Voorschrijven van lithiumcarbonaat capsules en lithiumcitraat (Litarex)

De richtlijn bipolaire stoornis spreekt een voorkeur uit voor het voorschrijven van lithiumcarbonaat als specialité, nl. Camcolit of Priadel. De vorige richtlijn noemde ook nog Litarex (lithiumcitraat met vertraagde afgifte) omdat dit preparaat vanwege de vertraagde afgifte soms minder bijwerkingen veroorzaakt dan Camcolit of Priadel. Bij het schrijven van de actuele richtlijn was Litarex in Nederland niet meer in de handel en leek het ook in buitenland niet meer beschikbaar. Inmiddels blijkt dat het wél via de internationale apotheek kan worden geïmporteerd, met een bewustzijnsverklaring. Het is nodig bij de zorgverzekeraar een machtiging aan te vragen zo dat de litarex vergoed wordt.

Soms komt het voor dat Camcolit of Priadel niet goed gedoseerd kunnen worden om op de gewenste spiegel te komen. Dit is bijv. het geval 1) als halve tabletten nodig zijn en de patiënt niet in staat is om de tabletten te breken, 2) als halve tabletten in een medicijnenrol geplaatst zouden moeten worden (dat kan het systeem niet) en om de dag doseren onwenselijk is, 3) als een aantal milligram tot kwart tabletten Camcolit of Priadel zou leiden.
“Gewone” tabletten lithiumcarbonaat veroorzaken bij veel patiënten meer bijwerkingen dan de specialités, bijv. maag-darmklachten of vieze smaak. Bovendien zijn ze alleen in de sterktes 200mg, 300mg en 400mg beschikbaar.
Capsules zijn een optie, wanneer met Camcolit of Priadel niet kan worden uitgekomen, zo als hierboven genoemd. Het komt echter herhaaldelijk voor dat stadsapothekers aangeven gen capsules te kunnen leveren. In dat geval kunnen zij erop worden geattendeerd dat lithiumcarbonaat capsules bij Fagron (www.fagron.nl) besteld kunnen worden in de sterktes 50mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 250 mg, 300 mg, 350 mg en 400mg. Voor de capsules van 200mg, 300mg en 400mg is een ‘verklaring noodzaak voor gebruik van magistraal bereide Lithiumcarbonaat capsules’ nodig. Deze kan van de website van Fagron worden gedownload.