Nieuws

KenBiS Young Science dag – 13 oktober!

Geplaatst op: 21 september 2023 | Deel dit bericht op twitter

Vrijdag 13 oktober is het zover: de derde KenBiS Young Science netwerkdag! Ook dit jaar hebben we weer een mooi programma samengesteld met volop ruimte voor ontmoeting en het delen van kennis en ervaringen.
We nodigen je als jonge onderzoeker uit om aanwezig te zijn deze dag!

Wil je erbij zijn? Aanmelden kan via de website van KenBiS. 

Kosten deelname netwerkdag
Als je donateur bent van KenBiS kun je kosteloos deelnemen aan deze dag.
Ben je geen donateur? Dan betaal je € 25,- voor deelname aan deze dag. Daarvoor zullen we je een factuur sturen met het verzoek deze voorafgaand aan de dag te voldoen. Als je ervoor kiest donateur te worden hoef je vanzelfsprekend geen deelnamekosten te betalen. Donateur worden kan via de website van KenBiS: Donateur worden – KenBiS (kenniscentrumbipolairestoornissen.nl)

Over het KenBiS Young Science netwerk
KenBiS wil jonge onderzoekers stimuleren deel te nemen aan het landelijk netwerk bipolaire stoornissen. Wanneer ben je een jonge onderzoeker?Een jonge onderzoeker is een breed begrip:
– Je bent jonger dan 40 en je doet onderzoek naar of participeert in een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar bipolaire stemmingsstoornissen
– Je bent ouder dan 40 maar je bent nog ‘jong’ als onderzoeker doordat je bijvoorbeeld nog bezig bent met een promotieonderzoek dat zich inhoudelijk richt op bipolaire stemmingsstoornissen

Ken je een jonge onderzoeker die zich bezighoudt met onderzoek naar de bipolaire stemmingsstoornis of belangstelling heeft om onderzoek te gaan doen? Stuur deze uitnodiging dan door en enthousiasmeer je collega zich aan te sluiten bij het netwerk KenBiS Young Science! Help je mee het netwerk te uit te breiden?

We ontmoeten je graag op vrijdag 13 oktober aanstaande!

Lezingen IGSLi meeting terugkijken?

Geplaatst op: 15 september 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op vrijdag 8 september organiseerde de International Group for The Study of Lithium Treated Patients (IGSLI) in samenwerking met de Danish Society for Affective Disorders (DSAL) een online lezing.

De volgende onderwerpen en sprekers stonden onder andere op het programma:
Neuroprotective Effects of Lithium Treatment – Professor Tomas Hajek from Dalhousie University in Canada
The Antisuicidal and Mortality-Lowering Effects of Lithium – Professor Emeritus Bruno Müller-Oerlinghausen from Berlin, Germany
Stopping Lithium: Why (Not), When (Not), and (Not) For Whom? – Professor Ralph Kupka from Amsterdam UMC in the Netherlands

De lezingen zijn een maand lang gratis terug te kijken via deze link: https://watch.livepro.dk/livestream-fra-aau-innovate-i-aalborg/

Vacature bestuurslid (Psycholoog)

Geplaatst op: 15 september 2023 | Deel dit bericht op twitter

Het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) is op zoek naar een bestuurslid (psycholoog)

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren, en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.  Meer informatie staat op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

In verband met het vertrek van een van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een psycholoog ter versterking van het huidige bestuur. Het bestuur van KenBiS is multidisciplinair en bestaat uit 7 leden; twee psychiaters, twee verpleegkundig specialisten, een GZ-psycholoog, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog 8 online vergaderingen per jaar plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, email: e.regeer@altrecht.nl of Tanja Dijk, manager KenBiS, e-mail: info@kenbis.nl

Tot uiterlijk 15 oktober kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen via info@kenbis.nl.

Oproep voordrachten Willem Nolen Prijs 2023

Geplaatst op: 5 september 2023 | Deel dit bericht op twitter

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 2 november aanstaande zal voor de tiende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt; een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 13 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.

In 2022 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan Imke Hanssen voor haar proefschrift ‘In search of balance: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder’. Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2022 of 2023.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 2 november zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending van voordrachten is mogelijk tot 13 oktober 2023. U kunt uw voordracht sturen aan het bureau van KenBiS via info@kenbis.nl.

Raymond Brandt nieuw bestuurslid KenBiS

Geplaatst op: 19 juli 2023 | Deel dit bericht op twitter

Sinds 1 juli 2023 is Raymond Brandt toegetreden tot het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Met de overdracht van het voorzitterschap van Ralph Kupka naar Eline Regeer kwam er een vacature binnen het bestuur die met de komst van Raymond is ingevuld.

Maak kennis met Raymond:
Ik ben Raymond Brandt en werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGz bij de polikliniek van Pro Persona Nijmegen die gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een bipolaire kwetsbaarheid. Het is een TOP GGz afdeling op het gebied van de behandeling van depressieve klachten. We werken in een multidisciplinair team om patiënten en hun omgeving om zo zorgvuldig en goed mogelijk onderzoek en diagnostiek te verrichten. Daarnaast zijn we gericht op behandeling en herstel.
Op de afdeling leiden we professionals van diverse opleidingen op, onder andere spv, psycholoog, psychiater. We doen ook wetenschappelijke onderzoek.

