Afdeling Psychiatrie Erasmus Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie Erasmus Medisch Centrum

De afdeling psychiatrie van het Erasmus MC biedt academische zorg en heeft een supraregionale functie, o.a. op het gebied van diagnostiek en behandeling van zwangerschap gerelateerde psychiatrie, vroege manische en/of psychotische ontregelingen en therapieresistente depressieve stoornissen.

De afdeling psychiatrie kent drie gesloten, zorglijn specifieke opname units, een open unit voor resocialisatie, een polikliniek en enkele zorglijn specifieke dagbehandelingen. Op indicatie kan aanvullende psychodiagnostiek worden ingezet. Er is nauwe samenwerking met de overige medische disciplines in het ziekenhuis.

Zorglijn Vroege Ontregeling
De zorglijn Vroege ontregeling richt zich op mensen tussen 18 en 40 jaar die voor het eerst een  psychose of een manie doormaken. Deze zorg wordt geboden op de polikliniek en een (gesloten) opname afdeling. Ook worden op de kliniek en polikliniek consultaties en second opinions aangeboden voor patiënten met therapieresistentie, bijwerkingen of diagnostische vragen.

Zorglijn Depressieve Stoornissen
Binnen de zorglijn Depressieve Stoornissen bieden wij onder andere diagnostiek en behandeling voor mensen met een bipolaire stoornis met hierbij een therapie resistente depressieve episode. Deze zorg wordt geboden op de polikliniek en een (gesloten) opname afdeling. Er is  uitgebreide expertise op het gebied van electroconvulsie behandeling (ECT). Op zowel de kliniek als polikliniek worden second opinions aangeboden.

Zorglijn zwangerschapspsychiatrie
De zorglijn zwangerschap gerelateerde psychiatrie biedt advies en begeleiding aan vrouwen (en hun partners) tijdens en na de zwangerschap. We bieden behandeling voor zwangere en pas bevallen vrouwen met een bipolaire stoornis of postpartum psychose in de voorgeschiedenis, met als doel het risico op ontregeling zo laag mogelijk te houden. Er wordt aandacht besteed aan de effecten van eventuele medicatie op het kind, maar ook aan de mogelijke risico’s van ontregeling. Naast medicamenteuze behandeling bieden we psychotherapie, ouder-kind therapie en dagbehandeling. Er is ook een moeder-baby unit waar moeders met een bipolaire stoornis of postpartum psychose samen met hun pasgeboren kind (tot 6 maanden) opgenomen kunnen worden voor behandeling. De moeder-baby unit is gelegen naast de (gesloten) opname afdeling. Er is een nauwe samenwerking met de afdelingen gynaecologie, kindergeneeskunde, kinder- en jeugd psychiatrie, en klinische farmacologie om optimale behandeling te bieden aan vrouwen rondom de zwangerschap en bevalling.

Verwijzingen
Verwijzing naar onze polikliniek is uitsluitend mogelijk door medisch specialisten, klinische psychologen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Verloskundigen, psychologen (GZ of basis) en verslavingsartsen kunnen alleen verwijzen onder supervisie van bovengenoemden. Een verzoek tot klinische behandeling kan alleen gedaan worden door  een psychiater vanuit de sGGZ. Dit geldt ook voor second opinions en beoordelingen voor mogelijke ECT behandeling. Op deze manier kunnen de conclusie en de bijbehorende adviezen meteen met de behandelaar besproken worden.

Link naar onze verwijspagina: Psychiatrie – Verwijzer – Erasmus MC

Expertise

–        Bipolaire stoornis rondom de zwangerschap
–        Postpartum psychose
–        Psychofarmaca en zwangerschap
–        Eerste manische ontregeling
–        Therapieresistente depressie
–        Elektroconvulsie therapie

Onderzoek

Er lopen verschillende onderzoeken op het gebied van bipolaire stoornissen:

  • Onderzoek Peripartum Psychiatrie Erasmus MC Rotterdam (OPPER). Lopend cohort onderzoek naar vrouwen met ernstige stemmingsepisoden postpartum inclusief de postpartum psychose.
  • Maternal and Infant Antipsychotic Study (MAIA). Een nieuw onderzoeksproject in samenwerking met Mount Sinai (USA) naar de effectiviteit van antipsychoticagebruik tijdens de zwangerschap, en de effecten hiervan op de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Onderzoek naar de effecten van lithiumgebruik tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind.
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen, waaronder psychotische stoornissen en de bipolaire stoornissen, in een hoog risico-populatie gevonden cohort van adolescenten. iBerry: ‘Investigating Behavioral and Emotional Risk in Rotterdam Youth’
  • Klinisch onderzoek naar behandeling met ECT bij depressie.

Website
www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/specialismen/psychiatrie

Contact- en adresgegevens

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Postadres: Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Contactpersonen Erasmus MC, afdeling psychiatrie, voor KenBiS

Dr. E.M.P. Poels, psychiater zorglijn Zwangerschap Gerelateerde Psychiatrie (email: e.poels@erasmusmc.nl)
Dr. N.H. Grootendorst, psychiater zorglijn Vroege Ontregeling (email: n.grootendorst@erasmusmc.nl)