Commissie voor herziening NVvP-richtlijn bipolaire stoornis van start

Op 1 november 2006 kwam een commissie benoemd door de NVvP onder voorzitterschap van D. Ravelli voor het eerst bij elkaar om de herziening van de richtlijn bipolaire stoornis ter hand te nemen. De geldigheidsduur van de huidige richtlijn loopt namelijk af. Het betreft een monodisciplinaire richtlijn, opgesteld door en voor psychiaters; maar inbreng vanuit de VMDB en verpleegkundigen is door vertegenwoordigers verzekerd. De leden van de commissie zijn: D. Ravelli (voorzitter), W. Nolen (secretaris), P. Goossens, P. Daemen, A. Honig, mevr. E. Knoppert, R. Kupka, mevr. C. Reichart en R. Schulte. De verwachting is in 2007 het werk af te ronden.