Nieuws

Website Erfelijkheid Bipolair gelanceerd!

Geplaatst op: 15 juni 2018 | Deel dit bericht op twitter

Op 15 juni werd tijdens de Klinisch Wetenschappelijke Vergadering van KenBiS bij Pro Persona de website Erfelijkheid Bipolair gelanceerd!

Veel patiënten met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Op de website Erfelijkheid Bipolair is meer informatie te vinden over dit thema.

Over de website
In 2016 fietsten Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen in naam van Juffrouw Vlinder van Haarlem naar Santiago de Compostella om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. “Om zo in de toekomst deze aandoening beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen”.

Het hiermee verzamelde sponsorgeld was de basis voor de website Erfelijkheid Bipolair waar met name kennisoverdracht centraal staat. De website is ontwikkeld door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, het KenBiS, in samenwerking met psychiaters, een klinisch geneticus en patiënten en hun betrokkenen (VMDB).

Vijf ‘bipolaire’ promoties!

Geplaatst op: 11 juni 2018 | Deel dit bericht op twitter

In de afgelopen maanden waren er maar liefst vijf promoties op het gebied van bipolaire stoornissen!

Kursat Altinbas promoveerde op 18 maart aan de Maastricht University op het proefschrift: Reconstructing the diagnostic framework of bipolarity.

Richard Wesseloo promoveerde op 21 maart aan het Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderzoek: Bipolar Spectrum Disorder During Pregnancy and the Postpartum Period.

Lucia Abramovic promoveerde op 3 april aan de Universiteit Utrecht op het onderzoek: The role of psychiatric medication in brain structure in bipolar disorder patients.

Karlijn Becking promoveerde op 9 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift: Inflammatory Matters. Exploring the underlying pathophysiology of unipolar and bipolar disorder.

Mariëtte Nederlof promoveerde op 11 juni aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift: Monitoring patients using psychotropic drugs.

KenBiS feliciteert deze kersverse doctors met het voltooien van hun onderzoek en wenst hen veel succes bij hun verdere wetenschappelijke loopbaan.

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2018

Geplaatst op: 11 juni 2018 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 9 oktober aanstaande zal voor de vijfde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of  buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 september aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs. In 2017 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan mevrouw Petra d’Huy, ervaringsdeskundige en regiocontactpersoon voor de VMDB in Zeeland. Dit jaar zal de prijs tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen voor de vijfde keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:

a. Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.

b. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

c. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2017 of 2018.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op dinsdag 9 oktober zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 1 september 2018 naar het volgende e-mailadres: info@kenbis.nl.

Scholingsaanbod KenBiS

Geplaatst op: 24 mei 2018 | Deel dit bericht op twitter

Het KenBiS heeft zich ten doel gesteld de kennis over de bipolaire stoornis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Dat doet het kenniscentrum onder andere door de organisatie van de masterclass bipolaire stoornissen én de masterclass light.

De masterclass bipolaire stoornissen is een 5-daagse scholing speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen werkzaam in de SGGZ die zich willen specialiseren in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen.
Aanmelden voor deze vijfdaagse masterclass kan nog! Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

De masterclass light is een eendaagse scholing die is ontwikkeld voor praktijkondersteuners (POH-GGZ) en verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen werkzaam binnen FACT-teams of in de BGGZ. Tijdens deze scholing staan de onderwerpen diagnostiek, zelfmanagement en farmacologie centraal. Het doel van deze scholing is de basiskennis met betrekking tot de bipolaire stoornis te vergroten om zo de zorg voor de patiënten die niet in behandeling zijn bij de gespecialiseerde poli’s bipolaire stoornissen te verbeteren.
Op vrijdag 2 november organiseert KenBiS opnieuw een masterclass light. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Congres SLTBR 21-24 juni in UMCG Groningen

Geplaatst op: 17 mei 2018 | Deel dit bericht op twitter

Van 21-24 juni 2018 wordt het jaarlijkse congres van de Society for Light Treatment and Biological Rhythms (SLTBR) in het UMCG in Groningen gehouden. Het Universitair Centrum Psychiatrie is al jaren vooral betrokken bij de SLTBR vanwege de behandeling en onderzoek van winterdepressie met lichttherapie en de chronotherapie behandeling bij mensen met een ernstige depressie. Chrono-therapeutische behandelingen en chrono-biologische principes vinden steeds meer ingang bij diverse behandelingen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van slaap en energieniveaus van mensen met diverse psychische aandoeningen (onder andere bipolaire stoornissen, depressies, AD(H)D maar ook bij mensen die behandeld zijn/worden voor kanker, ziekte van Parkinson e.a.)

Het is bijzonder dat dit internationale congres dit jaar in Groningen plaatsvindt. De SLTBR viert dit jaar haar 30 jarig bestaan. In dat kader komen ook een aantal van de oprichters van weleer naar Groningen en houden een lezing.

Kortom: deze mogelijkheid om kennis te maken met het internationale werk van onderzoekers en clinici werkzaam op het gebied van de chronobiologie/chronotherapie mag u niet missen. Voor meer informatie en aanmeldingen: www.sltbr.org

Deelnemer of donateur worden van KenBiS?

Geplaatst op: 18 april 2018 | Deel dit bericht op twitter

Graag vertellen we over de voordelen van deelnemer of donateur zijn in de informatiebrochure van stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, kortweg KenBiS. In deze brochure leest u alles over de doelstellingen en ambities van KenBiS en over de verschillende producten die KenBiS biedt. Ook geven we een overzicht van de plannen van KenBiS voor de komende jaren.

 

Mediant BiPoLog App tijdelijk niet beschikbaar

Geplaatst op: 20 maart 2018 | Deel dit bericht op twitter

De BiPoLog-app van Mediant is in verband met een update tijdelijk niet beschikbaar in de App Store. Na de update is de app nog gebruiksvriendelijker én bestaat er voor cliënten van Mediant de mogelijkheid om de informatie uit de app digitaal te delen met hun behandelaar.

ISBD congres 2018 Mexico City

Geplaatst op: 15 maart 2018 | Deel dit bericht op twitter

Van 7 tot 10 maart 2018 werd in Mexico City het jaarlijkse congres van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) gehouden. Een altijd inspirerend en levendig congres waar de laatste wetenschappelijke bevindingen op het gebied van de bipolaire stoornissen worden uitgewisseld in lezingen, cursussen en werkgroepen. Bovendien is er veel gelegenheid om bij te praten met (inter)nationale collega’s, zowel de harde kern uit de wereld van de bipolaire stoornis als ook veel nieuwkomers.

Dit jaar was er een kleine Nederlandse delegatie, die wel actief aanwezig was met lezingen:
Nomenclature of staging models in Bipolar Disorder (Ralph Kupka);
Progression of bipolar disorder in the first five years after first mania (Afra van der Markt);
Family functioning and childhood trauma (Manon Hillegers);
Monitoring of patients treated with lithium, an international survey (Mariette Nederlof);
van Gogh’s illness, results from an experts meeting (Willem Nolen);
An overview of mood disorder offspring studies (Manon Hillegers).

Verder waren er posters van Benno Haarman, Raphael Schulte en Mariette Nederlof.

Bovendien zijn Nederlandse 
onderzoekers actief in verschillende ‘Task Forces’ (Lithium, Staging, Old Age, Prodromes).

Het congres werd afgesloten met een boeiende lezing van Nassir Ghaemi over leiderschap en psychiatrische aandoeningen, met interessante inkijkjes inde ziel van beroemde levende en dode wereldleiders, waaronder ook de heer Donald T.

Al met al was de reis weer zeer de moeite waard.