Nieuws

Nieuwsbrief KenBiS – september 2022

Geplaatst op: 29 september 2022 | Deel dit bericht op twitter

Deze week verscheen de KenBiS nieuwsbrief van september. Met aandacht voor

  • Willem Nolen Prijs 2022 – voordrachten zijn welkom!
  • ISBD 2023 – KenBiS wil jonge onderzoekers stimuleren deel te nemen en biedt voor 2 jonge onderzoekers een tegemoetkoming in de kosten. Heb je belangstelling? Lees dan snel verder.
  • KenBiS Young Science netwerkdag – op vrijdag 7 oktober organiseert de werkgroep een leuke netwerkdag voor jonge onderzoekers. Wil je nog meedoen? Dat kan!
  • En nog veel meer informatie over onder andere lichttherapie, de handreiking CGT-i, onderzoeken bij deelnemende instellingen

Je leest de nieuwsbrief hier.

ISBD 2023 – Wil jij kans maken op vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten?

Geplaatst op: 29 september 2022 | Deel dit bericht op twitter

KenBiS wil deelname aan de ISBD 2023 in Chicago door jonge onderzoekers stimuleren! KenBiS vergoedt daarom voor twee jonge onderzoekers een deel van de reis-/ en congreskosten om deel te kunnen nemen aan  de ISBD Conference 2023.

– Ben jij een jonge onderzoeker zonder AMS budget en wil je deelnemen aan de ISBD Conference 2023?

– Ben jij actief lid van het KenBiS Young Science netwerk?
– Dien jij succesvol een symposium, workshop of poster in voor dit interessante congres?
– En wil je na het congres tijdens een van de klinisch wetenschappelijke vergaderingen van KenBiS een terugblik verzorgen?

Wil je kans maken op de vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten (€ 1.000,-) door KenBiS?

Meld je dan voor 15 oktober aan via info@kenbis.nl.

Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen – 3 november

Geplaatst op: 28 september 2022 | Deel dit bericht op twitter

Op donderdag 3 november aanstaande organiseert Benecke het jaarlijkse najaarssymposium Bipolaire Stoornissen. Het programma start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur en vindt plaats bij ‘De Eenhoorn’ in Amersfoort. Het symposium is ook online te bezoeken.

Over het programma
Bipolaire stemmingsstoornissen behoren tot de meest kenmerkende psychiatrische aandoeningen. De manie is daarbij het onderscheidende element.

Manie kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken: klinische beschrijving, persoonlijke ervaring, betekenisgeving. Daaromheen waaiert een spectrum van psychopathologie uit, dat zich bovendien in de loop van het leven kan ontwikkelen en veranderen. Ook de behandeling richt zich op de vele biologische, psychologische en sociale aspecten van de aandoening. Ook de afgrenzing met andere psychiatrische stoornissen plaatst de clinicus niet zelden voor differentiaal-diagnostische problemen.

Tijdens dit 25e Najaarssymposium wordt de bipolaire stoornis daarom in dit brede perspectief geplaatst. Zoals altijd wordt er een verbinding gelegd tussen wetenschappelijke inzichten en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk

De voorbereidingen voor het jaarlijks terugkerende Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen zijn in volle gang.
Klik hier om aan te melden.

Publieksdag Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP)

Geplaatst op: 26 september 2022 | Deel dit bericht op twitter

Op zaterdag 17 september vond de Publieksdag Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) plaats. Onderzoekers en zorgprofessionals van het Erasmus MC Centrum voor KOPP kijken terug op een positieve dag waarin volop interactie met het publiek, wetenschappers en zorgprofessionals mogelijk was. Tevens werd de website van het centrum voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen op deze bijzondere dag gepresenteerd. Ruim 100 mensen namen deel aan deze dag.

Lees hier het verslag van de dag.

