VUmc stelt leerstoel Bipolaire Stoornissen in

Per 1 augustus 2010 is aan de faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU Medisch Centrum) de leerstoel Bipolaire Stoornissen ingesteld. Het betreft hier een gewone leerstoel (ordinariaat) als uitbreiding van de bestaande onderzoekslijnen van het VUmc.

De doelstelling van de leerstoel is het leveren van een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten, door middel van wetenschappelijk onderzoek, innovatie in zorg, en onderwijs en opleiding van professionals. Daarnaast heeft de hoogleraar een adviserende en voorlichtende rol naar maatschappelijke organisaties en het brede publiek. De Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen, waar patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs samenkomen, zal daartoe verder worden ontwikkeld. Deze academische werkplaats is onderdeel van GGZinGeest op de locaties Amsterdam-Buitenveldert en het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp. In de komende jaren zal er een onderzoeksprogramma worden ontwikkeld dat nauw aansluit bij de 2e en 3e lijns patiëntenzorg.

Als hoogleraar Bipolaire Stoornissen is aangesteld Ralph Kupka, voorzitter van het KenBiS. Hij zal in de praktijk werkzaam zijn bij GGZinGeest en houdt bovendien een deelaanstelling bij het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht. Daarmee zal tussen GGZinGeest en Altrecht een intensieve samenwerking tot stand worden gebracht op het gebied van de bipolaire stoornissen.

Op 14 april 2011 zal professor Kupka zijn oratie houden in de aula van de Vrije Universiteit.

Oprichtingssymposium van het LKPZ

Op 9 september 2010 vindt het oprichtingssymposium van het LKPZ plaats met als titel: “Psychiatrie en zwangerschap; vol verwachting en uit balans”. Keynote speaker: prof. Ian Jones, hoogleraar perinatale psychiatrie aan Cardiff University in de UK.

Psychiatrie en zwangerschap is een combinatie van schijnbare tegenstellingen die je niemand toewenst. Toch is het een dagelijkse realiteit dat het krijgen van een kind niet altijd een vreugdevolle gebeurtenis is. Dit geldt zowel voor de vrouw, haar naasten als de betrokken hulpverleners. Uit steeds meer onderzoek wordt duidelijk dat ernstige psychische klachten tijdens de zwangerschap, medicatie- en middelengebruik de zwangerschap en het (ongeboren) kind ongunstig beïnvloeden. Het helpt niet langer om de mythe van de “roze wolk” in de lucht te houden!

Toenemende aandacht en informatie op het gebied van zwangerschap en psychiatrie vraagt om een bundeling van inzichten en eenduidige adviezen, die zowel toegankelijk zijn voor hulpverleners als patiënten. Vanuit deze behoefte werd het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)geboren, een gezamenlijk initiatief van professionals werkzaam binnen het grensvlak van de psychiatrie en zwangerschap.
 
In dit op de praktijk gerichte symposium komen onderwerpen aan bod die iedereen die werkt met zwangere vrouwen zou moeten weten: Wat maakt de combinatie zwangerschap en psychiatrie specifiek? Waar moet je als hulpverlener op letten? Wanneer is angst tijdens de zwangerschap nog normaal en wanneer wordt het pathologisch? Wat is schadelijker voor de zwangerschap het (genees)middel of de kwaal? Wat is een POP poli en hoe zet je die op? Wat gebeurt er op een psychiatrische moeder-baby unit? Wat doe je met zwangere vrouwen die de zwangerschap in gevaar brengen en zich onttrekken aan psychiatrische hulp?

Met dit symposium hopen wij het nieuwe specialisme ‘psychiatrie en zwangerschap’ op de kaart te zetten en samen met u een gezamenlijke inspanning te leveren om de balans en vreugde weer terug te brengen in de levens van vele zwangere vrouwen en hun naasten! 

Doelgroep: psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkenden, gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen en andere belangstellenden.  
Locatie: Corpus, Oegstgeest
Kosten: 225 euro (personen in opleiding en verpleegkundigen 125 euro)
Accreditatie wordt aangevraagd voor de: NVvP, NVOG, KNOV, NVK en CvAH
Aanmelden kan via: www.lkpz.nl
Voor de eerste 100 geïnteresseerde aanmelders bestaat de mogelijkheid om na afloop van het symposium ’een reis door de mens’  te maken.
Download de uitnodiging.