Afscheidsrede Ralph Kupka

Op 20 juni 2024 nam Ralph Kupka afscheid als hoogleraar bipolaire stoornissen aan het Amsterdam UMC/Vrije Universiteit. Hij sprak bij die gelegenheid een rede uit met de titel: ‘Bipolaire stoornis / aandoening / kwetsbaarheid: wat zeggen onze woorden?’ Daarin betoogt hij dat taal het krachtigste instrument is bij de behandeling van mensen met psychische problematiek.

In de GGZ gebruiken we elke dag vele woorden in de gedachtewisseling met en over onze patiënten. Of zijn het cliënten? Spreken we van psychische ziekten, stoornissen, aandoeningen, kwetsbaarheden, gevoeligheden? Of over psychische variatie, of neurodiversiteit? Psychische problemen zijn pijnlijk, maar de woorden die we kiezen om het te benoemen zijn het vaak ook. Woorden kunnen als helpend, ondersteunend, verzachtend en begripvol worden ervaren, maar ook als stigmatiserend, hard en denigrerend. Heb je een psychische stoornis, of ben je psychisch gestoord? Als behandelaar kun je elke dag opnieuw de kracht van woorden ervaren, en ook hoe gevoelig het soms ligt wat je zegt en hoe je dat zegt. En wat zeggen onze woorden eigenlijk?  Wat bedoelen we als we spreken van bipolaire ‘stoornis’, ‘aandoening’, ‘kwetsbaarheid’ of kortweg ‘bipolariteit’? Wat roept dat op bij de ander? Deze vraag werd voorgelegd aan veel patiënten, naastbetrokkenen en collega’s, en het resultaat geeft een gevarieerd beeld van de manier waarop wij elkaar proberen te begrijpen.

Kijk hier de afscheidsrede terug.

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is vandaag verschenen. Ditmaal volledig digitaal en in een nieuw jasje gestoken! We nodigen u van harte uit het jaarverslag te lezen en met ons terug te blikken op een jaar waarin we als kennisnetwerk weer hard gewerkt hebben aan het behalen van onze doelstellingen.

Een speciaal woord van dank aan de deelnemende instellingen en donateurs van KenBiS; zij maken het hechte en bloeiende netwerk dat KenBiS is!

Lees hier het jaarverslag.

Ralph Kupka penning

Op 20 juni nam Ralph Kupka afscheid als hoogleraar bipolaire stoornissen aan de VU. Ralph heeft een belangrijk deel van zijn loopbaan gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hij deed veel wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Daarnaast enthousiasmeerde hij andere professionals om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Aan het einde van het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid kreeg hij uit handen van Eline Regeer, voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), een bijzonder cadeau. KenBiS stelt als eerbetoon aan de bijzonder waardevolle inzet van Ralph Kupka op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de bipolaire stemmingsstoornis de ‘Ralph Kupka Penning’ in als prijs.

De prijs zal elke twee jaar worden uitgereikt aan een persoon die een bijzondere bijdrage levert aan wetenschappelijk onderzoek naar de bipolaire stemmingsstoornis. De prijs zal in 2024 voor de eerste maal worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen dat op 7 november zal plaatsvinden.

De prijs werd ontworpen door kunstenares Jennifer Hoes die ook de Willem Nolen Prijs heeft ontworpen. Over het ontwerp:

De bronzen penning is ‘tweepolig’ en deze polen zijn uitersten, waartussen een hele ‘wereld’ ligt. De ene kegelvormige pool verbeeldt sterke aantrekking tot de omgeving en de ander bollende pool een barrière tegen de buitenwereld. De samensmelting verbeeldt de vorm van een ‘hemellichaam’. Een figuur wat zich beweegt in het universum, zichzelf in balans moet zien te houden en onder invloed staat van krachten van buitenaf.