Website Erfelijkheid Bipolair gelanceerd!

Op 15 juni werd tijdens de Klinisch Wetenschappelijke Vergadering van KenBiS bij Pro Persona de website Erfelijkheid Bipolair gelanceerd!

Veel patiënten met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Op de website Erfelijkheid Bipolair is meer informatie te vinden over dit thema.

Over de website
In 2016 fietsten Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen in naam van Juffrouw Vlinder van Haarlem naar Santiago de Compostella om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. “Om zo in de toekomst deze aandoening beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen”.

Het hiermee verzamelde sponsorgeld was de basis voor de website Erfelijkheid Bipolair waar met name kennisoverdracht centraal staat. De website is ontwikkeld door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, het KenBiS, in samenwerking met psychiaters, een klinisch geneticus en patiënten en hun betrokkenen (VMDB).