Ik vind het belangrijk om de kennis en de inzichten die er zijn te delen met anderen binnen en buiten de organisatie. Vooral ook de verpleegkundige discipline. Hiervoor heb ik zo’n 15 jaar bij de crisisdienst in Nijmegen gewerkt en 8 jaar bij een FACT vip team. Naast behandelaar ben ik plaatsvervangend opleider voor studenten die de opleiding tot verpleegkundig specialist volgen aan de 3-jarige GGZ VS opleiding in Utrecht. Het is erg leuk om jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling en te inspireren voor het vak.
In het bestuur wil ik mij inzetten om de verpleegkundige discipline in de vele vormen zo veel mogelijk te faciliteren en te emanciperen binnen de behandelingen en de begeleidingen.

Privé tijd moet ik mijn tijd goed verdelen tussen mijn gezin en diverse hobby’s. Zo aikldo ik een aantal keer in de week en vind ik het leuk om naar muziek te luisteren, te klussen aan huis of een van mijn oude auto’s, motor te rijden, met de hond te wandelen etc.

Ralph Kupka ontvangt Willem Nolen oeuvreprijs voor bipolaire stoornissen!

Geplaatst op: 4 juli 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op vrijdag 30 juni 2023 nam Ralph Kupka afscheid als voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, KenBiS. Hij droeg tijdens een bijzondere bijeenkomst de voorzittershamer over aan Eline Regeer. KenBiS was deze middag te gast bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst werd door verschillende aanwezigen een terugblik gegeven op zijn jarenlange voorzitterschap.

Aan het einde van de middag ontving Ralph Kupka uit handen van Willem Nolen de ‘Willem Nolen Oeuvre prijs voor bipolaire stoornissen’. De voordracht voor deze unieke oeuvreprijs werd gedaan door het bestuur en het bureau van KenBiS en werd aan Ralph toegekend voor zijn jarenlange uitzonderlijke inzet en toewijding als voorzitter van het kenniscentrum bipolaire stoornissen, waarmee hij een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de zorg en de ontwikkeling van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Het bestuur en bureau feliciteren Ralph van harte met deze eervolle en zeer verdiende prijs!

Promotie Melis Orhan

Geplaatst op: 12 juni 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op 6 juli aanstaande verdedigt Melis Orhan aan de VU in Amsterdam haar proefschrift ‘Balancing the highs and lows: Diagnostics, understanding and treatment of recurrence in older adults with bipolar disorder’.

Oudere patiënten met een bipolaire stoornis hebben vaak te kampen met terugvallen, zowel depressieve episoden als manische episoden. Ook tussen episoden laten veel patiënten echter ook stoornissen zien in hun dagelijks functioneren, cognitief functioneren en fysieke gezondheid. Binnen het proefschrift is gekeken naar de diagnose van de bipolaire stoornis in bredere zin, waarbij ook verschillende aspecten van het dagelijks functioneren zijn meegenomen. Ook is gekeken naar verschillende onderdelen van het fenotype van de bipolaire stoornis op latere leeftijd en hoe deze onderling met elkaar geassocieerd zijn. Gedurende COVID-19 is er ook gekeken naar terugval in deze groep en factoren die hiermee samenhangen. Ten slotte zijn er twee pilot studies uitgevoerd om de toepasbaarheid hiervan te toetsen in deze groep.

https://hdl.handle.net/1871.1/f9c5faf3-aad9-4ed6-bdbb-9ba5580f27bf

Behandelmodule ‘Leer beter slapen’

Geplaatst op: 6 juni 2023 | Deel dit bericht op twitter

Goed slapen is voor iedereen belangrijk en voor mensen met een bipolaire stoornis in het bijzonder. Behandelmodules om goed te leren slapen zijn beschikbaar, maar sluiten vaak niet goed aan bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) of lichte verstandelijke beperking (LVB). Ellen Kersten, verpleegkundig specialist GGZ en praktijkopleider VS bij GG Net heeft de behandelmodule ‘leer beter slapen’ in samenwerking met het centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe geschikt gemaakt voor deze doelgroep.

De module is geschreven voor professionals en patiënten. Het is wenselijk dat de professionals die er mee werken kennis hebben van CGT. De module is bedoeld als trainingsboek met daarbij altijd een behandelaar die de patiënt hierin behandeld/begeleid (in groeps- of individueel verband). Het boek is gebaseerd op een zelfhulpboek, dus mochten patiënten behoefte hebben om zelfstandig aan de slag te gaan dan is het zelfhulpboek slapeloosheid van Ingrid Verbeek en Ed Klip een aanrader.

De trainingsmodule Leer beter slapen (GGNet) is hier te vinden.

Promotie Bart Geerling

Geplaatst op: 1 juni 2023 | Deel dit bericht op twitter

Op 14 september hoopt Bart Geerling te promoveren aan de Universiteit Twente op het onderwerp: De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD, Well-being Bipolar Disorder).

In het proefschrift is de ontwikkeling en het testen van de app WELLBE-BD op basis van positieve psychologie interventies voor mensen met een bipolaire stoornis beschreven. Daarnaast het ontwikkelen van een monitoringsapplicatie die goed aansluit bij de behoefte van patiënten. Beide applicaties zijn ontwikkeld in co-creatie met patiënten en professionals. Het WELLBE BD project bestaat uit vijf onderzoeksprojecten verdeeld over drie fasen; 1) inventarisatie van kennis en de toepassingen van PPI’s bij BS, 2) de ontwikkeling van de applicaties en 3) de eerste evaluatie van het gebruik van de applicatie.

De promotie vindt plaats op donderdag 14 september aanstaande om 16.30 uur in de prof. dr. G. Berkhoff zaal, gebouw Waaijer van de universiteit Twente.