Grootschalig onderzoek naar behandeling bipolaire stoornissen

De TOP-GGZ afdeling Bipolaire Stoornissen start deze maand met een grootschalig onderzoek naar de behandeling van bipolaire stoornissen in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, GGZinGeest/VUmc, het UMC Groningen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Projectleider is Dr. Ralph Kupka en hoofdonderzoeker voor Altrecht is psychiater Janwillem Renes. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de stand van zaken m.b.t. de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis in de dagelijkse praktijk in ons land, en hoe deze behandeling zich verhoudt tot de richtlijn bipolaire stoornissen die in 2008 verscheen. Het onderzoek zal naar verwachting 4 jaar gaan duren.