Ralph Kupka wint de ISBS Mogens Schou Award 2021

Ralph Kupka, voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, heeft de ISBD Mogens Schou Award for Education and Teaching 2021 gewonnen!

Het bestuur van KenBiS feliciteert hem van harte met deze prachtige erkenning!

De International Society for Bipolar Disorders (ISBD) over de Mogens Schou Award:

The ISBD Awards committee seeks to identify candidates for the Mogens Schou Award whose contributions, commitment and passion honor the legacy of Prof. Schou. Your development of numerous courses and educational products, delivery of countless talks to the entire spectrum of stakeholders in bipolar disorder, oversight of educational programing at prominent bipolar and mood disorders meetings, and innovative approach to education have advanced the pedagogy in bipolar disorders substantially over the course of your career. On top of these tremendous achievements, you remain modest and are both affable and charming. In recognition of your tireless efforts in this area, we are pleased to be able to present you with this Award in Prof. Schou’s name.

KenBiS Young Science dag – 5 november 2021

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) organiseert op vrijdag 5 november aanstaande de eerste KenBiS Young Science dag!

KenBiS wil jonge onderzoekers stimuleren deel te nemen aan het landelijk netwerk bipolaire stoornissen. De werkgroep ‘KenBiS Young Science’ nodigt jou, als jonge onderzoeker, daarom graag uit om deel te nemen aan deze eerste netwerkdag! Het programma biedt je, naast het leren kennen van collega-onderzoekers, een groot aantal interessante presentaties over onderzoeken die uitgevoerd worden op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen in Nederland.

Wanneer ben je jonge onderzoeker?
De definitie van ‘jonge onderzoekers’ is breed:
– Je bent jonger dan 40 en je doet onderzoek naar of participeert in een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar bipolaire stemmingsstoornissen
– Je bent ouder dan 40 maar je bent nog ‘jong’ als onderzoeker doordat je bijvoorbeeld nog bezig bent met een promotieonderzoek dat zich inhoudelijk richt op bipolaire stemmingsstoornissen

Wil je een bijdrage leveren aan het programma?
Wil jij tijdens deze dag jouw onderzoek of onderzoeksresultaten delen? We horen het graag! Het programma biedt ruimte voor jouw inbreng. De voertaal van de dag zal Nederlands zijn; wil je je presentatie in het Engels geven dan is dat ook geen probleem. Vanzelfsprekend hopen we op aansprekende, enthousiaste en interactieve presentaties.

Praktische informatie
Datum                  : vrijdag 5 november
Plaats                   : nader te bepalen; we streven naar een centrale, goed bereikbare locatie
Vorm                    : fysieke bijeenkomst waarbij een heerlijke lunch inbegrepen is
Kosten                 : er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Accreditatie       : accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, VSR en V&VN

Voldoe je aan een van bovenstaande criteria en wil je deelnemen?
Meld je dan vast aan via info@kenbis.nl. Vermeld in je mail wie je bent, hoe we je kunnen bereiken en vermeld in het kort waar je onderzoek zich op richt.

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria maar wil je wel graag deelnemen?
Dat kan! Jonge onderzoekers mogen een introducee meenemen naar de KenBiS Young Science dag. Dus stimuleer je collega die ‘jonge onderzoeker’ is om zich aan te melden en ga mee als introducee.

We hopen op je aanmelding! Heb je vragen? Stel ze gerust via info@kenbis.nl.

Werkgroep KenBiS Young Science
Ronald Vonk, Rocco Hoekstra, Eline Regeer, Manja Koenders, Silvio van den Heuvel en Tanja Dijk

Goed leven met een bipolaire stoornis – presentatie voorlopige resultaten

Op dinsdag 15 juni 2021 van 9.00-10.00 uur zal de projectgroep van het onderzoek ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’ de voorlopige resultaten van het onderzoek aan geïnteresseerde betrokkenen presenteren. Hiervoor organiseren zij een online bijeenkomst. Het doel van de studie is om de effectiviteit van een positieve psychologie cursus voor bipolaire patiënten te onderzoeken. Tijdens de presentatie zullen zij kort uitleg geven over de achtergrond en huidige stand van het onderzoek en hierna zullen zij zich richten op de effecten van de interventie t/m 6 maanden. De presentatie zal ongeveer een half uur duren. Na de presentatie is er tijd voor opmerkingen of vragen ingepland. De meeting is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderzoek.

Registratie kan via deze link: https://www.utwente.nl/nl/bms/bipolair/Presentatie1/new-form/
Meer informatie over het onderzoek vind u via de volgende link: https://www.utwente.nl/nl/bms/bipolair/

De onderzoeksgroep kijkt ernaar uit om u op 15 juni te zien!

Deelnemers gezocht voor de MARIO screeningsstudie!

In juni 2020 zijn we gestart met de MARIO screeningstudie. Dit is een studie naar het ontwikkelen, testen en invoeren van een vragenlijst om symptomen van een stemmingsstoornis bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen vroeg te herkennen. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben namelijk zelf een grotere kans om een stemmingsstoornis zoals een depressie te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om symptomen vroeg te herkennen zodat deze kinderen snel geholpen kunnen worden voordat zij een stoornis ontwikkelen. Deze studie is opgezet door Amsterdam UMC, locatie VUmc, Erasmus MC, LUMC, UMCU en UMCG.

Dankzij KenBiS, andere kenniscentra, diverse patiëntenverenigingen en ggz instellingen hebben inmiddels 38 kinderen meegedaan aan de MARIO screeningstudie. We zijn erg blij met dit resultaat, maar zoeken nog veel meer deelnemers.

Wie kunnen er meedoen?
· Kinderen van ouders met psychische klachten van 10 t/m 25 jaar

Wat houdt deelname in?
· We vragen om één keer een korte online vragenlijst (de MARIO-check) in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten
· Daarna nemen we, op een moment dat het de deelnemer goed uitkomt, een telefonisch interview af van ongeveer 30 minuten
· Bij kinderen tot 16 jaar moeten ook ouders toestemming geven voor deelname
· Bij kinderen tot 18 jaar vragen we ook een ouder om de MARIO-check in te vullen en mee te doen aan het telefonisch interview

Wil je meedoen of heb je kinderen die mee willen doen?
Ga naar onze website mario-project.nl, en meld je aan! Bij vragen kun je contact met ons opnemen door te mailen naar mario-check@ggzingeest.nl.