Genomineerden Willem Nolen Prijs 2021 bekend!

Op donderdag 25 november 2021 zal voor de achtste maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.

Dit jaar zijn er drie genomineerden:

Annemiek Dols en Moniek van Dijk met hun boek ‘Koorddansers. Leven met een bipolaire stoornis’

Jannis Kraiss met zijn proefschrift over de effecten van de positieve psychologie cursus ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’

Fionneke Bos met haar proefschrift over de toepassing van de experience sampling methode (ESM) in de psychiatrie – onder meer bij patiënten met een rapid cycling bipolaire stoornis.

Alle nominaties laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Termijn indienen voordrachten Willem Nolen Prijs 2021 verlengd!

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 25 november aanstaande zal voor de achtste keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot en met 8 november aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.
In 2020 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan Peter Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en senior onderzoeker bij het netwerk Dimence Bipolair voor zijn onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’.
Dit jaar zal de prijs tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in Amersfoort voor de achtste keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2020 of 2021.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op donderdag 25 november in Amersfoort zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot en met 8 november 2021 naar het volgende e-mailadres: info@kenbis.nl.