Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie

Het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde van februari bericht in de casuïstische mededelingen over twee patiënten bij wie een metabole encefalopathie werd vastgesteld, die werd toegeschreven aan het gebruik van valproïnezuur (Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie van valproïnezuur Meinardi, M.C., Berg, G.B. van den, Groenhuijzen, A., Driessen, J.T.N., Maas, H.A.A.M. en Wolfhagen, F.H.J. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:278-82) .
Continue reading “Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie”