Promotie Annet Spijker

Op 4 december 2012 promoveert Annet Spijker, psychiater en teamcoördinator van het team Bipolaire Stoornissen van PsyQ Den Haag, op het proefschrift getiteld “Cortisol exposure, cognition and clinical course of bipolar disorder”. In het proefschrift is bij 366 patienten met een bipolaire stoornis onderzocht wat de invloed van de regulatie van het gehalte aan stress hormoon (cortisol) is, op het klinisch beloop van de bipolaire stoornis. Daarnaast is gekeken naar de invloed van medicatie gebruik op cognitief functioneren.

Samenvattend leiden de bevindingen tot de conclusie dat de regulering van het gehalte aan cortisol is geassocieerd met verschillende klinisch relevante verschijnselen van de bipolaire stoornis. Er is mogelijk sprake van een subgroep patiënten waarbij de regulering van cortisol meer ontregeld is. Daarnaast lijken ook seizoensgebonden ritmes een rol te spelen. Nader onderzoek naar deze mogelijke subgroepen is aangewezen, en zal in het vervolgonderzoek van dit project een belangrijke vraagstelling zijn.

Promotie Veerle Bergink

Op woensdag 31 oktober 2012 zal Veerle Bergink, psychiater in het Erasmus MC, aan de Universiteit van Rotterdam promoveren op het proefschrift “First-onset postpartum psychosis“. Promotoren zijn prof.dr. Steven Kushner en prof. dr. Hemmo Drexhage. De promotie vindt plaats om 15.30 uur in de Prof. Andries Queridozaal, Eg-370, Onderwijscentrum Erasmus MC, Dr. Molewaterplein 50, Rotterdam. Een samenvatting van het klinische gedeelte staat beschreven op de website www.psych.nl, de OPPER studie, Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Erasmus MC Rotterdam.

De Oestercompagnie, manisch depressief en succesvol; kan dat?

Recent verscheen het boek “De Oestercompagnie, manisch depressief en succesvol; kan dat?”, geschreven door Yvonne Floor. Op het najaarssymposium 2010 gaf zij al een inkijkje in haar onderzoek naar de houding van mensen t.a.v. hun bipolaire stoornis, en de mening van professionals over het omgaan met stigma. Het boek wordt uitgegeven door Ankh Hermes en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Bij de diagnose krijg je een peptalk, Marilyn Monroe, Winston Churchill, Sylvia Plath, Charles Baudelaire, Johann W. Goethe, Friedrich Nietschze, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Virginia Woolf, Robert Schumann, Ludwig von Beethoven, Isaac Newton en Sergej Rachmaninov leden ook allemaal aan stemmingswisselingen en zouden tegenwoordig ook de diagnose ‘manisch depressief’ krijgen. Niks om je voor te schamen. Tegenwoordig hebben we prima medicatie tegen deze stoornis en kunnen we de verschijnselen net zo goed behandelen als diabetes. Daarna volgt een kleine waarschuwing: ‘Houd vooral op je werk je mond over je ziekte, over manische depressiviteit praat je niet!’

Yvonne Floor sprak gerenommeerde psychiaters uit Nederland, Engeland en de VS en polste HR professionals uit verschillende landen over hun houding tegenover de bipolaire medemens. Ook interviewde ze bipolaire professionals. Er was een opvallend groot verschil in openheid tussen landen als Nederland versus Engeland en de VS. Zijn wij wel zo ruimdenkend? De interviews leverden verbluffende, shockerende, hilarische, maar ook menselijke en warme reacties op.

De Oestercompagnie is een spannende zoektocht naar openheid in de wereld van bipolaire professionals. De geïnterviewden leggen hun ziel bloot om hun lotgenoten te helpen en hun medemens te informeren over deze intrigerende, maar potentieel dodelijke ziekte.