Masterclass verpleegkundigen

Verpleegkundigen worden steeds meer betrokken bij de behandeling en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis. De zorg voor deze patiënten is specialistenwerk waarin ook een grote rol voor verpleegkundigen is weggelegd. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis) onderkent deze tendens en juicht deze van harte toe.

Het KenBis heeft het initiatief genomen voor deze verpleegkundigen een masterclass op te zetten die in het najaar van 2007 van start ging en in 2008, 2009 en 2010 succesvol herhaald is. Tijdens de Klinisch Wetenschappelijke vergadering van het KenBiS in Deventer op 10 december 2010 werden de certificaten aan de geslaagde deelnemers in 2010 uitgereikt.

Ook voor 2011 staat een nieuwe masterclass op de agenda. De data worden binnenkort op deze website bekend gemaakt.

Lees verder over de masterclass verpleegkundigen.