Psycho-educatie training manisch-depressieve stoornissen voor hulpverleners

De VMDB en het KenBiS hebben de afgelopen jaren een nieuwe psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen ontwikkeld. Nadat de cursus in 2016 bij de deelnemende instellingen aan KenBiS als pilot heeft gedraaid heeft er een evaluatie van de cursus plaatsgevonden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe cursus. De verwachting is dat de cursus eind 2017 beschikbaar zal komen voor deelnemers aan het Kenniscentrum Bipolaire Stoornisen en dat er in de loop van 2018 nieuwe psycho-educatietrainingen voor hulpverleners worden georganiseerd.

Wanneer u belangstelling heeft om deel te nemen aan de psycho-educatietraining voor cursusgevers/hulpverleners kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar het bureau van KenBiS, via info@kenbis.nl. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij u op de hoogte stellen.