Aankondiging psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis – Erasmus MC Sophia

Aankondiging psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis  
Start najaar 2022 – Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Vanuit de praktijk merken we dat jongeren met een bipolaire spectrum stoornis een sterke behoefte hebben aan lotgenotencontact met leeftijdsgenoten en informatie over de stoornis passend bij de uitdagingen die de transitiefase van adolescentie naar volwassenheid met zich meebrengt.
Om deze reden is het initiatief ontstaan om een psycho-educatiecursus voor jongeren op te zetten. De cursus is een programma van 5 sessies inclusief een naastenbijeenkomst waarbij ouders, broers/zussen, partners, vriend of vriendin welkom zijn.

Voor wie? Jongeren in de leeftijd 16 tot 25 jaar met een bipolaire I of II stoornis
Wanneer? In totaal zijn er vijf sessies, waarvan één naastenbijeenkomst:

Maandag 10 oktober 16.00-17.30 – Thema: kennismaking en voorlichting
Maandag 24 oktober 16.00-17.30 – Thema: ik en mijn bipolaire kwetsbaarheid
Maandag 14 november 16.00-17.30 – Thema: medicatie
Maandag 7 november 19.00-20.30 – Naastenbijeenkomst
Maandag 28 november 16.00-17.30 Thema: verlieservaringen

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal er een individuele digitale kennismaking plaatsvinden.

Locatie 
De cursus vindt plaats op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. Je kunt je melden bij de balie van onze afdeling (gang 2C). Uiteraard houden we hierbij rekening met de corona-maatregelen.

Aanmelden
Patiënten kunnen worden aangemeld per mail (secretariaat.int@erasmusmc.nl) of zorgdomein bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis. U kunt aanmelden met een korte verwijsbrief t.a.v. dr. Esther Mesman. Beschrijft u hierin reden voor verwijzing, (beschrijvende)diagnose, contactgegevens patiënt en ondertekening van psychiater.

Voor meer informatie of vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7040209 of per mail via esther.mesman@erasmusmc.nl.