Tevredenheidsonderzoek onder patiënten en betrokkenen

Op initiatief van de VMDB heeft TNS NIPO een teveredenheidsonderzoek gedaan onder mensen met een manisch-depressieve stoornis en hun betrokkenen. Een aantal conclusies zijn dat tevredenheid en vertrouwen in de behandeling over het algemeen hoog zijn, dat snelheid van diagnosestelling en tijdige start van de behandeling belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven, dat de behandeling zich zou moeten richten op de omgang met symptomen en praktische problemen, levenskwaliteit en bevorderen van een gevoel van eigenwaarde, dat de hulpverlener zowel de patiënt als de betrokkene meer moet betrekken bij het maken van keuzes, dat zelfmanagement als heel belangrijk wordt gezien, en dat beperkingen in het dagelijks leven breed zijn maar het leven desondanks als zinvol wordt ervaren. De resultaten van de enquete zijn hier in te zien.