Proefschrift ‘At risk for bipolar disorder. Bipolar offspring followed from adolescence into adulthood’

Op 30 november zal Esther Mesman, Msc, haar proefschrift ‘At risk for bipolar disorder. Bipolar offspring followed from adolescence into adulthood’ verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

KWETSBAAR VOOR DE BIPOLAIRE STOORNIS
Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis gevolgd vanaf de adolescentie tot in de vroege volwassenheid

De bipolaire stoornis is een veelal ernstige psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door het optreden van manische en depressieve episodes. In Nederland komt de stoornis bij ongeveer 2% van de volwassenen voor. Over het ontstaan en het vroege beloop van de stoornis is nog weinig bekend. De stoornis is deels erfelijk bepaald, dit betekent dat kinderen van ouders met deze stoornis een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van de bipolaire stoornis. >

Esther Mesman beschrijft in haar proefschrift de resultaten van een uniek langlopend onderzoek waarbij kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis 12 jaar lang werden gevolgd. In haar proefschrift concludeert zij dat de kinderen inderdaad een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis (13%), maar met name kwetsbaar zijn voor depressieve stoornissen (54%). Deze zijn veelal terugkerend van aard (33%). Mesman concludeert ook dat de bipolaire stoornis vrijwel altijd begint met een (milde) depressieve episode. Voorafgaand aan de eerste (hypo)manische episode, worden echter vaak al lichte manische symptomen, suïcidale gedachten en slaapproblemen gesignaleerd. Kinderen met deze klachten lopen dus het grootste risico op het krijgen van een bipolaire stoornis.

Mesman deed ook onderzoek naar risicofactoren voor het ontstaan van een bipolaire stoornis. Ze vond o.a. een relatie tussen stressvolle levensgebeurtenissen en het ontstaan van stemmingsstoornissen. Ook vond ze aanwijzingen voor een verhoogde activiteit in het immuunsysteem, de betekenis van deze afwijkingen is echter vooralsnog onduidelijk.

Concluderend adviseert Mesman bij deze kwetsbare doelgroep alert te zijn op (milde) psychische klachten en deze te monitoren.