Aankondiging Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen: Patient en omgeving

Continuum Psychiatrie organiseert i.s.m. het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen op dinsdag 30 september 2008 in congrescentrum De Reehorst in Ede voor het vijfde achtereenvolgende jaar het najaarssymposium bipolaire stoornissen. Bij deze jaarlijks terugkerende landelijke bijeenkomst, inmiddels een begrip in de Nederlandse psychiatrie, wordt de bipolaire stoornis iedere keer rondom een centraal thema belicht vanuit een drievoudig perspectief: wetenschappelijk onderzoek, behandelpraktijk en ervaringsdeskundigheid. Na de eerdere thema’s ‘wetenschap en klinische praktijk’, ‘multidisciplinaire behandeling’, ‘bipolaire stoornissen in de loop van het leven’ en ‘comorbiditeit’ staat dit jaar de ‘interactie tussen de patiënt en zijn omgeving’ centraal.

Buitenlandse gastspreker is dit jaar David J. Miklowitz, hoogleraar in de psychologie en de psychiatrie, University of Colorado, Verenigde Staten. Hij heeft de gezinsgerichte psychotherapie (Family-Focused Treatment) voor patienten met een bipolaire stoornis ontwikkeld. Ook andere gerenommeerde sprekers met een uiteenlopende achtergrond in wetenschappelijk onderzoek en/of behandelpraktijk zullen het thema ‘patiënt en omgeving’ belichten. Zij geven een overzicht van de stand van zaken en bespreken de consequenties voor de dagelijkse praktijk. Daarbij zal ook de nieuwe Nederlandse behandelrichtlijn een belangrijke referentie zijn.

Elk jaar wordt het centrale thema tevens besproken vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen. Bovendien wordt in een korte documentaire een indringend beeld gegeven van de interactie tussen de persoon met een bipolaire stoornis en zijn omgeving, en de grote rol die lotgenotengroepen kunnen hebben bij het omgaan met deze levenslange aandoening. De deelnemers aan het symposium worden door middel van stemkastjes actief betrokken bij de presentaties. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Voorzitter & sprekers
Op dit moment is medewerking toegezegd door:
– Ralph Kupka, psychiater en A-opleider, Altrecht, Utrecht
– Belinda van den Berg, psychiater in Barcelona, Spanje
– Rob Havermans, psychiater AZM, Maastricht
– Joyce Kramer, psychotherapeut en ervaringsdeskundige, Warnsveld
– David Miklowitz, hoogleraar psychologie en psychiatrie, University of Colorado, Verenigde Staten
– Willem Nolen, hoogleraar psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen
– Wim Venhuis, cineast en ervaringsdeskundige

Het symposium bipolaire stoornissen 2008 is primair bedoeld voor psychiaters en psychiaters in opleiding. Deelname van andere disciplines vanuit de instituten die deelnemen aan het Kenniscentrum in overleg.

Accreditatie: voor dit programma is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).