VMDB zoekt ambassadeur

Nog te vaak hebben mensen met een psychische aandoening te maken met stigma’s en worden ze niet voor vol aangezien. Zo’n 1 à 1,5 op de 100 mensen in ons land heeft te maken met de bipolaire stoornis (BPS of manische depressiviteit) die bij een flink deel levenslang bepalend is en procentueel vaker kan leiden tot suïcide.

Het bestuur van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zoekt daarom een bekende(re) Nederlander die als lotgenoot of betrokkene ambassadeur van de VMDB te worden.

Als lotgenoot als je zelf gediagnosticeerd bent en als betrokkene van een partner of familielid met de aandoening waarmee veel van onze leden te maken hebben.

Onze vereniging is speciaal gericht op de betrokkenen, want zij hebben het soms zwaar te stellen met iemand in hun nabijheid met de BPS, schizofrenie en/of psychoses en opnames.

We hebben op dit moment zo’n 2.800 leden: lotgenoten en betrokkenen. Door de economische crisis en het feit dat veel van onze leden vaak onderaan de maatschappelijke ladder balanceren, heeft een deel van hen het lidmaatschap moeten opzeggen, omdat de jaarlijkse contributie van minimaal € 30,- niet meer kan worden opgebracht. De BPS leidt procentueel vaker tot echtscheiding, werkloosheid of zelfs dakloosheid/zwerven.

Door het overheidsbeleid hebben verenigingen en stichtingen in de geestelijke gezondheidszorg te maken met enorme bezuinigingen m.b.t. de rijkssubsidies. De VMDB ging van jaarlijks € 120.000,- naar het schamele bedrag van € 35.000,-, terwijl onze begroting zo’n € 160.000,- omvat om jaarlijks de noodzakelijke activiteiten zoals Landelijke Dagen, de Lotgenotentelefoon, Huiskamergroepen, Regionale bijeenkomsten etc. te organiseren en ons kwartaalblad ‘PLUSminus‘ uit te geven. Er is nog 1 (betaalde) bureaumedewerker in dienst en al het overige werk wordt gedaan door gemotiveerde en gedreven vrijwilligers.

Hoewel de medische wetenschap zich steeds verder ontwikkelt, ook de psychiatrische, is er helaas nog dikwijls te weinig BPS-kennis bij de ‘gemiddelde medicus’, waardoor mensen met de stoornis vaak jarenlang van het spreekwoordelijke kastje naar de muur worden gestuurd.

Daarnaast is er nog veel onbegrip en gebrek aan kennis bij buitenstaanders.

Kortom:

De VMDB is op zoek naar een bekende(re) Nederlander die als gezicht en boegbeeld van de vereniging af en toe de doelstellingen van ‘onze club’ en de problematiek van de MDS breder voor het voetlicht wil brengen.

Deze persoon is daarbij vanzelfsprekend wel geheel vrij, in overleg met de vereniging, hoe daar vorm en inhoud aan te geven.

Het bestuur is natuurlijk bereid voor een nadere toelichting en uitleg.

Uw reactie ontvangen we graag via: bureau@VMDB.nl

Kent u een persoon in uw omgeving die wij hiervoor zouden kunnen benaderen? Ook dan a.u.b. uw reactie naar het genoemde e-mailadres. Bij voorbaat dank voor uw inzet!

Masterclass Bipolaire Stoornissen van start

Dinsdag 15 september is de Masterclass Bipolaire Stoornissen 2015 van start gegaan. Anja Stevens, voorzitter van de werkgroep Masterclass en psychiater, beet het spits af met een groep van 25 enthousiaste deelnemers. Titus Beentjes gaf een les over ‘verpleegkundige diagnostiek’. Verder stond er een les ‘psychotherapievormen’ en een les ‘diagnostiek/comorbiditeit’ gegeven door Marlies de Groot, GZ-psycholoog, en Suzanne Demacker, op het programma.

Woensdag 16 september werd de dag geleid door Raphael Schulte, psychiater. Programma-onderdelen deze dag waren: Farmacotherapeutische behandeling, samenwerking en compliance.

De Masterclass Bipolaire Stoornissen bestaat uit 5 dagen. Meer informatie over de Masterclass vindt u hier.

Zaterdag 19 september landelijke dag VMDB – ‘Waar knap je van op’

Op zaterdag 19 september aanstaande zal de landelijke dag van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen plaatsvinden in theater ‘De Musketon’ in Utrecht.

Het ochtenddeel zal bestaan uit 2 lezingen:
‘Opknappen door integrale psychiatrie’ – spreker dr. Rogier Hoenders, psychiater
‘Bewust zijn – een reisroute’ – spreker Ellen van der Weerd, ervaringsdeskundige

Het middagprogramma zal bestaan uit:
– vertoning film ‘Ver van Daan’
– workshop ‘Een praktische kennismaking met de beoefening van mindfulness’
– diverse gespreksgroepen

Aanmelden kan via Femie@vmdb.nl.

Meer informatie over het programma vindt u hier.