een screener (de MARIO-check) om stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) eerder te kunnen herkennen. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar deelnemers.
In deze nieuwsbrief vertellen zij alles over de stand van zaken van het onderzoek!

Vacature bestuurslid

Geplaatst op: 21 december 2023 | Deel dit bericht op twitter

Het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) is op zoek naar een bestuurslid met affiniteit ten aanzien van de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis.

Over KenBiS
Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren, en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie staat op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

Het bestuur van KenBiS is multidisciplinair en bestaat op dit moment uit 6 leden; twee psychiaters, twee verpleegkundig specialisten, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.

Over de vacature
In verband met het vertrek van een van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een bestuurslid met affiniteit ten aanzien van de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis ter versterking van het huidige bestuur. KenBiS is een landelijke kennisnetwerk dat de deelname van de psychologische discipline aan dit netwerk wil bevorderen. We zoeken hiervoor een enthousiast en verbindend bestuurslid, die het een uitdaging vindt het startende netwerk van psychologen, werkzaam in de zorg voor patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis uit te breiden en te versterken, maar ook een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van KenBiS.

Inzet
Het bestuur komt driemaal per jaar fysiek bijeen en vergadert daarvan tweemaal met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Verder is er een keer per jaar een overleg op locatie centraal in Nederland met de Raad van Advies. De overige vergaderingen, tweemaal met de deelnemersraad en vergaderingen met het bestuur vinden online plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Contact
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, email: e.regeer@altrecht.nl of Tanja Dijk, manager bureau KenBiS, e-mail: info@kenbis.nl
Tot uiterlijk 31 januari 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen via info@kenbis.nl.

Karin van den Berg wint de Willem Nolen Prijs 2023!

Geplaatst op: 6 november 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op donderdag 2 november ontving dr. Karin van den Berg tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2023!

Karin ontving de prijs uit handen van Rocco Hoekstra, voorzitter van de jury, voor haar proefschrift ‘Mental imagery and mood instability in patients with bipolar disorders’.

 

In juni 2023 heeft Karin van den Berg haar proefschrift verdedigd. Uit inventarisaties onder patiënten komt de laatste jaren steeds duidelijker naar voren dat men wil dat er meer aandacht is voor de psychologische en psychotherapeutische aspecten van de bipolaire stoornis. De jury is van mening dat dit proefschrift daar daar een zeer belangrijke bijdrage aan levert. Karin van den Berg heeft de rol van emotional mental imagery ofwel beelddenken bij stemmingsinstabiliteit onderzocht. Als dit concept wordt toegepast bij mensen met een bipolaire stoornis blijkt de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie vergroot te kunnen worden. In het proefschrift is zelfs een case-report opgenomen over een manische patiënt die met deze behandeling weer tot rust kwam.

De jury vindt het zeer prijzenswaardig dat ons behandelrepertoire hiermee gelukkig weer wat wordt uitgebreid en bijvoorbeeld Eindhoven wordt dit nieuwe concept al opgenomen in het behandelaanbod.
Dat ook patiënten hier enthousiast over zijn blijkt o.a. uit het feit dat ook de clientenraad van haar instelling haar voordracht ondersteunt.

De andere genomineerden in 2023 waren dr. Bart Geerling met zijn proefschrift ‘De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis’ en drs. Anja Stevens met haar proefschrift ‘Bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period: patients considerations, course of bipolair disorder and impact of sleep loss’.

 

Najaarssymposium 2 november – Aristo Utrecht Lunetten

Geplaatst op: 24 oktober 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op donderdag 2 november aanstaande organiseert Benecke voor de 19e keer het najaarssymposium bipolaire stoornissen.
Ditmaal vindt het symposium plaats bij Aristo in Utrecht Lunetten. Het symposium is ook online te volgen.
Tijdens het symposium wordt voor de 10e keer de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen uitgereikt!

De organisatie is in handen van Benecke. Eventuele vragen over deelname kunnen gesteld worden via deelnemersadministratie@benecke.nl

Genomineerden Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2023 bekend!

Geplaatst op: 20 oktober 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op donderdag 2 november aanstaande zal voor de tiende maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.

De genomineerden zijn dit jaar:

  • Dr. Bart Geerling met zijn proefschrift ‘De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis’. Op 14 september verdedigde Bart succesvol zijn proefschrift aan Universiteit Twente. Bart is werkzaam bij Dimence als GGZ VS en is hoofd van het TOPGGz netwerk Dimence Bipolair.
  • Dr. Karin van den Berg met haar proefschrift ‘Mental imagery and mood instability in patients with bipolar disorders’. Karin verdedigde haar proefschrift succesvol op 23 juni 2023 aan Maastricht University. Ze werkt als klinisch psycholoog bij Praktijk V.
  • Drs. Anja Stevens met haar proefschrift ‘Bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period: patients considerations, course of bipolair disorder and impact of sleep loss’.  Anja zal op 10 november 2023 haar proefschrift verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Anja werkt als psychiater en ze is adviseur van het TOPGGz netwerk Dimence Bipolair.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.