DVD Manisch Depressief

Onlangs is een nieuwe film/documentaire verschenen over manische depressiviteit die in een half uur tijd een goed beeld geeft van dit ziektebeeld.

Behalve duidelijke informatie over de bipolaire stoornis laat het ook vooral de mens àchter de ziekte zien, die dit ook maar onverwachts is overkomen. Vooral deze persoonlijke verhalen maken de ziekte gemakkelijker te accepteren, zowel voor de omgeving als voor degene die er zelf last van heeft.

En wat er als belangrijkste bij iedereen uitkomt is de enorme hulp die zij hebben ervaren uit hun huiskamergroep bij het zelf weer vat krijgen hun leven, hun leven mét dit ziektebeeld.

Een goed voorbeeld van hoe met zelfmanagement veel kan worden bereikt. Goed te gebruiken in een psycho-educatiecursus, zinvol tijdens de opleiding en eigenlijk onontbeerlijk op de boekenplank, om zo nu en dan eens aan een patiënt mee te kunnen geven.

Te bestellen voor € 7,50 plus verzendkosten bij wim@vkwadraat.nl
Voor patiënten die lid zijn bij de VMDB zijn ze voorlopig nog voor € 2,50 direct te bestellen bij de vereniging (gesponsored door CZ).