Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie

Het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde van februari bericht in de casuïstische mededelingen over twee patiënten bij wie een metabole encefalopathie werd vastgesteld, die werd toegeschreven aan het gebruik van valproïnezuur (Metabole encefalopathie als potentieel levensbedreigende complicatie van valproïnezuur Meinardi, M.C., Berg, G.B. van den, Groenhuijzen, A., Driessen, J.T.N., Maas, H.A.A.M. en Wolfhagen, F.H.J. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:278-82) .

De samenvatting van het artikel:
Bij 2 vrouwen van 62 en 81 jaar werd een metabole encefalopathie vastgesteld, die werd toegeschreven aan het gebruik van valproïnezuur. Bij beiden werd een verhoogde arteriële ammoniakconcentratie gevonden zonder onderliggend leverlijden. Bij de eerste patiënte leidde dit uiteindelijk tot een comateuze toestand, waarvoor beademing noodzakelijk was. Beide patiënten herstelden na beëindiging van het valproïnezuurgebruik en bij toepassing van ondersteunende therapie. Bij een patiënt met een verlaagd bewustzijn die valproïnezuur gebruikt, moet een metabole encefalopathie ten gevolge van dit medicament worden overwogen. Een verhoogde ammoniakspiegel kan hiervoor een aanwijzing zijn, maar deze is niet obligaat aanwezig. Staken van de medicatie zal leiden tot herstel van het bewustzijn.

De pubmed link van het artikel.