Podcast ‘De Grote Visite’ over samenwerking tussen nefrologen en psychiaters

Geplaatst op: 30 augustus 2022 | Deel dit bericht op twitter

‘Dokters Vonk’- Een leuke podcast van een trotse vader en trotse psychiater over mooie samenwerking tussen nefrologen en psychiaters !

In deze aflevering van podcast De Grote Visite zijn vader en dochter Vonk te gast. De één is psychiater, de ander aios interne en nefroloog in spe. De ideale samenstelling om het te hebben over lithium: slecht voor de nieren, maar goed voor de psyche? Luister in deze aflevering van De Grote Visite mee naar de afwegingen voor lithiumgebruik!

Luister hier de podcast!

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2022

Geplaatst op: 1 augustus 2022 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 3 november aanstaande zal voor de negende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt; een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 14 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.

In 2021 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan Jannis Kraiss voor zijn proefschrift over de effecten van de positieve psychologie cursus ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’.

Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS. Dit jaar zal de prijs tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in Amersfoort voor de negende keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2020 of 2021.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 3 november in Amersfoort zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 14 oktober 2022 naar het volgende e-mailadres: info@kenbis.nl.

KenBiS Young Science dag – 7 oktober 2022 – Ben jij erbij?

Geplaatst op: 11 juli 2022 | Deel dit bericht op twitter

KenBiS Young Science dag – vrijdag 7 oktober 2022 – ben jij erbij?

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) organiseert op vrijdag 7 oktober aanstaande de tweede KenBiS Young Science dag!

KenBiS wil jonge onderzoekers stimuleren deel te nemen aan het landelijk netwerk bipolaire stoornissen. De werkgroep ‘KenBiS Young Science’ nodigt jou, als jonge onderzoeker, daarom graag uit om deel te nemen aan deze netwerkdag! Het programma biedt je, naast het leren kennen van collega-onderzoekers, de mogelijkheid om gezamenlijk van gedachten te wisselen over het opzetten en uitvoeren van onderzoek aan de hand van verschillende thema’s op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen in Nederland.

Wanneer ben je jonge onderzoeker?
De definitie van ‘jonge onderzoekers’ is breed:

–        Je bent jonger dan 40 en je doet onderzoek naar of participeert in een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar bipolaire stemmingsstoornissen

–        Je bent ouder dan 40 maar je bent nog ‘jong’ als onderzoeker doordat je bijvoorbeeld nog bezig bent met een promotieonderzoek dat zich inhoudelijk richt op bipolaire stemmingsstoornissen

Voldoe je aan een van bovenstaande criteria en wil je deelnemen? Meld je dan aan. Hier vind je het formulier.

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria maar wil je wel graag deelnemen?
Dat kan! Jonge onderzoekers mogen een introducee meenemen naar de KenBiS Young Science dag. Dus stimuleer je collega die ‘jonge onderzoeker’ is om zich aan te melden en ga mee als introducee.

Wil je een bijdrage leveren aan het programma?
Wil jij tijdens deze dag een pitch geven over jouw onderzoek? We horen het graag! Het programma biedt ruimte voor jouw inbreng. We hebben gedurende de dag verschillende posterpitch-momenten. Bij je aanmelding kun je aangeven of je een pitch wilt geven.

Praktische informatie
Datum                 : vrijdag 7 oktober van 10.30 – 17.00 uur
Plaats                   : Altrecht in Zeist
Vorm                    : fysieke bijeenkomst; de dag is niet digitaal bij te wonen
Kosten                 : er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Accreditatie        : er wordt geen accreditatie aangevraagd.

We hopen op je aanmelding! Heb je vragen? Stel ze gerust via info@kenbis.nl.

Werkgroep KenBiS Young Science

Aankondiging psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis – Erasmus MC Sophia

Geplaatst op: 28 juni 2022 | Deel dit bericht op twitter

Aankondiging psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis  
Start najaar 2022 – Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Vanuit de praktijk merken we dat jongeren met een bipolaire spectrum stoornis een sterke behoefte hebben aan lotgenotencontact met leeftijdsgenoten en informatie over de stoornis passend bij de uitdagingen die de transitiefase van adolescentie naar volwassenheid met zich meebrengt.
Om deze reden is het initiatief ontstaan om een psycho-educatiecursus voor jongeren op te zetten. De cursus is een programma van 5 sessies inclusief een naastenbijeenkomst waarbij ouders, broers/zussen, partners, vriend of vriendin welkom zijn.

Voor wie? Jongeren in de leeftijd 16 tot 25 jaar met een bipolaire I of II stoornis
Wanneer? In totaal zijn er vijf sessies, waarvan één naastenbijeenkomst:

Maandag 10 oktober 16.00-17.30 – Thema: kennismaking en voorlichting
Maandag 24 oktober 16.00-17.30 – Thema: ik en mijn bipolaire kwetsbaarheid
Maandag 14 november 16.00-17.30 – Thema: medicatie
Maandag 7 november 19.00-20.30 – Naastenbijeenkomst
Maandag 28 november 16.00-17.30 Thema: verlieservaringen

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal er een individuele digitale kennismaking plaatsvinden.

Locatie 
De cursus vindt plaats op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. Je kunt je melden bij de balie van onze afdeling (gang 2C). Uiteraard houden we hierbij rekening met de corona-maatregelen.

Aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld per mail (secretariaat.int@erasmusmc.nl) of zorgdomein bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. U kunt aanmelden met een korte verwijsbrief t.a.v. dr. Esther Mesman. Beschrijft u hierin reden voor verwijzing, (beschrijvende)diagnose, contactgegevens patiënt en ondertekening van psychiater.

Voor meer informatie of vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7040209 of per mail via esther.mesman@erasmusmc.nl.

Ralph Kupka wint Fred Bos award!

Geplaatst op: 21 juni 2022 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens de landelijke dag van plusminus op 18 juni 2022 werd de Fred Bos award uitgereikt aan Ralph Kupka. Henk Mathijssen, voorzitter van plusminus, overhandigde de prijs en lichtte de keuze voor Ralph als winnaar toe.

“Ralph is iemand die zich als hoogleraar, psychiater en voorzitter van KenBiS sterk inzet voor het patiëntperspectief. Dat doet hij vanuit verschillende rollen maar vooral als de mens Ralph Kupka.

Zijn persoonlijke betrokkenheid met plusminus en daarmee ook zijn inzet voor mensen met een bipolaire aandoening wordt bijzonder gewaardeerd. Zijn inzet voor de verbinding van plusminus met de professionele wereld wordt zeer op prijs gesteld.”

Ralph gaf aan aangenaam verrast te zijn deze prijs te winnen en het enorm op prijs te stellen. Het erelidmaatschap van plusminus dat hij eerder ontving is voor hem als dokter de hoogste onderscheiding die hij kan krijgen. Het daarnaast ook nog winnen van de Fred Bos prijs is voor Ralph een extra stimulans om zich te blijven in te zetten voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naaste.

De Fred Bos prijs is dit jaar een kunstwerk van Mirjam Peters dat door Ralph zelf uitgekozen kan worden.

Het bestuur en bureau van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) feliciteren Ralph van harte met het winnen van deze prachtige prijs! De door Henk Mathijssen genoemde verbinding tussen KenBiS en plusminus is mede dankzij de tomeloze inzet van Ralph al jarenlang een succes. De goede relatie met de patiënt- en naastenvereniging (plusminus) is van essentieel belang voor het behalen van de doelstellingen van het kenniscentrum (KenBiS).

Het bestuur en bureau zijn trots op Ralph als voorzitter van KenBiS en als winnaar van de Fred Bos prijs en feliciteren hem met deze enorme blijk van waardering vanuit plusminus!

De landelijke dag van plusminus is terug te kijken via de website van plusminus.