Richtlijn clozapine toegevoegd

In de sectie over de bipolaire stoornis is op de pagina met richtlijnen vanaf vandaag de richtlijn voor het gebruik van clozapine te downloaden. Deze richtlijn is bedoeld om adequate behandeling met clozapine te bevorderen. Deze richtlijn is tot stand gekomen op basis van de bestudering van onderzoek- en casuïstiekgegevens door de ClozapinePlusWerkGroep, een werkgroep van psychiaters die zich toeleggen op behandeling van patiénten met therapieresistente psychotische stoornissen.