Richtlijnen

Hieronder vindt u links naar een aantal nationale en internationale richtlijnen voor de behandeling van de bipolaire stoornis. Een deel verwijst naar pagina’s binnen deze website, een deel verwijst naar andere websites. Ook voor specifieke onderwerpen rond farmacologische en psycho-therapeutische behandelingen van de bipolaire stoornis en behandeling van specifieke doelgroepen zoals vrouwen met een kinderwens of tijdens de zwangerschap verwijzen wij naar de verschillende hoofdstukken van de richtlijn.

Nationaal

Multidisciplinaire richtlijn Bipolaire Stoornissen 2015
Uitgegeven door en te bestellen bij de Tijdstroom en te downloaden; zie ook nieuwsartikel van maart 2015

Organisatie van zorg bipolaire stoornissen
Screening en diagnostiek bipolaire stoornissen
Zelfmanagement bipolaire stoornissen
Psycho-sociale interventies bipolaire stoornissen
Farmacotherapie acute episoden
Farmacotherapie onderhoudsbehandelingen
Overige biologische behandelingen
Somatische aspecten bipolaire stoornis
Kinderwens en zwangerschap bipolaire stoornis – Advies EMA mbt gebruik Valproaat tijdens zwangerschap
Diagnostiek en behandeling kinderen en adolescenten bipolaire stoornis
Diagnostiek bij ouderen bipolaire stoornis

Lichttherapie bij bipolaire stoornissen
De werkgroep chronotherapie van KenBiS heeft in 2018 een Protocol Lichttherapie bij bipolaire stoornissen  opgesteld.
Het protocol is ook beschikbaar in het Engels: Light Therapy in Bipolar Disorders – Protocol – Dutch Foundation for Bipolar Disorders

Clozapine
De richtlijn voor clozapine van de ClozapinePlusWerkgroep

Internationaal

Richtlijn van de Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) en International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018
Guidelines for the management of patients with bipolar disorder

Richtlijn van de American Psychiatric Association (APA)
Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder

Richtlijn van British Association for Psychopharmacology
Evidence-based Guidelines for Treating Bipolar Disorder

Richtlijn van het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care