Dr.Raphael Schulte Toparts specialisme psychiatrie

Dr.Raphael Schulte, psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Noord-Holland Noord, en lid van de Raad van Toezicht van KenBiS, is door zijn Nederlandse collega’s uitverkozen tot Toparts voor het specialisme psychiatrie. Deze verkiezing wordt elk jaar door het medisch blad Mednet gehouden onder medici, met als motto: naar welke collega zou u uw familie verwijzen? Het bestuur van KenBiS feliciteert Raphael van harte. Wij zijn het zeer eens met deze onderscheiding aan een bijzonder toegewijd psychiater, met name op het gebied van de bipolaire stoornis. Lees verder in het mednet_topartsen_2011.