Publicatie effectiviteit interventies bipolaire stoornis

Recent is in de Health Technology Assessment (HTA) van het National Institute for Health Research (NIHR) een rapport gepubliceerd over de clinische effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventies ter voorkoming van terugval bij mensen met een bipolaire stoornis. De publicatie is in zijn geheel te downloaden van de site van HTC:
A systematic review and economic model of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of interventions for preventing relapse in people with bipolar disorder.