Commissie voor herziening NVvP-richtlijn bipolaire stoornis van start

Op 1 november 2006 kwam een commissie benoemd door de NVvP onder voorzitterschap van D. Ravelli voor het eerst bij elkaar om de herziening van de richtlijn bipolaire stoornis ter hand te nemen. De geldigheidsduur van de huidige richtlijn loopt namelijk af. Het betreft een monodisciplinaire richtlijn, opgesteld door en voor psychiaters; maar inbreng vanuit de VMDB en verpleegkundigen is door vertegenwoordigers verzekerd. De leden van de commissie zijn: D. Ravelli (voorzitter), W. Nolen (secretaris), P. Goossens, P. Daemen, A. Honig, mevr. E. Knoppert, R. Kupka, mevr. C. Reichart en R. Schulte. De verwachting is in 2007 het werk af te ronden.

Richtlijn clozapine toegevoegd

In de sectie over de bipolaire stoornis is op de pagina met richtlijnen vanaf vandaag de richtlijn voor het gebruik van clozapine te downloaden. Deze richtlijn is bedoeld om adequate behandeling met clozapine te bevorderen. Deze richtlijn is tot stand gekomen op basis van de bestudering van onderzoek- en casuïstiekgegevens door de ClozapinePlusWerkGroep, een werkgroep van psychiaters die zich toeleggen op behandeling van patiénten met therapieresistente psychotische stoornissen.