Artikel werkgroep vroege herkenning bipolaire stoornissen verschenen in Tijdschrift voor Psychiatrie

In het Tijdschrift voor Psychiatrie (61; 2019) werd het overzichtsartikel ‘Tijdige herkenning van bipolaire stoornissen; noodzaak en praktijkadviezen’ gepubliceerd.

De bipolaire stoornis wordt gemiddeld 10 jaar na aanvang van de klachten gediagnosticeerd. Effectieve behandelinterventies worden daardoor te laat ingezet. Op basis van het stadiëringsmodel bespreekt de werkgroep ‘Vroege herkenning bipolaire stoornissen’ van KenBiS per stadium de mogelijkheden voor vroege herkenning.

Lees hier het hele artikel.

 

Promotie Stefan Knapen – Relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie onderzocht

Op 17 april zal Stefan Knapen zijn proefschrift ‘Rhythm & Blues; Chronobiology in the pathophysiology and treatment of mood disorders’ verdedigen.
De verdediging vindt plaats om 16.15 uur in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie onderzocht

Stemmingsstoornissen komen veel voor en hebben in de westerse wereld een groot aandeel in de zorgvraag binnen de geestelijke gezondheidszorg. In zijn proefschrift keek Knapen naar de relatie tussen stemmingsstoornissen en de chronobiologie.

Zijn proefschrift bestaat uit drie delen. In het eerste deel onderzocht hij de kwetsbaarheid voor stemmingsstoornissen.
In het tweede deel keek hij naar de directe relatie tussen het rust-activiteitsritme en de bipolaire stoornis.
In het derde deel heeft hij laten zien dat patiënten met een winterdepressie succesvol behandeld kunnen worden met lichttherapie in de ochtend.

Knapen heeft door het bestuderen van de relatie tussen chronobiologie en stemmingsstoornissen meer inzicht verkregen in de kwetsbaarheid voor en de behandeling van stemmingsstoornissen.

Meer informatie is te vinden op de website van RUG.

Stefan Knapen (1990) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarna was hij werkzaam als arts-assistent Neurologie in het Reinier de Graaf Gasthuis. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij prof. dr. Robert Schoevers en dr. Rixt Riemersma-van der Lek aan de RUG. De titel van zijn proefschrift luidt: Rhythm and blues. Chronobiology in the pathophysiology and treatment of mood disorders.

KenBiS jubileumcongres 20 september 2019!

Op vrijdag 20 september 2019 viert het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen met een jubileumcongres in Amsterdam het tienjarig jubileum van de stichting.

Het belooft een boeiend congres te worden met nationale én internationale sprekers! Hierbij wordt samengewerkt met de International Group for the Study of Lithium-treated patients (IGSLi).

Meer informatie over de invulling van dit congres volgt op termijn. Houd deze datum vrij in uw agenda!