Nieuws

GGZ NHN-onderzoek Evaluating the effectiveness of a new community-based integrated service model on patient outcomes

Geplaatst op: 4 juni 2024 | Deel dit bericht op twitter

Het GGZ NHN-onderzoek Evaluating the effectiveness of a new community-based integrated service model on patient outcomes van Fabiana Engelsbel, Annet Nugter en René Keet is gepubliceerd in International Journal of Mental Health Systems.

In 2017 heeft GGZ Noord-Holland-Noord de organisatie van de behandelingen ingrijpend veranderd. De studie onderzoekt de effecten van het Specialisten Samen in de Wijk (SSIW)-model op de behandeluitkomsten van twee groepen cliënten. SSIW combineert expertteams met Flexibele Assertive Community Treatment (F-ACT)-teams om ambulante zorg te bieden. De resultaten van het onderzoek zijn ronduit teleurstellend: er kan geen verbetering in behandeluitkomsten worden aangetoond.

De onderzoekers hebben het verloop van symptomen en levenskwaliteit bij 930 voormalige F-ACT-cliënten vóór en na de overgang naar SSIW vergeleken. Daarnaast hebben ze het niveau van symptomatisch en maatschappelijk herstel bij 944 ‘Cure’ cliënten met een afgeronde stoornisspecifieke behandeling vóór SSIW vergeleken met 544 cliënten met een afgeronde geïntegreerde behandeling na de invoering van SSIW.

Opvallend genoeg vertoonden de symptomen van de voormalige F-ACT-cliënten niet veel verandering na de invoering van SSIW, hoewel de onderzoekers enige verbetering hadden verwacht. Ook hun kwaliteit van leven verbeterde niet zoals gehoopt. Zoals verwacht was het niveau van symptomatisch herstel voor en na SSIW vergelijkbaar voor de ‘Cure’ cliënten met een afgeronde behandeling, maar tot  verrassing van de onderzoekers verbeterden de sociale vaardigheden van de cliënten niet. Er werd echter ontdekt dat deze groep cliënten minder behandelsessies nodig had na de introductie van SSIW, terwijl de behandeluitkomsten gelijk bleven. De onderzoekers vermoeden dat het monitoren van procesuitkomsten, zoals het type behandeling dat wordt aangeboden, een positieve invloed zou kunnen hebben op de resultaten.

 

 

Start psycho-educatiecursus jongeren Erasmus MC (najaar 2024)

Geplaatst op: 17 mei 2024 | Deel dit bericht op twitter

In het najaar van 2024 (rond november) zal er weer een psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC – Sophia in Rotterdam gaan starten. De cursus wordt aangeboden naast het reguliere zorgtraject.

Het betreft een reeks van vijf psycho-educatie sessies voor jongeren met een bipolaire stoornis in de leeftijd van 16-25 jaar (jonger in overleg). De cursus is bedoeld voor jongeren die in de afgelopen  +/- 2 jaar (langer in overleg) de diagnose hebben gekregen en open staan voor een dergelijke groep. Onderwerpen die aan bod komen binnen de cursus zijn o.a. symptomen, beloop, oorzaken, stress-kwetsbaarheidsmodel, erfelijkheid, medicatie, herkenning van vroege symptomen, relaties, vrijetijdsbesteding, studie en de toekomst. Ook is er ruimte voor lotgenotencontact tijdens de sessies.

Parallel aan deze jongerensessies zullen er sessies voor de naasten georganiseerd worden.

Mochten je interesse hebben, kan je huidige behandelaar contact opnemen en/of een verwijsbrief sturen naar het e-mailadres secretariaat.int@erasmusmc.nl.

Na aanmelding zal er contact worden opgenomen voor een digitaal kennismakingsgesprek en meer informatie over de data, tijden en plaats.

Het belang van tijdige herkenning van bipolaire stemmingsstoornissen – nascholing en podcasts Huisarts en wetenschap

Geplaatst op: 3 mei 2024 | Deel dit bericht op twitter

In ‘Huisarts en wetenschap’ verscheen in mei 2024 een belangrijke nascholing over tijdige herkenning van bipolaire stoornissen en hoe deze tijdige herkenning het resultaat van de behandeling beïnvloeden. Lees de nascholing hier!

Beekman RAL, Bedaux WLF, Lochmann van Bennekom MWH, Bisscheroux J, Hillegers MHJ, Regeer EJ.
Het belang van tijdige herkenning van bipolaire stemmingsstoornissen.
Huisarts Wet 2024;67: DOI:10.1007/s12445-024-2810-5.
Behalve W. Bedaux zijn alle auteurs lid van de werkgroep Tijdige Herkenning van Bipolaire Stoornissen van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Tevens zijn er drie podcasts gemaakt over dit onderwerp. De podcasts zijn voor iedereen te beluisteren via de link https://www.henw.org/podcast-overzicht en specifiek voor de podcasts zelf:

https://app.springcast.fm/player/podcast/17800?theme=springcast

Ze zijn ook te beluisteren via podcastapps zoals
Spotify: https://open.spotify.com/show/53rjgd7ahCIiIMQD0HQZUv
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/huisarts-en-wetenschap-podcast/id1683812274
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcHAuc3ByaW5nY2FzdC5mbS9wb2RjYXN0LXhtbC8xNzgwMA

 

MARIO screeningstudie nieuwsbrief

Geplaatst op: 3 mei 2024 | Deel dit bericht op twitter

De nieuwsbrief van de MARIO screeningstudie over de maand mei is verschenen.Je leest hem hier.

