3rd annual World Bipolar Day Research Symposium – 28 maart

Het Centre for Youth Bipolar Disorder (CYBD) organiseert op 28 maart aanstaande haar 3e jaarlijkse World Bipolar Day Research Symposium.

 

Dit hybride symposium brengt Canadese en internationale onderzoekers, clinici, studenten en GGZ professionals bij elkaar. Het programma is gevuld met presentaties en gesprek over lopende onderzoeken op het gebied van de bipolaire stemmingsstoornis, met bijzondere aandacht voor jeugdigen met een bipolaire stoornis en de link tussen het hart en de bipolaire stoornise. Een grote verscheidenheid aan onderwerpen komen aan de orde, waaronder behandeling, neuro-imaging, biomarkers en clinical characteristics.

Het programma is als volgt (Canadese tijd):

08:30am – 09:00am   Registration
09:00am – 09:15am    Welcome and Opening Comments by Dr. Benjamin Goldstein & Dr. Aristotle Voineskos
09:15am – 10:00am    Keynote Speaker, Dr. Eric Youngstrom
10:00am – 10:50am    Keynote Speaker, Dr. Anna Van Meter
10:50am – 11:05am     Break
11:05am – 11:50am     Keynote Speaker, Dr. Mary Phillips
11:50am – 01:20pm    Lunch
12:45pm – 01:45pm    Poster Presentations (In-person only)
01:45pm – 02:50pm   Rapid Presentations: Neuroimaging, genetic risk, and biomarkers of bipolar disorder
02:50pm – 03:10pm   Break
03:10pm – 04:15pm   Rapid Presentations: Next generation of researchers
04:15pm – 04:30pm   Ending Remarks and Thank You

Wil je deelnemen? Stuur dan een mail aan Youth.Bipolar@camh.ca, voor dinsdag 26 maart aanstaande.
Vermeld bij je aanmelding je naam, mailadres, functie en organisatie waar je werkzaam bent en dat je online deel wilt nemen.

ISBD 2024 – Wil je namens KenBiS Young Science deelnemen aan de ISBD Conference in Reykjavik ?

ISBD 2024 – Wil je namens KenBiS Young Science deelnemen aan de ISBD Conference in Reykjavik ?
En wil jij kans maken op vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten?

KenBiS wil deelname aan de ISBD 2024 in Reykjavik door jonge onderzoekers stimuleren! KenBiS vergoedt daarom voor twee jonge onderzoekers een deel van de reis-/ en congreskosten om deel te kunnen nemen aan  de ISBD Conference 2024.

– Ben jij een jonge onderzoeker zonder AMS budget en wil je deelnemen aan de ISBD Conference 2024?
– Ben jij actief lid van het KenBiS Young Science netwerk?
– Dien jij succesvol een symposium, workshop of poster in voor dit interessante congres?
– En wil je na het congres tijdens een van de klinisch wetenschappelijke vergaderingen van KenBiS een terugblik verzorgen?

De deadlines zijn te vinden op https://www.isbd.org/2024annualconference
Wil je kans maken op de vergoeding van een deel van jouw reis- en congreskosten (€ 1.000,-) door KenBiS?

Meld je dan voor 4 maart aanstaande aan via info@kenbis.nl.

 

Vacature raad van advies KenBiS

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.

Het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar

leden voor de raad van advies

die hun kennis en ervaring willen inzetten ten behoeve van de doelstellingen van KenBiS.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een professionele organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Sinds 2019 is er een raad van advies ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van advies zoekt het bestuur bij voorkeur nieuwe leden met affiniteit met de psychologische behandeling van de bipolaire stemmingsstoornis, werkzaam in de eerstelijnszorg en/of ervaring op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend nodigt het bestuur andere geïnteresseerde kandidaten die hun kennis en ervaring ten aanzien van (de behandeling van) de bipolaire stemmingsstoornis willen inzetten ten behoeve van KenBiS van harte uit om te reageren. De huidige samenstelling van de raad van advies is te vinden op de website van KenBiS.

De raad van advies en het bestuur komen 2 maal per jaar bijeen, eenmaal op locatie en eenmaal online. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, e.regeer@altrecht.nl of
Tanja Dijk, manager bureau, bereikbaar via info@kenbis.nl.

Tot uiterlijk 12 februari 2024 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen aan info@kenbis.nl.

Aankondiging nascholing bipolaire stoornissen jongeren

Recent zijn vanuit het Erasmus MC, de afdelingen  Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie en Volwassen psychiatrie aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. De afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie/psychologie heeft naast onderzoek veel expertise in diagnostiek en behandeling bij jongeren met een (risico op) bipolaire stemmingsstoornis en hun gezinsleden.

Het expertise team Kinder- en jeugdpsychiatrie / psychologie – Verwijzer – Erasmus MC wil  bijdragen aan optimale zorg voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis via het aanbieden van second opinions, consultatie en nascholing. Daartoe is afgelopen december een Nederlandse overzichtsartikel verschenen over Bipolaire Stoornissen bij jeugd in Psyfar, tijdschrift voor nascholing voor psychiaters. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot vroegherkenning, diagnostiek en behandeling voor jongeren met een bipolaire stemmingsstoornis beschreven.

Ook zullen er binnenkort twee nascholingen plaatsvinden in samenwerking met Psyfar over dit thema. Op maandag 5 februari 20.30-21.30 (nog plaatsen beschikbaar) is er een Meet the Expert Webinar met Prof. dr. Manon Hillegers en tijdens de Kind en Jeugd nascholing op donderdag 8 februari (inmiddels uitverkocht) geeft zij samen met dr. Wanda Tempelaar een Masterclass.

Het expertise team bipolaire stoornissen van het Erasmus MC kijkt uit naar een mooie samenwerking met het KenBiS.

Links:

Paper psyfar: https://www.psyfar.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/bipolaire-stoornis-bij-jongeren 
Meet the expert: https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/meet-the-expert-5-februari-2024 
Masterclass: (vol) https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-kind-en-jeugd-najaar-2023