Handreiking PE cursus online

De werkgroep psychotherapie van KenBiS heeft een handreiking geschreven voor het aanbieden van een online PE cursus. Zolang groepsgewijze face to face cursussen vanwege corona-beperkingen niet kunnen worden gegeven is er alle reden om patiënten en betrokkenen een online versie van de cursus aan te bieden.

2021 Handreiking PE online
Sessie 01 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 02 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 03 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 04 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 07 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 08 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 09 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 10 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 11 – Handreiking online PE KenBiS
Sessie 12 – Handreiking online PE KenBiS