In onze nieuwsbrief staat de uitnodiging voor de webinar ‘KOPP/KOV als jonge mantelzorgers’, georganiseerd door het MARIO team samen met ervaringsdeskundige Sandra van Met Zonder Ouders. Vanwege de grote belangstelling voor de webinar hebben ze de aanmeldingen inmiddels al moeten sluiten. Heb je wel interesse in de webinar? De webinar wordt opgenomen! Om deze te ontvangen kun je ons mailen via mario-check@amsterdamumc.nl.

Nieuwe inzichten in T-cel afwijkingen bij de bipolaire stoornis

Geplaatst op: 23 april 2024 | Deel dit bericht op twitter

Een recente studie op materiaal dat eerder verzameld werd binnen de Moodinflame-studie die werd uitgevoerd door Magda Ioannou en Benno Haarman van het UMCG, in samenwerking met onderzoekers van het Erasmus MC, LWU München en apDia, heeft belangrijke bevindingen opgeleverd over de aard van T-cel afwijkingen bij patiënten met een bipolaire stoornis.

Door gebruik te maken van multicolor flowcytometrie hebben we de samenstelling van verschillende geheugen- en pro-inflammatoire immuunsubpopulaties geanalyseerd in het bloed van 58 patiënten en vergeleken met 113 gezonde controlepersonen. We  onderzochten ook of er een verband was tussen cytomegalovirusinfectie en de samenstelling van deze immuunsubpopulaties. Daarnaast maten we de niveaus van interleukine-7 (IL-7), een belangrijke factor in de differentiatie van immuuncellen, in het serum van beide groepen.

De resultaten toonden aan dat patiënten met een bipolaire stoornis significant hogere niveaus van T helper-17, T regulerende en T geheugencellen vertoonden. Een infectie met het cytomegalovirus bleek geen verband te houden met de waargenomen afwijkingen, behalve bij de T helper-17 cellen. Bovendien waren de interleukine-7 niveaus significant lager bij patiënten met een bipolaire stoornis vergeleken met de gezonde controles.

We leiden daaruit af dat er iets abnormaals is in hoe onze T-cellen zich ontwikkelen en dat verder onderzoek naar de rol van IL-7 nodig is om dit beter te begrijpen.

Deze bevindingen openen nieuwe wegen voor het begrijpen van de immunologische aspecten van bipolaire stoornis en benadrukken het belang van verder onderzoek naar immuunmodulatie als toekomstig behandelmogelijkheid.

Ioannou M, Simon MS, Borkent J, Wijkhuijs A, Berghmans R, Haarman BCM, Drexhage HA. Higher T central and lower effector memory cells in bipolar disorder: A differentiation abnormality? Brain Behav Immun Health. 2024 Apr 4;38:100764. doi: 10.1016/j.bbih.2024.100764. PMID: 38600952; PMCID: PMC11004065.

https://doi.org/10.1016/j.bbih.2024.100764

Save the date! KenBiS Young Science dag 2024

Geplaatst op: 26 maart 2024 | Deel dit bericht op twitter

Op vrijdag 18 oktober 2024 organiseert KenBiS de volgende Young Science dag! We zijn die dag te gast bij Altrecht in Zeist.
We hopen op je komst. De werkgroep is bezig met de voorbereidingen voor het programma. Wil je meedenken? Je bent welkom om de werkgroep te versterken.

Meer informatie over de KenBiS Young Science dag 2024 volgt!

Leven met bipolariteit zonder medicatie?

Geplaatst op: 8 maart 2024 | Deel dit bericht op twitter

Het komt vaker voor dan je denkt. Uit het onderzoek van Trimbos bleek dat 5 op 10 mensen met een bipolaire stoornis in zorg zijn bij de GGZ en 4 op de 10 gebruiken medicatie. Dus 6 op de 10 gebruikt geen medicatie.
Wij wilden weten: wie zijn deze mensen? voldoen zij aan de diagnostische criteria? hebben zij een mildere variant van de bipolaire stoornis? wat waren hun overwegingen om geen medicatie te gebruiken (iets dat wel geadviseerd wordt in de richtlijn) en wat zijn hun (zelfmanagement) strategieën om te leven met (soms extreme) stemmingswisselingen?

Voor de Bipolarity in Older individuals Living without Drugs (BOLD) studie spraken we 60 mensen en vandaag staan de eerste resultaten on-line. We concluderen dat alle deelnemers voldeden aan de DSM criteria voor een bipolaire stoornis, zij hadden geen milder subtype (in tegenstelling, zij waren juist vaker opgenomen geweest, hadden op jongere leeftijd voor het eerst stemmingsklachten, vaker manische episodes gehad). De BOLD groep rapporteerde veel vaker kindertrauma (hier moeten we echt dieper induiken). Het algemeen functioneren van de BOLD groep was beter.

Wordt vervolgd! Alexandra Beunders is nu bezig om de interviews te analyseren en antwoord te vinden op: wat waren de overwegingen om te stoppen en wat zijn de strategieën?
Met dank aan Eline Regeer, Marieke van Eijkelen, Henk Mathijssen, Chris Nijboer, Sigfried Schouws, Patricia van Oppen, Almar Kok en Ralph Kupka