Oproep voordrachten nominaties Willem Nolen Prijs 2015

In september van dit jaar zal voor de tweede keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Vanaf heden zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs. In 2014 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan de werkgroep psycho-educatie van het kenniscentrum bipolaire stoornissen (KenBiS) onder leiding van dr. Raphael Schulte. Dit jaar zal de prijs op 22 september 2015 voor de tweede keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:

  1. Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
  2. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
  3. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu uzelf of een andere persoon (of personen) voordragen voor deze prijs d.m.v. inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c. én betrekking hebbend op de periode 2014 of 2015. U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 22 september 2015 zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 1 september 2015 naar het volgende emailadres: bureaukenbis@kenbis.nl

Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 22 september

Op dinsdag 22 september aanstaande vindt het twaalfde Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen plaats in Utrecht. Dit keer is psychose het thema. Sprekers zijn onder andere prof. dr. Jim van Os en prof. dr. Andrea Cipriania van de University of Oxford. Voorzitter is Ralph Kupka van KenBiS. Het symposium wordt georganiseerd door Benecke en is met name voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV’ers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Aanmelden voor het symposium kan via de website.

Tijdens het symposium wordt de Willem Nolen Prijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van KenBiS en is een waardering voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Over het doorgeven van nominaties volgt binnenkort meer informatie.

http://websites.benecke.nl/nsbps/wp-content/uploads/sites/19/2015/05/Slide_NSBPSV21.jpg

 

Jaarverslag KenBiS 2014

Het jaarverslag 2014 van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is in de afgelopen maand verschenen.

In het jaarverslag wordt teruggekeken op een groot aantal activiteiten van het kenniscentrum in 2014. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in het jaarverslag:
– uitreiking van de eerste Willem Nolen Prijs
– ontwikkeling van de nieuwe psycho-educatiecursus door KenBiS en de VMDB
– Masterclass Bipolaire Stoornissen opengesteld voor psychologen
– interview met Willem Nolen, president ISBD 2012-2014

Het KenBiS jaarverslag 2014 vindt u hier