Kennismaken met Raymond Brandt

Sinds 1 juli 2023 ben ik tot het bestuur van KenBiS toegetreden om de verpleegkundige discipline in het bestuur te versterken. Dit kan ik doen met Peter van Leeuwen (VS GGz) die al enkele jaren werkzaam is. Na jaren in de crisisdienst en psychose behandeling, (F)ACT vip, werkzaam te zijn geweest bij Pro Persona ben ik me als VS GGz enkele jaren geleden gaan richten op de behandeling en de begeleiding patiënten met stemmingsproblemen. Bij Pro Persona Nijmegen is er een TOP GGz afdeling die zich hierbij specifiek richt op patiënten met een bipolaire stoornis.

In deze eerste jaren heb ik van de zijlijn met het KenBiS kennis gemaakt. Toen er een functie in het bestuur van KenBiS  vrij kwam waarbij er specifiek om versterking van de verpleegkundige discipline werd gevraagd voelde ik me uitgedaagd. Het was gevoelsmatig wel wat prematuur maar vanwege mijn interesse als ook de specifieke oproep voor verpleegkundigen te solliciteren, heb ik mijn interesse getoond. In dit jaar afgelopen jaar heb ik al vele kanten van KenBiS kunnen zien.

Het stimuleert en faciliteert medewerkers zich te scholen in de behandeling, begeleiding en omgang met een Bipolaire stoornis (o.a. Masterclass, Masterclass light, On-line training voor klinisch verpleegkundigen). Achter de schermen komt er veel bij kijken om dit in goede banen te leiden.

Er is een functie om onderzoek(en) te faciliteren en te stimuleren:  bij ‘KenBiS Young Science,’  de Willem Nolen Prijs, de periodieke Klinisch Wetenschappelijke vergaderingen, deelname aan internationale congressen als de ISBD etc.

Een centrale functie bij doorontwikkeling van behandelingen (o.a. Engelse vertaling psycho educatie, bespreken bipolariteit met kinderen en systeem)

De emancipatie en de-stigmatisering bijv. door de aandacht op World Bipolar Day met evenementen op diverse locaties (ook in België!) en aandacht in verschillende media.

De netwerkfunctie door de vergaderingen met de deelnemersraad, intensieve samenwerking met PlusMinus, de uitwisselingen met Phrenos en NedKAD etc. Hierbij elkaar inspireren en samenwerking onderzoeken.

Het appel dat op de expertise wordt gedaan door vragen uit het werkveld waarbij het KenBiS een centraal aanspreekpunt is en vragen kan doorsluizen naar het netwerk.

In het afgelopen jaar heb ik diverse visitaties gedaan. Hierbij heb ik de zorgen gezien die er zijn om behoud en verdere doorontwikkeling van onderzoek een specialistische behandelingen voor de Bipolaire stoornis. De samenleving en het  werkveld in de GGz lijkt onder hoogspanning te staan door tekorten aan personeel en financiële middelen. Er zijn ontwikkelingen gaande om (meer) trans diagnostisch te werken waarbij het zoekende is hoe de specifieke expertise van de behandelingen, begeleidingen en onderzoek van de Bipolaire stoornis behouden kan blijven en verder doorontwikkeld kan blijven worden.

Maar ondanks deze druk en ontwikkelingen is het is heel mooi om te zien hoe veel betrokkenheid en enthousiasme medewerkers hebben voor hun patiënten en werk en blijven streven om de behandelingen en begeleidingen niet alleen zo optimaal vorm te geven. Maar ook om deze verder te verbeteren door innovaties en onderzoeken. Dit ondanks de eerder genoemde druk op de zorg en maatschappij.

Vanuit het KenBiS is de Position Paper opgesteld hoe de organisatie vorm gegeven kan worden, ‘het beste van twee werelden.’  De uitvoering hiervan blijft mensenwerk dat door patiënten, betrokkenen en medewerkers die wordt vorm geven.

Voor de komende periode zijn er dus nog diverse uitdagingen.

Ik hoop de komende periode dat we onder andere de discipline groepen een verdere doorstart kunnen geven. Hierbij wil ik me vooral meer richten op verpleegkundige discipline: intervisie, scholing, opleidingen etc.

En, dat we met de deelnemende instellingen korte lijnen kunnen houden over de ontwikkelingen die er in het werkveld gaande zijn. Als ook andere belanghebbenden die bij deze zorg betrokken zijn.

Wordt vervolgd…..!