VMDB zoekt ambassadeur

Nog te vaak hebben mensen met een psychische aandoening te maken met stigma’s en worden ze niet voor vol aangezien. Zo’n 1 à 1,5 op de 100 mensen in ons land heeft te maken met de bipolaire stoornis (BPS of manische depressiviteit) die bij een flink deel levenslang bepalend is en procentueel vaker kan leiden tot suïcide.

Het bestuur van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zoekt daarom een bekende(re) Nederlander die als lotgenoot of betrokkene ambassadeur van de VMDB te worden.

Als lotgenoot als je zelf gediagnosticeerd bent en als betrokkene van een partner of familielid met de aandoening waarmee veel van onze leden te maken hebben.

Onze vereniging is speciaal gericht op de betrokkenen, want zij hebben het soms zwaar te stellen met iemand in hun nabijheid met de BPS, schizofrenie en/of psychoses en opnames.

We hebben op dit moment zo’n 2.800 leden: lotgenoten en betrokkenen. Door de economische crisis en het feit dat veel van onze leden vaak onderaan de maatschappelijke ladder balanceren, heeft een deel van hen het lidmaatschap moeten opzeggen, omdat de jaarlijkse contributie van minimaal € 30,- niet meer kan worden opgebracht. De BPS leidt procentueel vaker tot echtscheiding, werkloosheid of zelfs dakloosheid/zwerven.

Door het overheidsbeleid hebben verenigingen en stichtingen in de geestelijke gezondheidszorg te maken met enorme bezuinigingen m.b.t. de rijkssubsidies. De VMDB ging van jaarlijks € 120.000,- naar het schamele bedrag van € 35.000,-, terwijl onze begroting zo’n € 160.000,- omvat om jaarlijks de noodzakelijke activiteiten zoals Landelijke Dagen, de Lotgenotentelefoon, Huiskamergroepen, Regionale bijeenkomsten etc. te organiseren en ons kwartaalblad ‘PLUSminus‘ uit te geven. Er is nog 1 (betaalde) bureaumedewerker in dienst en al het overige werk wordt gedaan door gemotiveerde en gedreven vrijwilligers.

Hoewel de medische wetenschap zich steeds verder ontwikkelt, ook de psychiatrische, is er helaas nog dikwijls te weinig BPS-kennis bij de ‘gemiddelde medicus’, waardoor mensen met de stoornis vaak jarenlang van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd.

Daarnaast is er nog veel onbegrip en gebrek aan kennis bij buitenstaanders.

Kortom:

De VMDB is op zoek naar een bekende(re) Nederlander die als gezicht en boegbeeld van de vereniging af en toe de doelstellingen van ‘onze club’ en de problematiek van de MDS breder voor het voetlicht wil brengen.

Deze persoon is daarbij vanzelfsprekend wel geheel vrij, in overleg met de vereniging, hoe daar vorm en inhoud aan te geven.

Het bestuur is natuurlijk bereid voor een nadere toelichting en uitleg.

Uw reactie ontvangen we graag via: bureau@VMDB.nl

Kent u een persoon in uw omgeving die wij hiervoor zouden kunnen benaderen? Ook dan a.u.b. uw reactie naar het genoemde e-mailadres. Bij voorbaat dank voor uw inzet!