World Bipolar Day – 28 maart 2019 – De bipolaire stoornis in de literatuur

Ook in 2019 organiseren de deelnemende instellingen aan KenBiS in samenwerking met Plusminus activiteiten rondom World Bipolar Day. Dit jaar is het thema ‘de bipolaire stoornis in de literatuur’. Tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd worden door het hele land zullen schrijvers vertellen over en voorlezen uit eigen werk.

In de komende periode zal via de website van KenBiS en Plusminus een overzicht worden gegeven van de bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Lees meer.

Update afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie ErasmusMC Sophia

Nieuw onderzoek: start MARIO en KBO 20-jaar follow-up

In 2019 gaan op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie 2 nieuwe studies van start naar de intergenerationele transmissie van stemmingsstoornissen.  Begin 2019 start de werving voor het MARIO-project (Mood And Resilience in Offspring), dit grootschalige 8-jarig project richt zich op kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. Het doel van het project is om depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis 1) beter te begrijpen, 2) eerder te signaleren en 3) het ontstaan van depressie te voorkomen door middel van preventie. Het MARIO-project is een samenwerking tussen psychiaters, patiënten, verzekeringen, gemeenten en onderzoekers van ErasmusMC-Sophia, VUmc, UMC Utrecht, LUMC en het UMC Groningen.

Ook is er goed nieuws over de Nederlandse KBO-studie, een longitudinale studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Aankomend najaar gaan we van start met de 20-jaar follow-up! Met de 20-jaar follow-up gaan we ons naast de ontwikkeling van de bipolaire stoornis ook richten op het functioneren van deze groep. De kinderen zijn inmiddels tussen de 32 en 41 jaar oud.

Polikliniek bipolaire stoornissen en vroegdiagnostiek bij jongeren

Tenslotte, willen wij u laten weten dat de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia met de komst van Manon Hillegers is gestart met een polikliniek gericht op bipolaire stoornissen bij jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar en vroegdiagnostiek bij jongeren met een familiaire belasting voor bipolaire stoornissen, schizofrenie en ernstige depressie. U kunt verwijzen voor diagnostiek, behandeling en second opinions.

Voor vragen over verwijzingen of over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Esther Mesman, esther.mesman@erasmusmc.nl, telefoon: 010-7040209.

Proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’

Op 13 december om 13.45 uur verdedigt Eva Maassen, psychiater in opleiding bij Altrecht, haar proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het is een samenwerkingsproject van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit, Altrecht Bipolair en GGZ inGeest. In dit proefschrift onderzocht Maassen hoe Evidence Based Medicine en patiëntgerichte zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden op het gebied van bipolaire stoornissen.

Proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine’